Systematiser bærekraftsarbeidet

Det komplekse arbeidet med å spore data og prosesser på tvers av avdelinger og manuelt dokumentere alt i Excel og Word kan raskt bli en uoversiktlig affære. Det er samtidig ineffektivt og enormt tidkrevende.

Med RISMAs ESG-verktøy får du hjelp til å strukturere prosesser og policyer, slik at du effektivt kan håndtere og kontrollere alle ESG-tiltak på tvers av organisasjonen. ESG-løsningen gjør det også enkelt å dokumentere fremdriften der bærekraftsstrategien blir omgjort til handling.

Risk management

Risikostyring

Definer, vurder og analyser ESG-risikoer og bruk innsikten til å ta informerte beslutninger om selskapets tilnærming.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Integrer de mange ESG-risikoene i hele organisasjonens rammeverk

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få oversikt over det samlede risikolandskapet og planlegg arbeidet

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Sett opp retningslinjer og deleger risikooppfølging

Effektive kontroller og handlingsplaner

Få hjelp til å opprettholde compliance med automatisering av kontroller, slik at du slipper det manuelle kontrollarbeidet og minimerer risikoen for feil.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Strukturer og håndter fremdriften av ESG-tiltakene

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Opprett årshjul med automatiske kontroller

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Utfør ESG-revisjoner av verdikjeden – omfang 2 og 3

Effektive kontroller og handlingsplaner
Easy Documentation_ESG_Screenshot

Dokumentasjon og ESG-rapportering

Med rask tilgang til dokumentasjon og rapporter får du enkelt oversikt, slik at du vet nøyaktig hvilke aktiviteter som er utført, hva status er og hva som mangler.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Enkel tilgang til dokumentasjon av bærekraftsfaktorer

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatiser grunnlaget for bærekraftsrapporten

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumenter ESG-arbeidet overfor relevante interessenter

Vil du se en liste over alle nøkkelfunksjonene i ESG-løsningen?

Vil du se en liste over alle nøkkelfunksjonene i ESG-løsningen?

Last ned produktblad

Fra strategi til handling

Når bærekraft og FNs verdensmål er satt på dagsorden, skal strategien omsettes til handling og gjennomsyre hele organisasjonens verdikjede, samt forankres på tvers av land og avdelinger.

RISMAs ESG-løsning bidrar til å skape sammenheng mellom alle tiltak og områder som ESG-compliance krever.

RISMA ESG SKAPER SAMMENHENG

Checkmark

Rapporten om bærekraft

Checkmark

Retningslinjer og prosedyrer

Checkmark

Mål og forpliktelser

Checkmark

Verdikjeden omfang 1, 2 og 3

Checkmark

Delegering og forankring

Checkmark

Kontroller og handlingsplaner

Checkmark

Løpende intern og ekstern rapportering

Checkmark

Dokumentasjon av fremdrift på målsettinger

Nøkkelfunksjoner i ESG-løsningen

ikoner-13
ALT-I-ETT PLATTFORM
All informasjon om bærekraftsstrategien din blir samlet og strukturert på ett sted, og dermed slipper du alt rotet som kan oppstå rundt informasjonsinnsamling og ved å registrere alt manuelt i Excel.
ikoner-04
RISIKOVURDERING
Du får hjelp til å utarbeide risikovurderinger knyttet til de enkelte bærekraftsfaktorene. Du må kjenne til de konkrete risikoene for å kunne vurdere hvilke tiltak du bør implementere.
ikoner-14
REVISJON AV KONTROLLER
Du blir i stand til å foreta revisjoner av utførte kontroller og få oversikt over om dere etterlever målsetningene på tvers av organisasjonen.
ikoner-10
DELEGER OPPGAVER OG ANSVAR
Du kan plassere konkrete oppgaver hos relevante medarbeidere og dermed plassere ansvaret for innsamling av informasjon om bærekraftsfaktorene hos de rette medarbeiderne.
ikoner-08
GAP-ANALYSE
Du får hjelp til å utarbeide gap-analyser som indikerer det nåværende compliance-nivået og gir deg et godt utgangspunkt for å identifisere problemområder som du bør håndtere på kort og lang sikt.
ikoner-06
HÅNDTERING AV RETNINGSLINJER
I prosessbiblioteket har du muligheten til å sette struktur på retningslinjene og prosedyrene og skape bevissthet om dem.

ESG-compliance
Vi veileder deg gjennom prosessen trinn for trinn

OVERSIKT OVER ORGANISASJONEN

Du får hjelp til å skape full oversikt over behandlingsaktivitetene. Overblikket skapes på grunnlag av den informasjonen du samler inn, om blant annet brukte databehandlere og leverandører, IT-systemer, implementerte retningslinjer og prosesser samt dataflyter.

Informasjonsinnsamling

Gjennom en klar og strukturert spørreramme får du hjelp til å samle inn all nødvendig informasjon om behandlingsaktivitetene. I tillegg gjør ESG-programvaren det mulig for deg å delegere innhentingen av informasjon til de rette medarbeiderne.


Dermed er du sikret at det er de mest kompetente medarbeiderne innenfor de respektive områdene av organisasjonen som kommer med innspill.

GAP-ANALYSE

På grunnlag av informasjonsinnsamlingen hjelper ESG-løsningen til med å utarbeide delvis automatiske gap-analyser for de ulike behandlingsaktivitetene.


Gap-analysene hjelper til med å forstå hvor organisasjonen lever opp til målsetningene, men identifiserer også hvor det er behov for å iverksette ytterligere dempende tiltak og kontroller.

Dempende tiltak og kontroller

Med utgangspunkt i de utarbeidede gap-analysene gir ESG-løsningen deg mulighet til å sette opp dempende tiltak. Dette er tiltak for å sikre at identifiserte gap fylles, slik at behandlingsaktivitetene skjer i samsvar med de definerte målsetningene. De kan utføres gjennom enkeltstående tiltak eller kontinuerlige oppfølgingskontroller.

 

Du får hjelp til å sette opp oppfølgingskontrollene, slik at du kan sikre at fylte gap også i fremtiden forblir fylt.

DOKUMENTASJON

Du kan enkelt hente ut rapporter om organisasjonens policyer, leverandører og prosesser samt alle iverksatte tiltak i forbindelse med disse. Dette gjelder for eksempel ESG-rapporter i forbindelse med årsregnskapet.

 

Rapporteringen kan blant annet brukes som dokumentasjon overfor styret, ledelsen og ikke minst aksjonærene.

Implementering av ESG-løsningen

For å få den best mulige starten og sikre optimal implementering står kundesuksess-teamet klare til å hjelpe organisasjonen din godt i gang med et tilrettelagt forløp.

 

De vet hva som er beste praksis og hva som skal til for å få det til i prosjektgruppen og på tvers av organisasjonen. De vil også gi dere kontinuerlig støtte og stå til rådighet, slik at dere får mest mulig ut av løsningen.

Onboarding

Klar til å prøve RISMA?

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe organisasjonen med å bli bedre enn konkurrentene i ESG-arbeidet.

Bestill demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som bringer hele organisasjonen sammen

Styrk organisasjonen ved å koble sammen team, policyer, prosesser og rapportering i en integrert GRC-plattform.  

Enten du implementerer én, to eller flere av GRC-plattformens løsninger, sørger plattformen for økt samarbeid, større gjennomsiktighet og tidsbesparelser som skaper stor verdi.

Operational Tools

STRØMLINJET KONTROLLER

Automatiser, dokumenter og rapporter sømløst alle kontroller – inkludert vurdering, demping og overvåking i én plattform.

LES OM INTERNE KONTROLLER →
ISO Standards

SYSTEMATISERT INFORMASJONSSIKKERHET

Få full ISMS-compliance – inkludert visuell oversikt, sanntidsovervåking, innebygd risikovurdering og perfekt rapportering.

LES OM ISMS-LØSNINGEN →
EU regulations-01

OPTIMERT GDPR-COMPLIANCE

Erstatt den rotete informasjonsinnhentingen, manuelle prosesser og ekstremt upålitelige Excel-ark med en optimert GDPR-løsning.

LES OM GDPR-LØSNINGEN →