EVO fitness
logo_Entra
Nordic Bioscience
USN-logo
intility

Hold deg oppdatert med kontrollene

Manuell styring av kontroller på tvers av Excel-ark og forskjellige kommunikasjonskanaler øker muligheten for feil.

RISMAs kontrollverktøy hjelper deg med å minimere risikoen for feil ved å systematisere og automatisere kontrollene, slik at de blir riktig utført til rett tid og krever mindre manuelt arbeid.

Visuell oversikt

Få en visuell oversikt over alle prosesser og datastrømmer, slik at du alltid har kontroll på hva som er i gang, hva som mangler og er ferdig. Analysér uten begrensninger og la dataene snakke for seg selv.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Ta beslutninger basert på et informert grunnlag

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Identifiser fallgruver ved lav ytelse

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få tilpassede visuelle rapporter

Internalcontrols1
Internalcontrols2

Revisjonsspor –
hvem, hva og når

Revisjonsspor gir deg mulighet til å styre og spore alle aktiviteter som gjelder hvem, hva og når. Dette gir deg de nødvendige dataene for å analysere og forbedre prosessene.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett gjennomsiktighet på tvers av de ulike avdelingene

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett årshjul med automatiske kontroller

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Hjelp medarbeidere med å spare tid og ressurser

Automatisering av arbeidsflyt

Len deg tilbake og slapp av. Alle oppgaver og tidsfrister styres fullt ut av plattformen vår når den er konfigurert. Personaliserte oppgaver opprettes og tildeles kollegaer basert på deres roller og ansvar.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett en klar ansvarsfordeling

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett prosesser for kunnskapsdeling

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Unngå flaskehalser

Internalcontrols3

Reduser manuelle prosesser,
få bedre oversikt og effektivitet

Alt du trenger i en avansert, men ikke komplisert forvaltningsløsning.

La oss snakke sammen

Flere funksjoner som hjelper deg med å opprettholde compliance

ikoner-05
AUTOMATISERING
Du kan automatisere kontrollene ved å sette dem opp i ett årshjul, tilordne roller og velge en frekvens for hvor ofte de skal utføres.
ikoner-19
DOKUMENTER ARBEIDSINNSATSEN
Du har mulighet for å dokumentere arbeidsinnsatsen på de enkelte kontrollene både på kontrolleiernivå og på bedriftsnivå.
ikoner-10
ROLLEFORDELING
Du kan styre hvem som har de forskjellige rollene på kontrollen, samt skifte roller og dermed også ansvarsfordeling.
ikoner-17
ESKALERING OG GODKJENNING
Det er mulig å eskalere en kontroll fra et ansvarsnivå til det neste ansvarsnivået hvor den vil bli vurdert og godkjent.
ikoner-18
ADSKILTE KONTROLLER
Du kan holde kontrollene atskilt og uavhengige fra hverandre, da det finnes tilgangsbegrensninger med ulike brukernivåer.
ikoner-16
KONTROLLHISTORIKK
De enkelte kontrollene noteres med dato og tidspunkt når de er utført. Dermed får du bevis på om de er gjort i rett tid.

Få en tilpasset
kontroll-løsning

Uansett hvilken type årshjul og kontroll du ønsker å sette opp, dokumentere og rapportere, får du en løsning som krever minimal tilpasning til ditt behov.

Eksempler på kontroller

Checkmark

Årshjul for aktiviteter

Checkmark

Finansielle kontroller

Checkmark

Kontroller til GDPR

Checkmark

Organisatoriske kontroller

Checkmark

Avdelingskontroller

Checkmark

Kontroll av databehandlere

Checkmark

Kontroll av forretningsprosesser

Checkmark

Kontroll av leverandører

Governance trinn for trinn –
med utgangspunkt i forbedringshjulet PDCA

Plan – PLANLEGG EN FORBEDRING

I første trinn hjelper vi deg med å identifisere og sette alle kontrollene i system. Du må sette dem opp første gang, og deretter blir de automatisk sendt til de relevante medarbeiderne som skal håndtere eller godkjenne dem.

Do - UTFØR KONTROLLENE

I trinn to håndterer eller godkjenner de relevante medarbeiderne og lederne kontrollene som de får tilsendt varsler om på e-post som er satt opp som automatiske arbeidsflyter. Dette sikrer at ingen oppgaver faller mellom to stoler.

Hvis en kontroll ikke utføres i tide, blir den automatisk eskalert til andre medarbeidere i bedriften.

Check - LÆR AV UTFØRSLEN OG KORRIGER

Etter hvert som kontrollene utføres, er det mulig å eskalere dem til 2. linjekontrollnivå, der andre kolleger godkjenner dem eller tar stikkprøver. På 3. linjekontrollnivå kontrollerer enten interne eller eksterne revisorer at stikkprøvene er i orden.

Act – SETT OPP FORBEDRINGEN

I det siste trinnet i prosessen justerer og tilpasser du fortløpende de enkelte kontrollene. Dermed sikrer du systematisk oppfølging og effektiviserer organisasjonens kontrollarbeid.

Implementering av governance-løsningen

For å få den best mulige starten med RISMAs governanceløsning står kundesuksess-teamet klar til å hjelpe deg og teamet ditt godt i gang med et tilrettelagt implementeringsforløp.

De vet hva som er beste praksis og hva som skal til for å få det til i prosjektgruppen og på tvers av organisasjonen. De vil også gi dere kontinuerlig støtte og stå til rådighet, slik at dere får mest mulig ut av løsningen.

Onboarding

Klar til å prøve RISMA?

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe deg med å skape større gjennomsiktighet og effektivitet ved å automatisere arbeidsflytene dine.

Bestill demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av GRC-plattformens løsninger, sørger plattformen for økt samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser som skaper stor verdi for alle.

ISO Standards

SYSTEMATISERT IT-SIKKERHET

Få visuell oversikt, sanntidsovervåking, innebygd risikovurdering og perfekt rapportering.

LES OM ISMS-LØSNINGEN →
Operational Tools

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

LES OM RISK MANAGEMENT-LØSNINGEN →
EU regulations-01

OPTIMERT GDPR-COMPLIANCE

Erstatt den rotete informasjonsinnhentingen, manuelle prosesser og ekstremt upålitelige Excel-ark med en optimert GDPR-løsning.

LES OM GDPR-LØSNINGEN →

Vanlige spørsmål

Kan jeg legge inn fortrolig informasjon i RISMA?

Arrow

Ja, det kan du. Differensierte brukertilganger sikrer at dere har full kontroll over hvilket innhold de enkelte brukerne kan se og arbeide med. Dermed kan dere sette opp governance-løsningen, slik at kun få medarbeidere har tilgang til fortrolig informasjon.

Hva skjer når mine nøkkelmedarbeidere bytter jobb?

Arrow

Det skjer jo dessverre fra tid til annen at du må si farvel til en av dine nøkkelmedarbeidere. Når det skjer, flytter RISMA med få klikk alle oppgaver til den nye medarbeideren. Kontrollene, som allerede er godt beskrevet i RISMA, vil hjelpe den nye medarbeideren godt i gang med oppgavene.

Kan revisorer få adgang til relevante deler av RISMA?

Arrow

Ja, det kan de. Du skal kun gi revisorene tilgang til de relevante oppgavene, og deretter kan de selv søke etter den dokumentasjonen de trenger.

Hvor mange kontrollnivåer bør vi ha?

Arrow

Dere bør ha minst tre kontrollnivåer i deres governance-arbeid.

  • Linjekontroll – de som utfører compliance-arbeidet.
  • Stikkprøvekontroller – de som sjekker og tar stikkprøver av at det er gjort.
  • Interne/eksterne revisjoner – de som sjekker at det er tatt stikkprøver av at det er gjort.