Skal CSR give forretningsmæssig værdi, er det nødvendigt at prioritere indsatsen og arbejde bevidst og struktureret med aktiviteterne.
Skab værdi med den rette CSR-strategi

Skab værdi med den rette CSR-strategi

Time Reading
6 minutters læsning
ESG

Langt de fleste danske organisationer arbejder med CSR i større eller mindre grad, men ikke alle er bevidste om indsatsen, ligesom den ikke nødvendigvis er struktureret og målrettet. Med en aktiv indsats kan du gøre CSR-arbejdet til en ressource, der giver langsigtet værdi til forretningen. 

Neden for kigger vi nærmere på nogle af de fordele er er ved at arbejde med CSR og de overvejelser, I med fordel kan gøre jer, inden I lægger jer fast på en CSR-strategi.

Hvad er en CSR-strategi?

For blot 20 år tilbage var bæredygtighed noget, som Greenpeace prædikerede, når de lænkede sig til boreplatforme. Det var et emne for de få, der tog aktivt del i miljøaktivisme. Men der er sket meget siden da. Bæredygtighedsfokus er ikke længere begrænset til enkelte interessegrupper; det er blevet en bredt anerkendt og integreret del af forretningsverdenen.

CSR, eller Corporate Social Responsibility, handler netop om denne integration. Det drejer sig om at integrere sociale og miljømæssige hensyn i forretningsstrategien. En CSR-strategi udgør en målrettet tilgang til at sikre, at virksomhedens sociale ansvar ikke er green washing, men en dybt integreret del af dens mission og drift.

Med en CSR-strategi fastlægger organisationen mål og handlinger, der hjælper med at skabe positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Denne integrerede tilgang er afgørende for at opnå bæredygtighedsmål og styrke virksomhedens omdømme og succes.

Hvilke fordele giver CSR?

Det handler ikke kun om profitmaksimering mere, og hvis en hvis en organisation ønsker at berettige sig egen eksistens og sikre investorer i fremtiden vil den være nødsaget til at tilpasse de stigende forventninger. Rejsen mod en mere bæredygtig verden er nemlig kun i sin spæde start.

Men hvis en organisation formår at arbejde strategisk med deres sociale ansvar, kan den høste mange fordele:

 • Øget medarbejderengagement
 • Bedre økonomi på bundlinjen
 • Øgede investeringsmuligheder
 • Pressemuligheder og brand awareness
 • Øget retention og kundeloyalitet
 • Et stærkere employer brand

Men for at opnå disse det kræver, at I afgrænser og prioriterer de CSR-områder, der skaber størst værdi for organisationen. Den internationale standard ISO 26000 og den danske standard DS 49001 opdeler CSR-arbejdet i syv områder – nemlig:

 • organisering
 • menneskerettigheder
 • arbejdsforhold
 • miljø
 • god forretningsskik
 • forbrugerforhold
 • lokalsamfundsudvikling.

Ikke alle områder er lige relevante for alle virksomheder, og det er vigtigt, at I som organisation udvælger de områder, der giver mening af fokusere på i arbejdet med bæredygtighed.

CSR – skab værdi med en fokuseret indsats

Hvis CSR-strategien skal føre til succes og skabe mærkbar værdi for organisationen, handler det om at definere nogle retningslinjer, der matcher virksomheden. Med andre ord er det et spørgsmål om at afgrænse og prioritere de CSR-områder, der skaber størst værdi for lige netop jeres organisation.

Her er der tre ting, I med fordel kan overveje:

 • Relevans
 • Growth & ROI
 • Forpligtelse

Relevans

Når I skal definere, hvilke CSR-områder organisationen skal fokusere på, skal der kigges indad. Hvis indsatsen skal have en værdiskabende effekt, skal områderne være relevante for forretningsstrategien. Det skal give mening – og det skal være muligt for virksomheden at arbejde aktivt med de områder, I vælger.

Stil jer selv følgende spørgsmål:

 • Er det et område, vi reelt kan påvirke?
 • Giver det mening i en CSR-sammenhæng?
 • Kan vi samle pålidelige data på området?

LÆS OGSÅ: Få styr på organisationens ESG-risici

Growth & ROI

Hvordan vil I som organisation omsætte tanker og politikker vedrørende CSR til konkrete handlinger, og hvilken betydning kommer den prioriterede indsats til have – både internt og eksternt?

I denne forbindelse er det essentielt at kigge på mål. Uden håndgribelige mål er det nemlig ikke muligt at vurdere, om investeringen giver et positivt afkast. Målene kan være både være finansielle og ikke-finansielle – fx kan der være KPI'er for sygefravær, diversitet i medarbejderstaben, trivsel på arbejdspladsen etc. – og det er vigtigt, at resultaterne kan vurderes og beskrives.

Forpligtelse

CSR har et blandet ry, og det skyldes, at mange får den tanke, at det handler mere om ord på et papir frem for handlinger, der gavner klima, miljø, medarbejdere og omverden. Men sådan behøver det ikke at være.

Med klart definerede indsatsområder er det muligt at opsætte parametre, der kan måles på. Her er det essentielt at sætte realistiske mål, som gør en forskel – alternativt er der risiko for at blive beskyldt for greenwashing. I bør derfor ikke vælge flere områder, end organisationen kan håndtere ordentligt, og I bør lægge en klar strategi for, hvordan I følger arbejdet til dørs.

Bliv synlig med god CSR-rapportering

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med CSR vil kaste noget positivt af sig, uanset hvordan I griber det an. Men er ønsket en langsigtet værdiskabelse, skal handlinger og resultater synliggøres med transparent CSR-rapportering, der er relevant for organisationens interessenter.

Din bæredygtighedsrapportering skal naturligvis opfylde kravene i loven. Det er derfor vigtigt at undersøge om din organisationer evt. er underlagt EU's direktiv om CSRD, men derudover kan I med fordel skræddersy den, så den matcher jeres virkelighed og forretningsstrategi. På den måde møder I investorer, leverandører og kunder i øjenhøjde, og samtidig får I et internt styrings- og kommunikationsværktøj, der øger forståelsen af organisationens ansvar og giver et solidt beslutningsgrundlag.

LÆS OGSÅ: ESG-rapportering – kan du måle organisationens bidrag til FN's verdensmål?

Logo