USN-logo
ZOO_green
EVO fitness
intility
logo_Entra

Gjennomsiktighet: Nøkkelen til vellykket risikostyring

Risikostyring spiller en sentral rolle i så godt som alle organisasjoner. Med den økende kompleksiteten blir det imidlertid vanskeligere å navigere i risikolandskapet og samtidig ha full tillit til egne evner.

RISMAs risikostyringsløsning hjelper deg med å skape et krystallklart overblikk over det samlede risikolandskapet, slik at du kan være på toppen av de verste risikoscenarioene og ta beslutninger på et opplyst grunnlag.

360 graders oversikt

Få full oversikt og overvåk alt fra dashbordet. Analysér uten begrensninger og la dataene snakke for seg selv.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Se sammenhengen mellom risikoer på tvers av organisasjonen

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Identifisere gjensidig påvirkning og planlegg tiltak

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Sett opp retningslinjer og deleger risikooppfølging

Risk1
Risk2

Effektiv demping av risikoer

Prioriter og bruk ressursene effektivt på de mest kritiske risikoene. Du sikrer gjennomsiktighet og kan kontinuerlig overvåke og automatisk spore utførte kontroller.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få en guidet tilnærming til risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatiser kontrollene dine og velg frekvenser

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Oppnå bedre kunnskapsdeling og gjennomsiktighet

Dokumentasjon av risiko og kontroll

Unngå Excel og manuelt arbeid ved å bygge risiko- og kontrollporteføljer i en sentral database. Knytt dem til relaterte behandlingsaktiviteter for å oppnå større gjennomsiktighet og deleger ansvar for arbeidsprosesser.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumenter din risikostyring

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett styre- og ledelsesrapporter

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Ta beslutninger på et informert grunnlag

Risk3

Eliminer manuelle prosesser og oppnå bedre
oversikt og effektivitet

Alt du trenger i en løsning for risikostyring.

La oss snakke sammen

Enterprise risk management trinn for trinn

Du får et verktøy som gjennom ulike trinn gjør det enklere og mer oversiktlig for deg å håndtere organisasjonens risikostyring.

risma_ikoner_angle-circle

Du identifiserer risikoene som kan være en trussel for organisasjonen.

risma_ikoner_angle-circle

Du oppretter relevante parametere som du ønsker å vurdere risikoen ut fra.

risma_ikoner_angle-circle

Du iverksetter dempende tiltak der du vil redusere sannsynligheten og dermed redusere sårbarheten.

risma_ikoner_angle-circle

Du kontrollerer og vurderer løpende eksisterende og nye risikoer, og vedlikeholder dermed risikobildet deres.

Risikovurderinger er ikke noe verdt uten dempende handlinger og oppfølgingskontroller. Det har vi naturligvis tatt høyde for, slik at du får en 360-graders løsning for bedriftens enterprise risk management.

RISIKOSRYRING PÅ FLERE NIVÅEr

Uansett hvilke typer risikoer du har behov for å håndtere, kan vår programvare hjelpe deg med å være føre var risikoscenariene.

Vi leverer programvare til risikovurderinger som:

Checkmark

Enterprise risk management

Checkmark

Information risk management

Checkmark

Risikovurdering for den registrerte

Checkmark

Risikostyring for prosjekter

Checkmark

Risikostyring for drift

Dette sier kundene våre

"RISMAs rapporteringsmodul gjør det enkelt for meg å trekke data ut av systemet så jeg raskt kan levere innad i organsasjonen."

PETER HEDEVANG CHRISTENSEN
IT SPECIALIST - SUND & BÆLT

Implementering av risikoløsning

For å få den best mulige starten med risikostyringsløsningen, står kundesuksess-teamet klar til å hjelpe deg og teamet ditt i gang med et godt tilrettelagt implementeringsforløp.

Etter utallige implementeringer vet de hva som er beste praksis og hva som skal til for å sikre et vellykket implementeringsforløp. De vil også yte fortløpende support i implementeringsfasen for å sikre at dere får mest mulig ut av løsningen.

Onboarding

Klar til å prøve RISMA

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe og veilede deg til å få kontroll på organisasjonens risikostyring.

La oss snakke sammen
Ready to try RISMA
A GRC Platform To Bring The Organization Together

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av GRC-plattformens løsninger, sørger plattformen for økt samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser som skaper stor verdi for alle.

Ikoner

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter sømløst alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

Les mer
ISMS Ikon

SYSTEMATISERT IT-SIKKERHET

Få visuell oversikt, sanntidsovervåking, innebygd risikovurdering og perfekt rapportering.

Les mer
GDPR Compliance Unified

OPTIMERT GDPR-COMPLIANCE

Erstatt den rotete informasjonsinnhentingen, manuelle prosesser og ekstremt upålitelige Excel-ark med en optimert GDPR-løsning.

Les mer

Vanlige spørsmål

Hva er risikostyring?

Arrow

Risikostyring gjør det mulig for ledelsen å ta stilling til, og prioritere, nødvendige investeringer og tiltak i forhold til bedriftens risikovillighet.

Dermed må man forstå hva ledelsen er villig til å påta seg av risiko. Utgangspunktet for dette arbeidet er en risikovurdering.Risikostyring dekker en prosess der du som del av ledelsen eller styret skal identifisere og vurdere mulige risikoer, problemer eller katastrofer som kan påvirke forretningen FØR de inntreffer.

Det vil gjøre dere i stand til å sette opp prosedyrer som skal hjelpe bedriften med å unngå risikoer, minimere deres innvirkning eller hjelpe til med å takle de utfordringene de i verste fall gir.

Hva er de fire viktigste typene risikoer

Arrow

Det finnes mange ulike typer risikoer som kan være potensielle trusler mot bedrifter og organisasjoner. Det avhenger i stor grad av hvilken bransje eller hvilket marked de befinner seg i. Det er imidlertid noen overordnede risikoer som kan ramme alle.

 • Strategiske risikoer – f.eks. at det kommer en ny konkurrent på markedet
 • Compliance og regulatoriske risikoer – f.eks. introduksjon av nye regler og lovgivning
 • Finansielle risikoer – f.eks. renteøkninger på bedriftslån eller uteblitt betaling
 • Driftsrisikoer – f.eks. IT-virus eller tyveri av utstyr

I tillegg er det også flere andre typer risikoer, som naturkatastrofer, helse- og sikkerhetskriser og kommersielle risikoer som f.eks. svikt fra viktige leverandører eller kunder.

Hvilke fem trinn er det i risikostyringsprosessen?

Arrow

Det er mange forskjellige trinn i en risikostyringsprosess. Helt overordnet vil prosessen inneholde følgende trinn.

 • Du identifiserer risikoer som kan være en trussel og påvirke virksomheten negativt.
 • I en risikoanalyse bestemmer du sannsynlighet og konsekvens.
 • Du vurderer risikoens størrelse som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.
 • Du aksepterer risikoen eller iverksetter dempende tiltak for å redusere risikoen.
 • Du overvåker, kontrollerer og vurderer kontinuerlig eksisterende og nye risikoer.

Hvilke standarder og rammeverk tilbyr RISMA i sitt risikostyringsverktøy?

Arrow

RISMA er en fleksibel løsning som kan settes opp til alle standarder og rammeverk. Det er mulig å jobbe helt grunnleggende med følgende:

 • Sannsynlighet og konsekvens
 • Risikotoleranse og risikoappetitt
 • FIT/CIA-analyse hvor dere vurderer fortrolighet, integritet og tilgjengelighet
 • Trusler og sårbarheter

Dere kan naturligvis også sette opp egne parametere som dere jobber med i dag, og legge til nye parametere i takt med at organisasjonen blir mer moden.

Våre eksisterende kunder bruker risikostyringsløsningen til for eksempel risikovurderinger i forbindelse med GDPR, ISMS og konkurranseutsetting i skyen.