Det er vigtigt at kende risikobilledet, når det kommer til korruption og bestikkelse. Læs med, og kom godt fra start med jeres indsats for antikorrup
Gør antibestikkelse og -korruption til en del af din CSR-strategi

Gør antibestikkelse og -korruption til en del af din CSR-strategi

Time Reading
5 minutters læsning
Antikorruption og -bestikkelse

Korruption kommer i mange former, men fælles for dem alle er, at det har uforholdsmæssigt store konsekvenser for verdens fattige og mest sårbare mennesker. Bestikkelse og korruption medfører øgede omkostninger hos lokalbefolkningen i det ramte område og reducerer adgangen til tjenester som sundhed, uddannelse og generel velfærd.

De menneskelige omkostninger ved korruption overstiger langt de økonomiske omkostninger i forbindelse med at forebygge og forhindre, at det sker i din organisation – og netop derfor bør du integrere antibestikkelses- og antikorruptionspolitikker i dit CSR-arbejde.

En CSR-strategi der aktivt fokuserer på at forebygge bestikkelse og korruption starter indefra og bevæger sig ud. Fra toppen af ledelsen til tredjeparter og underleverandører.

Tonen skal sættes hos ledelsen

Antikorruptions- og antibestikkelsespolitikker der ligger i skuffen og samler støv, gavner ingen. Der skal gøres en aktiv indsats, og implementeringen af retningslinjer og procedurer er det, der gør hele forskellen. Medarbejderne skal forstå organisationens regler og forventninger på området – det skal være en del af organisationskulturen.

Men kulturen skaber ikke sig selv. Træning og uddannelse i politikker er kun halvdelen af historien. Hvis det skal lykkes, kræver det et klart og konsekvent sæt budskaber, der kommer fra toppen.

Ejere, bestyrelsesmedlemmer og complianceledere skal gøre det klart, at de ikke vil tolerere bestikkelse og korruption. Og så er det helt essentielt, at alle i toppen bliver set praktisere det, de prædiker, og tror på vigtigheden af politikkerne.

Due diligence på alle tredjeparter

Korruption er et globalt problem, der kræver globale løsninger, og derfor skal du ikke kun stille krav til egne medarbejdere. Du skal også kræve ordentlige forhold hos tredjeparter og underleverandører. Det gælder både agenter, mellemmænd, konsulenter og associerede virksomheder og enhver anden, der repræsenterer dig eller handler på organisationens vegne.

Det betyder, at der skal indføres passende systemer og kontroller for at sikre, at tredjeparter er dem, de hævder, samt at de har de relevante legitimationsoplysninger og er godkendt på topledelsesniveau.

Samtidig er kommunikation et essentielt element i forhold til leverandører og tredjeparter. Som organisation skal I gøre det tydeligt, at I ikke accepterer bestikkelse eller korruption af nogen art – og ikke mindst at opdagelsen af sådanne forhold vil føre til øjeblikkeligt ophør af samarbejdet.

Gør det muligt at rapportere om bestikkelse og korruption

Hvis antikorruptions- og antibestikkelsespolitikkerne skal holdes i hævd, er det vigtigt, at medarbejdere på alle niveauer i organisationen kan komme til orde, hvis de har været vidne til eller har mistanke om korruption.

De skal vide, hvordan og til hvem de skal rapportere, og de skal kunne tale med deres leder eller rapportere via en whistleblower-ordning uden frygt for sanktioner – også i lande hvor bestikkelse og korruption er mere udbredt end i Danmark, og hvor konsekvenserne for den enkelte kan være større.

Et fortløbende arbejde

Langt de fleste former for korruption kunne ikke finde sted uden institutioner i velhavende nationer; private virksomheder der giver store bestikkelser, finansielle institutioner der accepterer korrupt udbytte og advokater, bankfolk og revisorer, der faciliterer korrupte transaktioner. Derfor har vi alle – store som små – et ansvar for at dæmme op for udviklingen og forebygge bestikkelse og korruption.

Men at udvikle og integrere politikker for antikorruption i organisationens CSR-arbejde er ikke noget, der sker henover natten. Det kræver en målrettet indsats, og gennemsigtighed og åbenhed er en stor del af fortællingen. Åbne processer, professionelle systemer og brugen af de nyeste avancerede teknologier til at indfange, analysere og dele data for at forhindre, opdage og afskrække korrupt adfærd er nødvendige.

Derudover er træning og uddannelse af medarbejderne essentielt. Men det vigtigste at huske er, at medarbejderne ikke behøver at kende de indviklede detaljer i bestikkelsesloven, klausuler og lignende. I stedet skal de forstå den menneskelige virkning af bestikkelse og deres specifikke ansvar for at forhindre bestikkelse og korruption i hverdagssituationer, de kan komme ud for. Det giver træningen på området reel mening, og medarbejderne vil være mere tilbøjelige til at huske deres pligter og handler på rette måde.

LÆS OGSÅ: Skab værdi med den rette CSR-strategi

 

Logo