Få styr på data til redegjørelsen

Åpenhetsloven i Norge krever rapportering og åpenhet for å beskytte menneskerettigheter og sikre ordentlige arbeidsforhold i virksomheten, dens leverandørkjede og foretningspartnere. Som compliance-medarbeider eller innkjøpsansvarlig kan du være ansvarlig for datainnsamling i utfordrende systemer eller Excel-ark.

RISMAs compliance-løsning bidrar til å administrere arbeidet slik at virksomheten oppfyller kravene og har all nødvendig dokumentasjon klar til rapportering i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer.

Driften

Strukturer prosessen til aktsomhetsvurderingen

Virksomheten ledes strukturert gjennom en prosess som starter med en baseline assessment og en omfattende analyse av dine leverandører og forretningspartnere. Løsningen inkluderer retningslinjer fra Forbrukertilsynet for å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderingen.

 

Informasjonsforespørsler om leverandører samlet på ett sted

Samle alle informasjonsforespørsler til leverandører og forretningspartnere sentralt for å opprettholde full oversikt og sikre konsistens i compliance-prosessen. På den måten unngår dere feil og datatap som ofte forekommer i Excel-ark og andre systemer.

Leverandoerer
Risiko menneskerettigheder

Mitiger risiko for brud på menneskerettighederne

Opbyg et solidt fundament for ansvarlig forretningspraksis og overholdelse af Åbenhedsloven ved at integrere alle data, kontroller og processer.

Dette muliggør proaktiv identifikation og håndtering af risici, der beskytter både din virksomheds omdømme og de berørte i forhold til virksomhedens aktiviteter og praksis.

Slipp å bruke Excel til å håndtere dine leverandørdata

Bytt til effektivt leverandørsamarbeid med en strukturert compliance-løsning  

La oss snakke sammen

Et effektivt compliance-rammeverk

For å samle inn og dokumentere leverandørdata effektivt er det avgjørende at du har et godt strukturert rammeverk på plass. Det veileder deg gjennom due diligence-prosessen og sikrer at virksomheten din overholder kravene til rapporten og informasjonsplikten. Det fremmer også samarbeid på tvers av ulike funksjonelle team, som juridiske, økonomiske og innkjøpsavdelinger, for innsamling, validering og implementering av relevante datapunkter.

I samarbeid med Kvale Advokatfirma, som er juridisk kunnskapspartner om innhold og veiledning i RISMA-løsningen, blir du veiledet gjennom alle de avgjørende trinnene for å sikre at virksomheten din oppfyller aktsomhetsvurderingen for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Åpenhetslovens tre plikter

Kilde: Forbrukertilsynet, Norge

Checkmark

Due diligence
Due diligence av egen virksomhet, leverandørkjeden og forretningspartnere

Checkmark

Rapporteringsplikt
Publiser en due diligence-rapport

Checkmark

Informasjonsplikt
Alle har krav på informasjon fra virksomheter

Nøkkelfunksjoner i løsningen for åbenhedsloven

ikoner-01
Overordnet analyse
Gir oversikt over vurderinger etter bransje, land og produkter
ikoner-02
GAP baseline assessment
Få en liste over alle krav til oppsett av handlingsplaner og kontroller
ikoner-03
Spørreskjemaer for datainnsamling
Få dokumentert og innhentet relevante data fra utvalgte leverandører og forretningspartnere
ikoner-04
Risikovurderinger med før- og etter-tiltak
Visualisering av risiko på leverandørnivå med før- og etter-analyse som tydeliggjør hvilke tiltak som skal iverksettes
ikoner-05
Automatiserte prosesser
Automatisering av prosesser og kontrolltiltak som effektiviserer due diligence-prosessen
ikoner-06
Prosessbibliotek
Prosessbibliotek som samler dokumentasjon til redegjørelsen på ett sted

Utviklet i samarbeid med bransjens ledende eksperter

I tett samarbeid med Kvale Advokatfirma har vi utformet pliktene i Åpenhetsloven som lett forståelige spørsmål som enkelt kan besvares av vanlige brukere.

DETTE INNEBÆRER AT:

Blue checkmark

du alltid har tilgang til oppdatert innhold som oppdateres fortløpende for å gjenspeile de siste lovendringene og tilleggene.

Blue checkmark

du vil oppleve et redusert behov for løpende hjelp, ettersom vi har utarbeidet utførlige hjelpetekster i samarbeid med Kvale, som veileder deg gjennom aktsomhetsvurderingsprosessen og mye mer.

Partner-kvale-01-01
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av løsningene våre, hjelper vår GRC-plattform med samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser.

Operational Tools

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

LES OM INTERNE KONTROLLER →
Operational Tools

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

LES OM RISK MANAGEMENT-LØSNINGEN →
Other solutions

EFFEKTIVISERT ESG

Sett klare mål og dokumenter fremdriften for å sikre at strategien for bærekraft blir omsatt til handling.

LES OM ESG-LØSNINGEN →