GDPR er ikke bare et problem - det kan også være en kilde til stor forretningsverdi. Les om tre positive fordeler med GDPR.
Utnytt den forretningsmessige verdien i GDPR

Utnytt den forretningsmessige verdien i GDPR

Time Reading
5 minutters lesing
GDPR

Det er snart fem år siden databeskyttelsesforordningen - også bedre kjent som  GDPR - trådte i kraft. På den tiden opplevde flere organisasjoner dette regelverket som et byråkratisk mareritt. Heldigvis har dette endret seg i takt med at dataetikk og compliance har blitt stadig viktigere både for organisasjoner, ansatte, partnere og forbrukere.

GDPR er utformet for å hjelpe organisasjoner med å håndtere persondata på en effektiv og sikker måte, samt redusere risikoen for sikkerhetsbrudd - og faktisk viser det seg at det er en stor forretningsverdi i å ta GDPR på alvor.

I denne artikkelen gir vi deg et innblikk i tre positive sider ved GDPR, så len deg tilbake, les videre og lær hvorfor å overholde databeskyttelsesloven kan lønne seg på flere fronter.

3 forretningsmessige fordeler med GDPR

1) GDPR styrker organisasjonens omdømme

Folk, være seg partnere, leverandører, ansatte eller kunder, ønsker ikke at personopplysningene deres skal misbrukes. Verken som følge av et hackerangrep, eller fordi en organisasjon ikke behandler dem på en etisk forsvarlig måte.

Ved å tydeliggjøre GDPR-arbeidet, og forsikre kundene om at dataene deres brukes på en ansvarlig måte og lagres sikkert, kan du vinne deres tillit. Av samme grunn er det viktig at din organisasjon tar alle henvendelser om brukernes data på alvor, slik at kundene dine føler at du har en gjensidig respekt for personopplysningene deres.

2) GDPR gir nye forretningsmuligheter

GDPR oppfordrer organisasjoner til å opptre med forsiktighet når de velger partnere og leverandører, på grunn av de regulatoriske konsekvensene av sikkerhetsbrudd som involverer tredjeparter.

Både dataansvarlige og databehandlere må overholde de sju prinsippene for databehandling - nemlig:

 1. Lovlighet, rettferdighet og åpenhet

 2. Begrensning av formål

 3. Dataminimering

 4. Rettferdighet

 5. Begrensning av lagring

 6. Integritet og konfidensialitet

 7. Ansvarlighet

Som dataansvarlig kan du bli holdt ansvarlig hvis du har overlatt databehandlingen til en tredjepart som ikke oppfyller kravene. Det samme gjelder den andre veien, der du som databehandler er ansvarlig overfor selskapet du behandler opplysninger for.

Konklusjonen av det som er nevnt ovenfor, er at en tilstrekkelig GDPR kan åpne for nye forretningsmuligheter og styrke samarbeidet med eksisterende partnere fordi det viser at organisasjonen din tar reglene på alvor.

LES OGSÅ: Hva er compliance og hvorfor er det viktig?

3) GDPR fremmer effektivitet

GDPR stiller krav, og når det stilles krav, blir det lettere å vite hvor man skal begynne og hvor man skal slutte - og det kan bidra til å øke effektiviteten.

Organisering og katalogisering av data gir oversikt og gjør det enkelt å finne relevant informasjon når du trenger den. Formålsbegrensning tvinger organisasjoner til kontinuerlig å vurdere data og fjerne unødvendige data, noe som i sin tur sikrer at man unngår å opparbeide seg enorme dataarkiver som krever jevnlig vedlikehold, serverplass og omfattende arkiveringssystemer.

Å forplikte seg til god personvernpraksis styrker ikke bare organisasjonens omdømme og forholdet til forretningspartnere, det kan også bidra til økt effektivitet.

Styrk arbeidet med GDPR

Det er lett å miste motet når man snakker om GDPR, og selv om det har gått flere år siden forordningen ble innført, har mange organisasjoner fortsatt utfordringer både med lovgivning og dokumentasjon.

Det er viktig å være klar over at du kanskje allerede jobber med databeskyttelse i stor grad, men kanskje ikke er strukturert nok til å dra nytte av de ovennevnte gevinstene. Hvis du vil styrke GDPR-arbeidet, må du definere klare retningslinjer for arbeidet, effektivisere alle aktiviteter og skape en strukturert prosess som alle ansatte kan følge på tvers av avdelinger.

I denne sammenhengen kan det være relevant å se etter et programvaresystem som kan hjelpe deg med å få den nødvendige oversikten og veilede deg gjennom systematiseringen av GDPR-arbeidet trinn for trinn.

Fordelene med en GDPR-løsning er mange, eksempelvis:

 • enkel delegering av roller og ansvar
 • effektiv rapportering og dokumentasjon
 • reduksjon av manuelle prosesser
 • sporing av alle organisasjonens aktiviteter
 • hjelp til å føre tilsyn med databehandlere

Og så har vi selvfølgelig den forretningsmessige verdien som god og synlig GDPR-samsvar gir.

Logo