ESG og CSR er centrale begreber i bæredygtighedsdebatten. Forstå, hvad der adskiller dem, og hvorfor er det vigtigt at kende forskellen.
ESG vs. CSR – hvad er forskellen?

ESG vs. CSR – hvad er forskellen?

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

ESG og CSR er begge begreber indenfor bæredygtighed, men de tjener forskellige mål og adresserer forskellige aspekter af organisationers bæredygtighedspraksis.

En central skillelinje mellem de to er fokus på ikke-finansielle data og gennemsigtighed, og med en grundlæggende forståelse for nuancerne kan du sikre, at organisationen kommunikerer de rigtige tal og indsatser til de rette interessenter.

ESG vs CSR

CSR (Corporate, Social, Responsibility) har rødder flere årtier tilbage i tiden. Begrebet opstod i en tid, hvor samfundet begyndte at stille krav til, at virksomheder skulle tage et større socialt ansvar. Det handlede om at vise, at organisationen ikke kun var drevet af profit, men også havde en forpligtelse over for samfundet, de opererede i. CSR blev set som en måde at give tilbage på og var ofte præget af organisationens egne værdier og mål. 

I dag dækker CSR over en bred vifte af initiativer – alt fra velgørenhed og frivilligt arbejde til miljøinitiativer og etisk handel.

ESG (Environmental, Social & Governance) er et relativt nyt begreb, der fokuserer på ikke-finansielle data, som investorer og analytikere efterspørger for at vurdere en organisations langsigtede vækstmuligheder og værdiskabelse. ESG fokuserer på konkrete og målbare kriterier inden for miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse. Det giver investorer og andre interessenter en objektiv måde at vurdere en organisations bæredygtighedspræstation på.

Organisationer af en vis størrelse er fra 2024 omfattet af specifikke reguleringskrav i forbindelse med ESG-rapportering, men mange organisationer rapporterer frivilligt om ESG såvel som CSR uden at være reguleret af lov.

Forstå de primære forskelle på ESG og CSR

Selvom både ESG og CSR fokuserer på bæredygtighed og ansvarlighed, er der markante forskelle i deres tilgang, mål og anvendelse.

Målingsmetode

Mens CSR-initiativer kan være bredt og subjektivt funderet, er ESG struktureret og kvantitativt. ESG fokuserer på konkrete, målbare kriterier, der giver en objektiv vurdering af organisationens bæredygtighedsindsats.

Formål

CSR blev oprindeligt set som en måde for organisationer at give tilbage til samfundet på, mens ESG er designet til at give investorer og andre interessenter en klar forståelse af, hvordan organisationen performer inden for specifikke bæredygtighedsområder. 

Regulering

Mens CSR-initiativer er frivillige, kan ESG, særligt med indførelsen af CSRD, være underlagt nogle reguleringskrav. Det gør det nemmere at vurdere organisationers præstationer på tværs af brancher og sikrer, at rapporteringen er både pålidelig og sammenlignelig.

Skab synergi mellem CSR og ESG

Selvom CSR og ESG har forskellige udgangspunkter, udelukker de ikke hinanden. Tværtimod kan de to koncepter i samspil skabe en mere holistisk og effektiv bæredygtighedsstrategi, hvis man holder forskellene for øje og udnytter de muligheder, de hver især byder på – herunder:

Komplementære tilgange til bæredygtighed

Mens CSR giver organisationen mulighed for at udforske innovative initiativer, der afspejler de interne værdier, sikrer ESG, at der er en struktureret og målbar tilgang til bæredygtighedsindsatsen. 

Ved at kombinere de to tilgange kan organisationen både demonstrere sit unikke bidrag til samfundet og sikre, at investorer og andre interessenter kan få den nødvendige ikke-finansielle data.

Stærke relationer til alle stakeholders

CSR-initiativer kan ofte skabe stærke bånd til lokalsamfundet og forbedre medarbejderengagementet. Når initiativerne suppleres med ESG-data, får interessenterne en klar forståelse for, hvordan organisationen præsterer på en bredere bæredygtighedsskala, hvilket kan styrke tilliden yderligere.

Forbedret beslutningstagning

Ved at kombinere de kvalitative og interne aspekter af CSR med kvantitative målinger af ESG kan organisationen træffe mere informerede beslutninger, der tager hensyn til både organisationens værdier og dens bæredygtighedspræstation.

I sidste ende kan en kombineret tilgang til CSR og ESG hjælpe organisationer med at skabe en mere robust og integreret bæredygtighedsstrategi, der ikke kun opfylder eksterne krav, men også afspejler organisationens unikke identitet og bidrag til en bæredygtig fremtid. 

LÆS OGSÅ: Skab værdi med den rette CSR-strategi

Logo