Reduser kompleksiteten

Med det nye EU-direktivet om bærekraftrapportering står selskapene overfor nye utfordringer som i stor grad vil påvirke samsvarsarbeidet deres. Men dersom du implementerer et nytt regelverk uten å forstå omfanget og du bare har Excel til å strukturere prosessen, kan det være skremmende og overveldende. 

 

Med RISMAs CSRD-løsning kan du strukturere innsatsen med å samle inn, validere og implementere alle kvalitative og kvantitative ESG-data for å være rapporteringsklar. 

Forstå omfanget av ESRS

Få innsikt og en fullstendig oversikt over 12 europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS) i én kilde. Utfylt med de kravene til informasjon og delt inn i individuelle E-S-G-noder gjør løsningen det enkelt å navigere og holde oversikt over ESG-informasjonsstrømmer på tvers av funksjoner. 

 

 

CSRD-Understand the Scope of the ESRS
CSRD-empower and engage your organization

Styrke organisasjonen og engasjementet

Det er lett å miste oversikten over komplekse prosjekter. Sørg for at alle har samme forståelse av prosjektet og gi medarbeiderne muligheten til å ta beslutninger om hva og når ved å delegere roller og ansvar. 

Del kunnskap og lær raskt. Fordi ESG-samsvar ikke bare handler om handlingsplaner og kontroller – det handler om å styrke og engasjere hele organisasjonen.

Start med det du har

ESG-arbeidet ditt har ikke vært forgjeves. Alt ditt tidligere arbeid med bærekraft – GRI, SASB, UNGC – due diligence på menneskerettigheter, klima eller materiality assessment og annet er en del av dokumentasjonskravet i CSRD-rapporteringen. 

Bare legg til alle data om retningslinjer og kontroller – og opprett din nye CSRD-baseline. 

Start where you are

Ta ESG-arbeidet ditt til neste nivå 

Komplekse Excel-ark og e-poster i ulike innbokser hemmer organisasjonen. Gi systemstøtte til CSRD-arbeidet og få en god start på compliance-arbeidet. 

La oss snakke sammen

CSRD-rapportering starter med en prosjektramme 

Du leter kanskje etter et verktøy som kan hjelpe deg med CSRD-rapporteringen. Men for å samle inn og dokumentere den omfattende mengden data kvalitativt og kvantitativt, trenger du en prosjektramme som forbereder organisasjonen for samsvarsrapportering. 

Med RISMAs CSRD-løsning får du en prosjektramme som er spesifikt tilpasset for CSRD. Compliance-arbeidet er ikke lenger begrenset til HR og de juridiske og økonomiske teamene. 

HVILKE EMNER SKAL RAPPORTERES? 

Blue checkmark

Legg til alle retningslinjene deres, kvalifiser data og opprett en ny baseline for CSRD-rapportering

Blue checkmark

Overgangsplanen din for klimaendringer tilpasset 1,5 graders scenario

Blue checkmark

Overgangsplanen din for biologisk mangfold i tråd med null-netto-tap-scenarioet

Blue checkmark

Tiltak og handlingsplaner for alle obligatoriske opplysningskrav

Blue checkmark

Dokumentasjon for ditt styrings- og kontrollrammeverket for ESG-rapportering

Blue checkmark

Utslippsnivå 1, 2 og 3

Blue checkmark

Hvordan du håndterer innvirkning, risiko og muligheter (dobbel materialitet)

Blue checkmark

Og mye mer ...

CSRD-byggesteiner

ikoner-08
GAP-analyse
Identifiser rapporteringshull og etabler tiltak, retningslinjer og kontroller for å stenge hullene. Sammenlign nåværende ytelse med forventningene og målene på alle funksjoner og forretningsenheter.
ikoner-03
E-S-G nedbrutt struktur
For en enklere navigering av og oversikt over Miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG), er løsningen strukturert i tre søyler for å gjenspeile rapporteringsstandardene.
ikoner-02
Opprett en rapporteringsbaseline
Begynn å utvikle en rapporteringsbaseline ved hjelp av modulen for baselinevurdering som er tilgjengelig for alle opplysningskrav og datapunkter.
ikoner-09
GRC Intelligence Center
Etabler sterk datastyring. Definer alle relevante KPI-er (nøkkeltallsindikatorer) for å måle samsvar og resultatfremgang og få innsikt i sanntid.
ikoner-10
Etabler handlingsplaner
Etabler handlingsplaner for organisasjonen for å redusere potensielle risikoer. Involver og engasjer relevante interessenter ved å delegere roller og ansvar.
ikoner
Håndtering av opplysningskrav
Etabler en kvalitativ og kvantitativ databaseline for alle opplysningskrav, og strukturer og administrer implementeringsfremdriften ved å knytte eksisterende data til relevante opplysningskrav.

Klar til å prøve RISMA?

Vi har allerede hjulpet mer enn 500 SMB-organisasjoner med å lykkes med deres samsvarsinitiativer – og vi hjelper gjerne deg også. 

Bestill demo
Klar til å prøve RISMA?
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av løsningene våre, hjelper vår GRC-plattform med samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser.

Operational Tools

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

LES OM INTERNE KONTROLLER →
Operational Tools

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

LES OM RISK MANAGEMENT-LØSNINGEN →
Other solutions

Effektivisert ESG

Sett klare mål og dokumenter fremdriften for å sikre at strategien for bærekraft blir omsatt til handling.

LES OM ESG-LØSNINGEN →

FAQ

Hvordan vet jeg om selskapet mitt er rapporteringspliktig i henhold til CSRD-regelverket?  

Arrow

Til å begynne med vil CSRD omfatte ca. 49 000 selskaper i EUs medlemsland. Fra og med 1. januar 2024, vil selskaper med mer enn 500 ansatte, inkludert de som allerede rapporterer i henhold til direktivet om Non-Financial Reporting Directive (NFRD), være de første som må rapportere om sine bærekraftsprestasjoner i henhold til CSRD. Dette vil først og fremst være børsnoterte selskaper, forsikringsselskaper og banker. I første omgang vil CSRD omfatte ca. 49 000 selskaper i EUs medlemsland.
 
For å få en helhetlig forståelse av om selskapet ditt er rapporteringspliktig i henhold til CSRD-regelverket, anbefaler vi at du tar kontakt med selskapets rådgivere. De har ekspertisen til å gi deg skreddersydde råd basert på viktige faktorer som f.eks:

 • Størrelsen på selskapet ditt
 • Selskapets status som juridisk enhet
 • Selskapets omsetning

Når trer CSRD i kraft?

Arrow

Kontakt selskapets rådgivere for å veilede deg om dette, da det vil avhenge av selskapets juridiske status og størrelse. EU-kommisjonen har publisert følgende tidslinjer for de respektive regnskapsårene som gjelder for EU-selskaper og ikke-europeiske selskaper som driver virksomhet i EU:

 1. JANUAR 2024, MED RAPPORTERING I 2025  
Børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, inklusive dem, der allerede rapporterer om direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD).

 1. JANUAR 2025, MED RAPPORTERING I 2026    
Andre store selskaper som overskrider to av tre vilkår:

 • Balanse:  20 MEUR 
 • Nettoomsetning:  40 MEUR
 • Antall ansatte: 250

 1. JANUAR 2026, MED RAPPORTERING I 2027.   
Børsnoterte SMBer (små og mellomstore bedrifter).

Hva skal jeg rapportere på i CSRD-rapporten?

Arrow

CSRD-rapporteringen skal være i samsvar med EUs rapporteringsstandarder, ESRS, som omfatter miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer (ESG)

MILJØ 

 • Klimaendringer
 • Vannressurser
 • Sirkulær økonomi
 • Forurensning
 • Biologisk mangfold 

SOSIALT 

 • Like muligheter for alle
 • Arbeidsforhold
 • Respekt for menneskerettigheter 

STYRING    

 • Ledelsens ansvar for selskapets bærekraft
 • Selskapets etikk og kultur
 • Selskapets kontroll og risikostyring i forhold til bærekraftsrisiko

Vi anbefaler imidlertid at du kontakter selskapets rådgiver eller konsulent for å avgjøre om selskapet bør rapportere, og hva bedriften spesifikt må rapportere om i henhold til CSRD-rapporten.

Hvordan rapporterer jeg på CSRD?

Arrow

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver eller revisor hvis bedriften din oppfyller de obligatoriske rapporteringskravene i CSRD.

Alle sluttrapporter må støtte digital merking og skal publiseres som en del av den offentlige finansielle rapporteringen.
RISMA sin CSRD-løsning kan være en del av bedriftens teknologipakke for å gjøre denne oppgaven mer håndterbar. Vi setter opp et prosjektrammeverk for å forberede deg og din bedrift på CSRD-rapporteringen.