Kom deg hele veien rundt alle NIS2-kravene

NIS2 krever at organisasjoner implementerer effektive sikkerhetstiltak og dokumenterer deres overholdelse for å beskytte kritiske eiendeler og fellesskapskontinuitet. Det kan imidlertid være komplisert å implementere slike omfattende sikkerhetspraksis. RISMAs NIS2-løsning er designet for å lette byrden og sikre samsvar.

Den kan tilpasses dine eksisterende sikkerhetsprosesser i ISO 27001/2, slik at du kan fokusere på dine kritiske prosesser.

Risk matrix on risks in the supply chain

Redusere risikoer i forsyningskjeden

Samler du organisasjonens forsyningskjededata i ulike Excel-ark, eller systemer og plattformer med ulike eiere? Da vet du også at det kan skape forvirring, feil og at data går tapt.

Ved å samle all informasjon om leverandører og forretningspartnere på ett sentralt sted, blir det enklere for din organisasjon å opprettholde oversikt og redusere risiko.

Optimaliser alle sikkerhetstiltak

Start med å utvikle retningslinjer og prosedyrer som du kan evaluere for relevans, implementere og måle for effektivitet.

Dette er avgjørende for å forbedre kvaliteten og optimalisere implementeringen av NIS2, for å sikre kontinuerlig driftssikkerhet.

Optimize all security measures
Overview of GAP analysis

Forbedret etterlevelse og revisjonsberedskap

Ved å holde all informasjon samlet på ett sted, forbedres overholdelse av samsvarskrav, og forbereder deg på revisjoner, inkludert tilsyn av CSIRT.

Dette resulterer også i tids- og ressursbesparelser for samsvarsrevisjoner.

Forbedre styringen av risikoer i din kritiske infrastruktur

Kom i forkant av viktige hendelser ved hjelp av et effektivt rammeverk.

La oss snakke sammen

Nøkkelegenskaper i vår NIS2-løsning

ikoner-24
Oversikt over rapportering til CSIRT
Strukturere og få oversikt over rapportering av vesentlige hendelser og trene organisasjonen til å kjenne prosessen. Dette bidrar til å håndtere hendelser raskt og effektivt, noe som er viktig for å beskytte kritiske eiendeler.
ikoner-03
Kartlegging av kritiske eiendeler
Skap en oversikt over de ulike typene kritiske eiendeler som inngår i verdikjeden din, og dokumenter sikkerhetsnivået deres.
ikoner-04
Kritiske eiendeler, systemer og prosesser
Utarbeide risikovurderinger basert på dagens trusselbilde, eiendelenes plassering i verdikjeden og potensielle konsekvenser for samfunnet.
ikoner-19
Compliance-kontroll og omfang av SoA
Evne til å starte med en innledende gjennomgang av samsvar og deretter prioritere og scope SoA basert på kravene i NIS2.
GAP analysis
GAP-analyse
Tydelig oversikt over ditt nåværende nivå av compliance og implementering i forhold til kontrollmålene som er avgjørende for å oppfylle NIS2.
ikoner-05
Automatiserte prosesser
Ved å automatisere kontrolloppfølging og kommunikasjon med interne interessenter sikrer du at alle relevante oppgaver blir utført riktig og til rett tid.
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen data, team, handlingsplaner og rapportering i én integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av løsningene våre, hjelper vår GRC-plattform med samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser.

Operational Tools

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

LES OM INTERNE KONTROLLER →
Operational Tools

ORGANISERT RISIKOSTYRING

Definer, analyser, vurder og demp organisasjonens risikoer og bruk din innsikt til å oppnå strategiske fordeler.

LES OM RISK MANAGEMENT-LØSNINGEN →
ISO Standards

SYSTEMATISERT IT-SIKKERHET

Få visuell oversikt, sanntidsovervåking, innebygd risikovurdering og perfekt rapportering.

LES OM GDPR-LØSNINGEN →