Persondataforordningen - GDPR

Implementér og oprethold jeres GDPR-compliance ved at gøre det til en del af det store billede.

Gør det til en teamproces

Vores GDPR-løsning hjælper med give indsigt i, hvordan jeres organisation er opbygget ud for persondatamæssigt perspektiv. Det bliver på den måde nemmere at anskueliggøre datahåndteringen i alle jeres processer, samt hvad jeres forpligtelser er i forbindelse med disse.

Løsningen giver grobund for samarbejde på tværs af jeres organisation, da dens intuitive brugerflader sikrer, at alle niveauer let kan involveres - uanset deres kendskabsgrad til GDPR. Dette giver jer de bedste omstændigheder for at sikre konsistent dokumentation og efterlevelse af persondataforordningen.
BOOK EN DEMO
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Udarbejdet i samarbejde med vores videnpartner med stor GDPR-ekspertise
Lav artikel 30-rapporter
Involvér alle niveauer af organisationen – uanset deres kendskabsgrad til GDPR
Udarbejd en ISAE 3000-rapport for at gøre dig klar til få en revisorerklæring
Monitorér påkrævede kontrolrutiner
Checkmark - compliance solution
Book en demo
GDPR_Compliance Software

Forbliv opdateret med de lovmæssige krav

I samarbejde med vores videnpartner med stor GDPR-ekspertise har vi skabt en løsning, der gør arbejdet med GDPR mere simpelt ved at omsætte de juridiske krav til praktiske opgaver og procedurer. Disse opdateres løbende, så de hele tiden afspejler den gældende lovgivning.

Løsningens integration af governance gør det mere overskueligt at sikre løbende compliance, da det er muligt at opsætte og monitorere kontroller. Tilligemed er det muligt til enhver tid at udtrække relevante rapporter over jeres indsats, så I kan dokumentere jeres arbejde overfor relevante interessenter - eksempelvis kan I let udtrække en artikel 30-rapport til Datatilsynet.
Læs mere

ISAE 3000-rapport
Gør dig klar til at få en revisorerklæring

Grundet markedets stigende krav oplever databehandlere i større grad efterspørgsel på en ISAE 3000-erklæring som dokumentation på compliance med databehandleraftalen. Via vores ISAE 3000-løsning kan du få hjælp til at skaffe den fornødne dokumentation ifølge revisionstandarden, så din organisation kan udstråle troværdighed og sikkerhed overfor vigtige kunder og interessenter.

Løsningen er baseret på Danske Revisorers revisionserklæring, som er udarbejdet i samarbejde med Datatilsynet.  Du guides gennem relevante aspekter af databehandleraftalen og den behandlingsproces som skal udføres, herunder behandlingssikkerheden. Du får mere datakontrol samt en automatisk indikation af complianceniveauet i din organisation. Udarbejdelse af mitigerende aktiviteter for at hæve dette niveau bliver derved nemmere. Løsningen hjælper således ikke kun med at sikre compliance, men faciliterer også en modningsproces og kan anvendes som en form for selvvurdering.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med den nyeste complianceviden*
* Nyhedsbrevet er på engelsk.
Dansk
Dansk
Book en demo