ISO-standarder kan både underlätta och utveckla din organisation. Läs mer om fördelarna som du kan dra nytta av genom att följa ISO-standard.
Vad är ISMS och varför behöver du det?

Vad är ISMS och varför behöver du det?

Time Reading
3 minuters läsning
ISO

ISMS står för “Information Security Management System”. Kortfattat handlar ISMS om att hantera information inom organisationer på ett säkert sätt så att den inte hamnar i fel händer.

Idag är ISMS ett etablerat tillvägagångssätt för att ta informationssäkerhet på allvar. ISMS jobbar systematiskt med hjälp av processer, teknik och människor som tillsammans minimerar de risker din organisationen kan möta när det gäller lagring av data och information.

Det finns inga specifika krav på hur arbetet med informationssäkerhet ska se ut. Däremot kan ISO 27001 sätta en del praktiska ramar för hur man bör arbeta.

Oavsett detaljer kan man sammanfatta ISMS med ett gemensamt mål. Nämligen att ta hänsyn till information utifrån tre olika aspekter:

  • Sekretess – informationen ska inte lämnas tillgänglig för obehöriga inom eller utanför organisationen.
  • Integritet – informationen ska vara felfri, komplett och skyddas från att bli korrupt.
  • Tillgänglighet – information som ska kunna nås och användas av behörig personal.

ISMS – de viktigaste fördelarna

Så, varför ska du implementera ISMS i just din organisation? Det korta svaret är att alla organisationer kan utsättas för digitala och analoga angrepp. Antingen från målinriktade hackare eller helt enkelt bara genom slarvig hantering av data från egen personal. ISMS förebygger bägge delar. Det förhindrar dataintrång och cyberattacker samtidigt som känslig information hanteras korrekt och enbart är tillgänglig för behörig personal.

Här är de fem viktigaste fördelarna med ISMS:

  • Full överblick och kontroll över lagrad information oavsett form.
  • Du får ett betydligt bättre motstånd mot potentiella cyberattacker.
  • Administrationen förenklas genom att samtliga processer styrs från samma system.
  • Det blir enklare att anpassa sig efter nya risker utan att påverka arbetsflödet.
  • Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet ökar samtidigt.

Implementera säkerhetsarbetet i rutinerna

När ISMS har blivit en del av din organisation kommer det att bli en del även av de anställdas rutiner. Det innebär i förlängningen att hela säkerhetsarbetet sätts i system på daglig basis. För medarbetarna blir det också lättare att ligga steget före eftersom det kommer att finnas en skräddarsydd handlingsplan för hur databearbetningen ska gå till utan att gå ut över arbetsplatsens effektivitet.

Med ISMS skapar du en kartläggning av hela organisationens informationstillgångar och ger dig själv möjlighet att täppa till de hål som eventuellt finns. Som sagt, det handlar om ett systematiskt förhållningssätt till informationssäkerhet. Tack var ISMS ger du dig själv en större trovärdighet och säkerhet till dina medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Logo