FN:s 17 globala mål berör alla – även din organisation. Utnyttja målen för en bättre värld, men även för att stärka er konkurrenskraft.
Vad är FN:s globala mål?

Vad är FN:s globala mål?

Time Reading
4 minuters läsning
ESG

Den 25 september 2015 samlades världens dåvarande stats- och regeringschefer för FN:s toppmöte i New York. En rekordambitiös utvecklingsplan  antogs med hållbarhet högst upp på agendan. Planen fick namnet “FN:s 17 globala mål” och senast 2030 ska den ha säkerställt att alla – inklusive konsumenter och företag – arbetar för hållbar utveckling.

För att kunna arbeta aktivt med målen är det förstås avgörande att både känna till och förstå dem. I den här artikeln utvecklar vi vad FN:s 17 globala mål är och varför din organisation bör integrera dem i verksamheten.

Vilka är de globala målen?

De globala målen består av 17 punkter som byggs upp av 169 delmål. Tillsammans förbinder de FN:s 193 medlemsländer att utrota fattigdom och svält, minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och hälsa för alla samt skapa anständiga jobb och hållbar ekonomisk tillväxt. Huvudfokus för målen är också att främja fred och stärka internationellt samarbete.

Målen kan också sammanfattas med att social, ekonomisk och miljömässig utveckling sammanlänkas med fred, säkerhet och internationellt arbete – samt att alla berörs och måste arbeta för hållbar utveckling.

Vem kan arbeta med FN:s 17 globala mål?

Ibland kan målen framstå som något abstrakta. Hur ska till exempel din organisation kunna utrota fattigdom eller främja hälsa och välbefinnande i tredje världen? 

Det handlar dock inte om att göra allting på en gång. Lyckligtvis behöver det inte vara så svårt, och därför kan alla organisationer integrera världsmålen i verksamheten. I stora drag handlar det om att vara medveten om var man som organisation kan bidra för att göra skillnad.

karta-globala-malen (1)Sätt världsmål på agendan

Arbetar din organisation inte med de globala målen än? Då är det hög tid att sätta igång. Klimatmålen handlar exempelvis inte enbart om att rädda miljön – det är också en konkurrensfaktor som du inte vill gå miste om.

Det är fel att tro att man som litet eller medelstort företag inte kan göra skillnad. FN:s globala mål gäller alla. Däremot krävs det att samtliga – oavsett storlek på resurserna – arbetar tillsammans för att ta sig an utmaningarna.

För att sätta världsmålen på agendan rekommenderas att du inledningsvis följer följande tre steg:

  1. Förstå och prioritera målen
    Ingen kan göra allt på en gång och en del mål är inte heller relevanta för din organisation. Undersök var du kan göra skillnad och prioritera målen därefter. Det är klokt att välja ut 1-3 områden att fokusera på.
  2. Dedikera resurser och mål
    För att lyckas arbeta framgångsrikt med målen är det viktigt att organisationen organiserar, förankrar och formaliserar arbetet till en naturlig del av vardagen. Se även till att upprätta kriterier så att du kan mäta era framsteg i arbetet.
  3. Genomföra och kommunicera
    Det är viktigt att du också verkställer de områden och mål du väljer att arbeta med – men lika viktigt är det att du kommunicerar arbetet både internt och externt. När insatsen synliggörs stärks arbetet över avdelningarna. På så sätt blir FN:s 17 världsmål en integrerad del av vardagen för alla medarbetare i organisationen.
Logo