ISMS sikrer en systematisk tilnærming til informasjonssikkerhet, og skaper større troverdighet hos dine ansatte, kunder og samarbeidspartnere.
ISMS: Hva er det og hvorfor trenger du det?

ISMS: Hva er det og hvorfor trenger du det?

Time Reading
3 minutters lesing
ISO

ISMS står for Information Security Management System, og er en systematisk tilnærming til informasjonssikkerhet. Kort fortalt handler ISMS om å håndtere informasjon innad i organisasjoner på en sikker måte slik at den ikke havner i feil hender. 

ISO 27001 kan med fordel brukes som utgangspunkt for arbeid med informasjonssikkerhet, for selv om standarden ikke stiller direkte krav til spesifikke sikkerhetstiltak, beskriver den beste praksis for håndtering av sikkerhet både internt og eksternt.

Det krever oversikt og innsikt i organisasjonens avdelinger og arbeidsflyt for å implementere et hensiktsmessig nivå av informasjonssikkerhet. Hovedmålet er å beskytte tre viktige aspekter ved informasjon:

  • Konfidensialitet - informasjonen skal holdes utilgjengelig for uautoriserte personer, enheter eller prosesser.
  • Integritet - informasjonen er fullstendig og nøyaktig, og skal være beskyttet mot korrupsjon.
  • Tilgjengelighet - at informasjonen er tilgjengelig og brukbar av autoriserte brukere.

ISMS - kartlegging, strukturering og rapportering

Enhver organisasjon er i dag utsatt for trusler i form av hacking, løsepengeprogramvare eller rett og slett uforsiktig håndtering av data. Med et effektivt ISMS kan du forhindre datainnbrudd og cyberangrep, og samtidig sikre at all sensitiv informasjon lagres riktig og utilgjengelig for uvedkommende.

Her er de seks viktigste fordelene med ISMS:

  • Du får full oversikt over all informasjon – enten den er lagret digitalt, papirbasert eller i skyen.
  • Organisasjonens motstandskraft mot cyberangrep øker betraktelig.
  • Administrasjonen forenkles ved at alle prosesser kontrolleres fra samme system.
  • Det blir lettere å tilpasse seg nye risikoer uten at arbeidsflyten påvirkes.
  • Retningslinjer, prosedyrer og kontroller optimaliserer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til dataene dine.
  • Et velfungerende ISMS gjør det mulig for ansatte å enkelt forstå risikoer og omfavne sikkerhetskontroller som en del av deres hverdag.

Implementer sikkerhetsarbeidet i rutinene

Med et ISMS får du en god oversikt over alle aktiviteter relatert til informasjonshåndtering. Med riktig programvare får du i tillegg også en skreddersydd handlingsplan som guider deg gjennom prosessen med å systematisere arbeidsflyt og databehandling på tvers av avdelinger og nivåer. Dette er nødvendig dersom du ønsker å integrere informasjonssikkerhet som en del av de ansattes daglige rutine.

En fullstendig kartleggingen av ditt nåværende arbeid gjør det mulig å identifisere og tette hull. I tillegg hjelper systemet med å sette i gang og vedlikeholde kontroller slik at du kan sikre at hullene forblir tette. Dermed kan du forhindre både interne og eksterne risikoer.

Ved hjelp av programvaren din kan du i tillegg raskt og enkelt trekke ut et Statement of Applicability (SoA) dokument, slik at du kan rapportere om fremdriften og få fullstendig dokumentasjon på din organisasjons informasjonssikkerhet.

Med en systematisk tilnærming til informasjonssikkerhet har du snart oppnådd full ISMS-samsvar, slik at du sikrer større troverdighet og trygghet hos dine ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Logo