Med covid-19 ændrede verden sig natten over, og virksomheder blev sat under pres. Men har coronakrisen lært os noget, vi kan tage med videre?
The new normal – hvad coronakrisen har lært os om compliance

The new normal – hvad coronakrisen har lært os om compliance

Time Reading
6 minutters læsning
Compliance

Med instruksen om at arbejde hjemmefra hvor der var muligt, blev organisationer landet over udsat for den ultimative stresstest, da corona ramte – nemlig at tilpasse sig de skiftende tider og alle de risici, der fulgte i kølvandet på ændrede arbejdsvilkår. På bagkant af pandemien er det let at se, hvordan svaghederne i mange organisationer blev eksponeret på grund af coronakrisens omfang. Lange leveringstider og lukkede forsyningskæder var én ting, mens strenge karantænekrav, begrænsede åbningstider og tvunget hjemmearbejde var en anden ting.

Spørgsmålet er, om vi kan lære noget af krisen; hvad kan vi tage med os, når snakken falder på compliance?

De forretningsmæssige følger der kom i kølvandet på pandemien ramte organisationer på både driften og økonomien. Vil vi lære af det, er det bedste vi kan gøre at forstå vigtigheden af (og implementere) compliance. Organisationer skal have ordentlige politikker og procedurer for risikostyring, og complianceprogrammerne skal være agile og modstandsdygtige, hvis de skal fjerne eller i det mindste afbøde de konsekvenser, en kritisk situation som coronakrisen kan føre med sig.

Risk management kan gøre hele forskellen

Det vi først og fremmest kan lære af pandemien er, at effektiv risk management kan gøre hele forskellen, når krisen banker på. Evnen til hurtigt at se og imødegå risici er essentiel, og det kan kun lade sig gøre, hvis alle risikorelaterede aktiviteter er samlet på ét sted. Behandles de i opdelte siloer, vil det være nærmest umuligt at skabe overblik og handle så hurtigt, som en krise af denne karakter kræver.

Samtidig er det vigtigt at forstå, at det ikke er muligt at beskytte organisationen hundrede procent mod kriser. Men man kan have klare retningslinjer for, hvad der skal gøres, når udfordringerne begynder at melde deres ankomst, og et effektivt complianceprogram er vejen frem.

Et godt complianceprogram vurderer risici, og derefter guider det medarbejderne med bestemte handlinger gennem politikker, procedurer og kontroller. Agilitet er nøgleordet i denne sammenhæng; der opstår hele tiden nye risici, og det skal programmerne kunne håndtere. Et eksempel som de fleste af os kan nikke genkendende til er det faktum, at coronakrisen har medført langt flere hjemmearbejdsdage end nogensinde før – og det har givet anledning til en stor stigning i cyberfraud, som også skal håndteres gennem risikostyring.

Compliance som en del af kulturen

Hvor der tidligere har været en tendens til at se compliance som et enkeltstående projekt, der kunne imødekommes ved at krydse af i en tjekboks, har mange i dag forstået, at det er langt mere kompliceret end som så. Compliance er et evighedsprojekt – og det har coronakrisen om noget slået fast.

Regler, regulativer, krav og anbefalinger ændres og tilføjes med lynets hast, og samtidig dukker der hele tiden nye risici op, der skal vurderes og håndteres. Det stiller krav til ledelsen og den interne kommunikation, da arbejdet med compliance langt hen ad vejen skal integreres som en fast del af kulturen, hvis det skal lykkes.

Compliancearbejdet skal italesættes; hvorfor er det vigtigt, hvordan gavner det medarbejdere og samarbejdspartnere, og hvordan opnår I i fællesskab compliance?

Med den øgede mængde af hjemmearbejdsdage bliver kommunikationen endnu vigtigere, og opgaven begynder hos ledelsen. Giv jævnligt informationer til medarbejderen om, hvor, hvad og hvornår. Med proaktiv kommunikation integreres forståelsen for compliance, og samtidig sikrer I, at alle kender deres roller og ansvar, hvis en given risiko realiseres.

LÆS OGSÅ: Compliancekultur – hvordan driver du den forandring, der er nødvendig?

Software kan skabe overblik

Det er let at sige, at man bør lære af fortidens fejl og ikke gentage dem. Men i en moderne tid, hvor medarbejdere kommer og går, kan det være svært at fastholde den organisatoriske hukommelse. Om 10 år sidder der nye medarbejdere på pladserne, som ikke nødvendigvis mærkede coronakrisen i erhvervsmæssig sammenhæng, da den stod på.

Netop derfor er det vigtigt med software til governance, risikostyring og compliance. Software der aldrig glemmer. Og som sporer og overvåger din risikostyring og complianceindsats, tildeler opgaver, styrer arbejdsgange, vurderer risici og hjælper dig med at få overblik over, hvad der går godt, og hvad der ikke gør – og ikke mindst hvorfor.

Kort og godt – det har coronakrisen lært os

For kort at opsummere på ovenstående må den ultimative lektie være, at risikostyring og compliance er uundværlige værktøjer. Både i hverdagen, men især når det brænder på. Organisationer bør foregribe trusler mod driften og økonomien, og det gælder uanset om de kommer fra en pandemi, et cyberbrud eller noget helt tredje.

Coronakrisen afslørede svaghederne hos den enkelte organisation, og på bagkant fremhæver den vigtigheden af opdaterede complianceprogrammer. Vi har lært, at det er essentielt, at vi husker at følge processer og procedurer til dørs hver eneste dag – også i de perioder hvor en krise ikke banker på døren. Når organisationen er i krisetilstand, er der nemlig ikke tid til at opfinde nye løsninger.

LÆS OGSÅ: Compliance skaber værdi og konkurrencefordele

Logo