Reduser kompleksiteten

Med det nye EU-direktivet om bærekraftrapportering står selskapene overfor nye utfordringer som i stor grad vil påvirke samsvarsarbeidet deres. Men dersom du implementerer et nytt regelverk uten å forstå omfanget og du bare har Excel til å strukturere prosessen, kan det være skremmende og overveldende. 

 

Med RISMAs CSRD-løsning kan du strukturere innsatsen med å samle inn, validere og implementere alle kvalitative og kvantitative ESG-data for å være rapporteringsklar. 

Forstå omfanget av ESRS

Forstå omfanget av ESRS

Få innsikt og en fullstendig oversikt over 12 europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS) i én kilde. Utfylt med de kravene til informasjon og delt inn i individuelle E-S-G-noder gjør løsningen det enkelt å navigere og holde oversikt over ESG-informasjonsstrømmer på tvers av funksjoner. 

 

 

Styrke organisasjonen og engasjementet

Det er lett å miste oversikten over komplekse prosjekter. Sørg for at alle har samme forståelse av prosjektet og gi medarbeiderne muligheten til å ta beslutninger om hva og når ved å delegere roller og ansvar. 

Del kunnskap og lær raskt. Fordi ESG-samsvar ikke bare handler om handlingsplaner og kontroller – det handler om å styrke og engasjere hele organisasjonen.

Start med det du har

Start med det du har

ESG-arbeidet ditt har ikke vært forgjeves. Alt ditt tidligere arbeid med bærekraft – GRI, SASB, UNGC – due diligence på menneskerettigheter, klima eller materiality assessment og annet er en del av dokumentasjonskravet i CSRD-rapporteringen. 

Bare legg til alle data om retningslinjer og kontroller – og opprett din nye CSRD-baseline. 

Ta ESG-arbeidet ditt til neste nivå 

Komplekse Excel-ark og e-poster i ulike innbokser hemmer organisasjonen. Gi systemstøtte til CSRD-arbeidet og få en god start på compliance-arbeidet. 

La oss snakke sammen

CSRD-rapportering starter med en prosjektramme 

Du leter kanskje etter et verktøy som kan hjelpe deg med CSRD-rapporteringen. Men for å samle inn og dokumentere den omfattende mengden data kvalitativt og kvantitativt, trenger du en prosjektramme som forbereder organisasjonen for samsvarsrapportering. 

Med RISMAs CSRD-løsning får du en prosjektramme som er spesifikt tilpasset for CSRD. Compliance-arbeidet er ikke lenger begrenset til HR og de juridiske og økonomiske teamene. 

HVILKE EMNER SKAL RAPPORTERES? 

Blue checkmark

Legg til alle retningslinjene deres, kvalifiser data og opprett en ny baseline for CSRD-rapportering

Blue checkmark

Overgangsplanen din for klimaendringer tilpasset 1,5 graders scenario

Blue checkmark

Overgangsplanen din for biologisk mangfold i tråd med null-netto-tap-scenarioet

Blue checkmark

Tiltak og handlingsplaner for alle obligatoriske opplysningskrav

Blue checkmark

Dokumentasjon for ditt styrings- og kontrollrammeverket for ESG-rapportering

Blue checkmark

Utslippsnivå 1, 2 og 3

Blue checkmark

Hvordan du håndterer innvirkning, risiko og muligheter (dobbel materialitet)

Blue checkmark

Og mye mer ...

CSRD-byggesteiner

GAP-analyse
GAP-analyse
Identifiser rapporteringshull og etabler tiltak, retningslinjer og kontroller for å stenge hullene. Sammenlign nåværende ytelse med forventningene og målene på alle funksjoner og forretningsenheter.
60ae55ab6296f7f0f50de581_Audit trails_Ikon
E-S-G nedbrutt struktur
For en enklere navigering av og oversikt over Miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG), er løsningen strukturert i tre søyler for å gjenspeile rapporteringsstandardene.
60ad1843b7e5140a6458bc05_Andre løsninger_Ikon  20
Opprett en rapporteringsbaseline
Begynn å utvikle en rapporteringsbaseline ved hjelp av modulen for baselinevurdering som er tilgjengelig for alle opplysningskrav og datapunkter.
ikoner_audit
GRC Intelligence Center
Etabler sterk datastyring. Definer alle relevante KPI-er (nøkkeltallsindikatorer) for å måle samsvar og resultatfremgang og få innsikt i sanntid.
60ae55ab4aae9dbbd26684f8_Review af kontroller_Ikon
Etabler handlingsplaner
Etabler handlingsplaner for organisasjonen for å redusere potensielle risikoer. Involver og engasjer relevante interessenter ved å delegere roller og ansvar.
ikoner-1
Håndtering av opplysningskrav
Etabler en kvalitativ og kvantitativ databaseline for alle opplysningskrav, og strukturer og administrer implementeringsfremdriften ved å knytte eksisterende data til relevante opplysningskrav.

Klar til å prøve RISMA?

Vi har allerede hjulpet mer enn 500 SMB-organisasjoner med å lykkes med deres samsvarsinitiativer – og vi hjelper gjerne deg også. 

Bestill demo
Klar til å prøve RISMA?
En GRC-plattform som samlar hela organisationen

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av løsningene våre, hjelper vår GRC-plattform med samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser.

Ikoner

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

Läs Mer
Arrow Right
 ORGANISERT RISIKOSTYRING

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

Läs Mer
Arrow Right
ESG ikon

Effektivisert ESG

Sett klare mål og dokumenter fremdriften for å sikre at strategien for bærekraft blir omsatt til handling.

Les Mer
Arrow Right