Dansk
DA

Persondataforordningen - GDPR compliance

Implementér og oprethold jeres GDPR-compliance ved at gøre det til en del af det store billede.

Book en DEMO

Gør GDPR-compliance til en teamproces

Vores GDPR-løsning hjælper med at give indsigt i, hvordan jeres organisation er opbygget ud for et persondatamæssigt perspektiv. Det bliver på den måde nemmere at anskueliggøre datahåndteringen i alle jeres processer, samt forstå hvad jeres forpligtelser er i forbindelse med disse.

Løsningen giver grobund for samarbejde på tværs af jeres organisation, da dens intuitive brugerflader sikrer, at alle niveauer let kan involveres - uanset deres kendskabsgrad til GDPR. Dette giver jer de bedste omstændigheder for at sikre konsistent dokumentation og efterlevelse af persondataforordningen.
Udarbejdet i samarbejde med vores videnpartner med stor GDPR-ekspertise
Lav artikel 30-rapporter
Involvér alle niveauer af organisationen – uanset deres kendskabsgrad til GDPR
Udarbejd en ISAE 3000-rapport for at gøre jer klar til få en revisorerklæring
Monitorér påkrævede kontrolrutiner
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Book en demo
GDPR Løsning og værktøj

Forbliv opdateret med GDPR-kravene

I samarbejde med vores videnpartner med GDPR-ekspertise har vi skabt en løsning, der gør arbejdet med GDPR mere simpelt ved at omsætte de juridiske krav til praktiske opgaver og procedurer. Disse opdateres løbende, så de hele tiden afspejler den gældende lovgivning.

Løsningens integration af governance gør det mere overskueligt at sikre løbende compliance, da det er muligt at opsætte og monitorere kontroller. Tilligemed er det muligt til enhver tid at udtrække relevante rapporter over jeres indsats, så I kan dokumentere jeres arbejde overfor relevante interessenter. Eksempelvis kan I let udtrække en artikel 30-rapport til Datatilsynet.
Læs mere

ISAE 3000-rapport
Gør dig klar til at få en revisorerklæring

Grundet markedets stigende krav oplever databehandlere i større grad efterspørgsel på en ISAE 3000-erklæring som dokumentation på compliance med databehandleraftalen. Via vores ISAE 3000-løsning kan I få hjælp til at skaffe den fornødne dokumentation ifølge revisionstandarden, så jeres organisation kan udstråle troværdighed og sikkerhed overfor vigtige kunder og interessenter.

Løsningen er baseret på Danske Revisorers revisionserklæring, som er udarbejdet i samarbejde med Datatilsynet.  I guides gennem relevante aspekter af databehandleraftalen og den behandlingsproces, som skal udføres - herunder behandlingssikkerheden. I får mere datakontrol samt en automatisk indikation af complianceniveauet i jeres organisation. Udarbejdelse af mitigerende aktiviteter for at hæve dette niveau bliver derved nemmere. Løsningen hjælper således ikke kun med at sikre compliance, men faciliterer også en modningsproces og kan anvendes som en form for selvvurdering.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.