Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici er kritiske for de økonomiske resultater. Læs med, og få styr på organisationens ESG-risici.
Få styr på organisationens ESG-risici

Få styr på organisationens ESG-risici

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

Indtil for nylig blev en organisations arbejde med ESG ikke betragtet som væsentligt for andre end professionelle investorer, men det har ændret sig. Ikke på grund af lovgivning eller ændrede krav til organisationers bæredygtige arbejde, men snarere på grund af en bredere forståelse for, at omdømme og ordentlighed spiller en vigtig rolle for organisationens bundlinje.

Det betyder, at ESG-nøgletal i dag vurderes på lige fod med finansielle og operationelle risici. Både investorer, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og medarbejdere skæver til de bæredygtige tiltag, der sættes i værk, og hvis du ikke allerede er i gang, er det bare om at komme det. Det kan kun gå for langsomt.

ESG-risici bygger på FN's verdensmål

Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvilke ESG-risici der er aktuelle at kigge på, og svaret varierer fra organisation til organisation. Spektret spænder bredt – fra klimaforandringer over bestyrelsens kønssammensætning til menneskerettigheder – men dybest set tager de alle udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. 

Om du vil det eller ej, kan du ikke arbejde med alle 17 mål på én gang. Slet ikke hvis du endnu ikke har systematiseret ESG-dataindsamling og -bearbejdning. I stedet kan du med fordel tage et kig på de respektive områder inden for ESG og se, hvor det er relevant at sætte ind for netop din organisation.

 • E (environment) – herunder organisationens positive såvel som negative påvirkning på klima og miljø, og hvordan risici håndteres i praksis.
 • S (social) – herunder organisationens arbejde med arbejdspladskultur, relationerne til leverandører og forbrugere samt fundamentale menneske- og arbejdsrettigheder. 
 • G (governance) – herunder kønssammensætning i bestyrelsen, gennemsigtighed i ledelsen, åbenhed i rapporteringer samt organisationens ageren i forbindelse med korruption, bestikkelse etc.

I forhold til traditionel risikostyring med mere håndgribelige operationelle risici er ESG-risici sværere at håndtere og ikke mindst måle. Ved at indføre overvågningspraksis, sætte arbejdet i system og ikke mindst ensrette håndteringen af ESG på tværs af organisationen kan du sikre nøjagtighed og gennemsigtighed. 

LÆS OGSÅ: ESG-rapportering – kan du måle organisationens bidrag til FN's verdensmål?

Integrering af ESG 

Ved at indføre tiltag der skaber overblik over ESG-risici, sikrer du, at organisationen har en troværdig historie at fortælle. Oplysningerne er ikke kun relevante for det interne arbejde med eksempelvis sociale forhold og ledelse – det er også aktuelt i forhold til investorer såvel som offentligheden, der i stigende grad træffer investerings- og købsbeslutninger på baggrund af ESG-nøgletal. Ansvarlighed er ganske enkelt blevet et afgørende parameter i mange situationer.

Ønsker du overblik over organisationens ESG-risici, er det essentielt med en konsekvent, systematiseret og ensrettet tilgang til indsamling og behandling af data. Alternativet – at arbejdet foregår i isolerede siloer rundt omkring i organisationen – medfører ineffektive processer, der gør det umuligt at vurdere, dokumentere og ikke mindst rapportere nøgletal. 

Løsningen er heldigvis enkel. Med ESG-software kan du strukturere processer og politikker, planlægge indsatserne, dokumentere fremdriften og ikke mindst opsætte retningslinjer og delegere risikoopfølgning.

Den rette softwareløsning kan:

 • udarbejde en veldokumenteret sustainability-rapport
 • skabe sammenhæng mellem politikker og procedurer
 • opsætte mål og commitments
 • gennemføre ESG-audits af værdikæden
 • delegere og forankre opgaver
 • håndtere kontroller og handlingsplaner
 • udarbejde løbende intern og ekstern rapportering
 • dokumentere fremdrift på målsætninger.

Med en strømlinet og systematisk tilgang til ESG kan du få overblik over det samlede risikolandskab, og dermed bliver det lettere at planlægge indsatserne. Samtidig giver det forkromede overblik dig mulighed for at identificere problemområder, du måske ikke var klar over eksisterede – og som alt andet lige skal adresseres på enten kort eller lang sigt.

LÆS OGSÅSådan kommer du i gang med ESG-optimering af din organisation

Logo