FNs 17 bærekraftsmål påvirker alle – inkludert din organisasjon. Bruk målene for å bidra til å skape en bedre verden, og samtidig styrke din konkurranseevne.
Hva er FNs bærekraftsmål?

Hva er FNs bærekraftsmål?

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

25 september 2015 vedtok daværende stats- og regjeringssjefer på FN-toppmøtet i New York en ambisiøs utviklingsplan som skulle sette bærekraft på dagsordenen i enestående grad. Planen ble kalt FNs 17 bærekraftsmål, og innen 2030 skal den sikre at alle – forbrukere så vel som bedrifter – jobber for bærekraftig utvikling. 

For å jobbe aktivt med bærekraftsmålene er det vesentlig å kjenne dem, og ikke minst forstå viktigheten av dem. Nedenfor utdyper vi hva FNs 17 verdensmål er, og hvorfor du som organisasjon bør integrere dem i din virksomhet. 

Hva er bærekraftsmålene? 

Bærekraftsmålene er 17 konkrete mål og 169 delmål. Sammen forplikter de de 193 medlemslandene i FN til å utrydde verdens fattigdom og sult, redusere ulikheter, sikre god utdanning og bedre helse for alle, anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst. Samtidig fokuserer verdensmålene på å fremme fred og sikkerhet, samt sterke institusjoner, og ikke minst på å styrke internasjonale partnerskap. I utgangspunktet kan man si at FNs 17 bærekraftsmål anerkjenner at sosial, økonomisk og miljømessig utvikling, fred, sikkerhet og internasjonalt samarbeid henger sammen – og at vi alle har en forpliktelse til å arbeide for bærekraftig utvikling. 

Alle ikoner plansje (1)

Hvem kan jobbe med FNs 17 bærekraftsmål? 

Det kan virke litt abstrakt å jobbe med de globale målene på et strategisk nivå, for hvordan kan din organisasjon bidra til å utrydde fattigdom eller fremme helse og velvære i utviklingsland? Heldigvis trenger det ikke være så vanskelig, og derfor kan alle – store og små organisasjoner – integrere bærekraftsmålene i hverdagen. Det er ikke snakk om å gjøre alt på en gang. Tvert imot handler det om å fokusere innsatsen og være bevisst på hvor du som organisasjon kan være med på å utgjøre en forskjell. 

Sett bærekraftsmål på dagsorden 

Hvis organisasjonen din ennå ikke jobber med bærekraftsmålene, er det på tide å komme i gang. Klimamål og bærekraft er ikke bare bra for miljøet – de er også en konkurransefaktor som du ikke kan gå glipp av. Som en liten eller mellomstor bedrift er det essensielt at du ikke ser på bærekraftsmålene og tenker at din lille organisasjon ikke kan utgjøre en forskjell – for det kan den. Ønsker du å integrere bærekraftsmålene på agendaen, kan du med fordel følge følgende tre steg: 

  1. Forstå og prioriter målene dine

    Ingen kan jobbe med alle målene samtidig, og noen mål vil uansett ikke være relevante for din organisasjon. Ta derfor en grundig titt på hvor du kan gjøre en forskjell og prioriter målene i den rekkefølgen det gir mening. Et godt råd er å velge 1-3 fokusområder som spiller opp til ett eller flere bærekraftsmål.

  2. Dediker ressurser og mål

    For å lykkes med FNs 17 bærekraftsmål er det viktig at organisasjonen klarer å organisere, forankre og formalisere arbeidet slik at det blir en naturlig del av hverdagen. Spør deg selv hvor bærekraftsmålene skal forankres – er det hos ledelsen, ledelsen eller i et tverrfaglig prosjektteam? Og sørg samtidig for å sette opp målbare kriterier slik at du kan spore fremgang i arbeidet.

  3. Utfør og kommuniser

    Det er selvsagt essensielt at du får utført de målene du ønsker å jobbe med – men det er minst like viktig at du kommuniserer arbeidet både internt og eksternt. Ved å synliggjøre innsatsen styrkes arbeidet på tvers av avdelinger, slik at FNs 17 bærekraftsmål blir en integrert del av den enkelte ansattes hverdag.

 

Logo