GDPR är inte bara besvärligt – det kan vara en källa till stort affärsvärde. Läs mer här, där vi fokuserar på tre positiva fördelar med GDPR.
Utnyttja affärsvärdet av GDPR

Utnyttja affärsvärdet av GDPR

Time Reading
5 minuters läsning

Det är snart 6 år sedan dataskyddsförordningen – kanske mer känd som GDPR – trädde i kraft och vid den tiden såg många organisationer regelverket som en byråkratisk mardröm. Lyckligtvis har attityden förändrats i takt med att dataetik och efterlevnad tar allt mer plats hos organisationer, anställda, affärspartners och konsumenter.

GDPR är utformad för att hjälpa organisationer att hantera personuppgifter effektivt och säkert och minska risken för dataintrång – och det finns faktiskt ett stort affärsvärde i att ta GDPR på allvar.

Nedan ger vi en inblick i tre positiva fördelar med GDPR, så luta dig tillbaka, läs med och gläd dig åt att arbetet med att följa dataskyddslagen ger resultat på flera fronter.

LÄS OCKSÅ: Guide: Så hanterar du riskbedömningar i GDPR

3 affärsfördelar med GDPR

1) GDPR stärker organisationens rykte

Människor – oavsett om det är affärspartners, leverantörer, anställda eller kunder – vill inte att deras personuppgifter missbrukas. Varken som ett resultat av en hackerattack eller för att en organisation inte behandlar dem etiskt.

Genom att artikulera arbetet med GDPR och försäkra kunderna om att deras data används ansvarsfullt och lagras säkert kan du vinna deras förtroende. Av samma anledning är det väsentligt att du som organisation tar alla förfrågningar om användardata på allvar, så att kunderna känner den ömsesidiga respekten för personuppgifter.

2) GDPR ger nya affärsmöjligheter

GDPR uppmuntrar organisationer att agera försiktigt när de väljer partners och leverantörer på grund av de regulatoriska konsekvenserna av dataintrång som involverar tredje part.

Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste leva upp till de sju personuppgiftsansvarig behandlingarna – nämligen:

1. Laglighet, rättvisa och transparens

2. Ändamålsbegränsning

3. Dataminimering

4. Riktighet

5. Lagringsbegränsning

6. Integritet och konfidentialitet

7. Ansvarighet

Som personuppgiftsansvarig kan du hållas ansvarig om du har lagt ut personuppgiftsbehandlingen på en tredje part och denna part inte uppfyller kraven. Detsamma gäller tvärtom, där du som personuppgiftsbiträde har ansvar gentemot det företag du behandlar uppgifter för.

Slutsatsen av ovanstående är att adekvat GDPR kan ge nya affärsmöjligheter och stärka samarbetet med befintliga affärspartners, eftersom organisationen tar reglerna på allvar.

LÄS OCKSÅ: Dataetik – en fråga om digitalt ansvar

3) GDPR främjar effektivitet

GDPR ställer krav och när det finns krav blir det lättare att ta reda på var man ska börja och sluta – och det kan i hög grad bidra till att främja effektiviteten.

Att organisera och kategorisera data ger en överblick och gör det enkelt att hitta relevant information när den behöver användas. Ändamålsbegränsning tvingar organisationer att kontinuerligt fatta beslut om data och ta bort onödiga data, vilket i sin tur säkerställer att man undviker att samla på sig enorma arkiv av data som kräver regelbundet underhåll, serverutrymme och omfattande arkiveringssystem.

Engagemanget för god dataskyddspraxis kan alltså inte bara stärka organisationens anseende och relationer med affärspartners, det kan också vara en väg till ökad effektivitet.

Stärk insatserna med GDPR

Det är lätt att tappa andan när samtalet faller på GDPR och även om det har gått flera år sedan förordningen såg dagens ljus upplever många organisationer fortfarande utmaningar med både lagstiftningen och dokumentationen.

Här är det viktigt att förstå att du förvisso redan arbetar med dataskydd i betydande omfattning, även om det inte är säkert att det sker på ett så strukturerat sätt att du kan dra nytta av ovanstående vinster. Vill du stärka dina insatser med GDPR ska tydliga riktlinjer för arbetet definieras, alla aktiviteter effektiviseras och en strukturerad process skapas som alla medarbetare kan följa över avdelningarna.

I detta sammanhang kan det vara aktuellt att leta efter ett mjukvarusystem som kan hjälpa dig att skapa nödvändig överblick och vägleda dig genom systematiseringen av GDPR-arbetet steg för steg.

Fördelarna med en GDPR-lösning är många – till exempel:

  • enkel delegering av roller och ansvar
  • effektiv rapportering och dokumentation
  • minskning av manuella processer
  • spårning av organisationens alla aktiviteter
  • hjälpa till att övervaka personuppgiftsbiträden

Och så finns det förstås det affärsvärde som god och synlig efterlevnad av GDPR för med sig.

Logo