En ISO 27001-certificering sikrer, at følsomme oplysninger beskyttes korrekt, og at ISMS-indsatsen kan dokumenteres. Læs med, og kom godt fra start.
ISO 27001-certificering: Sådan kommer du i gang med at blive certificeret

ISO 27001-certificering: Sådan kommer du i gang med at blive certificeret

Time Reading
7 minutters læsning
ISMS

Er din organisations informationssikkerhed på plads? Har I det fulde overblik over, hvordan data gemmes og ikke mindst overføres mellem afdelinger og til eventuel tredjepart? Opbevarer I data fysisk eller digitalt, og diskuterer I følsomme data i offentlige rum? Og hvordan med opbevaringstiden?

Der er mange ting at tage stilling til, når det kommer til informationssikkerhed, og det kan være svært at finde hoved og hale i alle kravene. Men i dagens forretningsmiljø er det blevet afgørende at sikre en effektiv håndtering af informationssikkerheden.

Kunder stiller stadig større krav og forventer, at deres data bliver håndteret forsvarligt og beskyttet i overensstemmelse med branchens bedste praksis. ISO 27001-certificering bliver derfor i stigende grad et nødvendigt skridt for mange organisationer for at imødekomme disse krav.

Hvad er ISO 27001?

ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhed, der udgør grundlaget for et effektivt ledelsessystem til informationssikkerhed, også kendt som ISMS (Information Security Management System). Standarden fokuserer på best practices og retningslinjer til håndtering af informationssikkerhed både internt og eksternt.

Formålet med ISO 27001 er at beskytte fortrolighed, integritet og tilgængelighed af organisationens information. Ved at implementere ISO 27001 kan organisationen forebygge dataovertrædelser, cyberangreb og sikre korrekt opbevaring af følsomme oplysninger. 

Der er således en række fordele at hente ved at arbejde arkivt med ISO 27001  og arbejde mod en ISO 27001-certificering. Fordelene inkluderer:

 • Fuld overblik over informationer (digitale, papirbaserede og i skyen)
 • Øget modstandsdygtighed mod cyberangreb og trusler
 • Effektiv styring på tværs af afdelinger
 • Fleksibilitet til at imødekomme nye risici gennem tilpasning af arbejdsgange og kontroller
 • Optimeret fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data gennem politikker, procedurer og kontroller
 • Let forståelse af risici og sikkerhedskontrol for medarbejdere

ISO 27001-certificering: Kravene handler om sund fornuft

At få en ISO 27001-certificering lyder jo alt sammen meget godt, men får du styr på ISO 27001-kravene, så du kan blive ISO 27001-certificeret?

I sidste ende handler mange af kravene i ISO 27001 om sund fornuft. Når du først får overblikket, vil du (forhåbentlig) opdage, at I er godt på vej og allerede arbejder med de påkrævede ting i større eller mindre grad. Dog uden at have været klar over det.

Ikke desto mindre er kravene i ISO 27001-standarden et vigtigt pejlemærke for din organisation. De er nemlig med til at sikre, at vigtige og følsomme informationer beskyttes efter reglerne, og at de kun er tilgængelige for de rette personer. Derudover hjælper de dig også med at få skabt en struktureret proces for arbejdet med informationssikkerheden.

Her får du en kort guide til, hvordan du kommer godt fra start.

1) Start med begyndelsen

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad ISO 27001 er, og hvilke krav standarden stiller til organisationens ledelsessystem til informationssikkerhed.

For eksempel er det et krav, at organisationen har en procestilgang til etablering, implementering, drift, overvågning, gennemgang, vedligeholdelse og forbedring af informationssikkerheden.

Et andet krav er, at organisationen anvender risikostyring som ledelsesredskab, så sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer kan implementeres.

Kort og godt: Sæt dig ind i kravene, så du nøjagtigt ved, hvilke områder der skal arbejdes med.

2) Nedsæt et implementeringsteam

Intet system er bedre end de folk, der implementerer det. Vil du have succes med ISO 27001-certificeringen, skal der samles et hold af eksperter, som har de rette kompetencer til at udføre opgaven. Derudover skal ledelsen involveres, så der er fuld opbakning til projektet.

Med det på plads kan du:

 • Udarbejde en informationssikkerhedspolitik
 • Fastlægge mål for informationssikkerheden
 • Definere og tildele roller og ansvarsområder

Derudover skal der lægges en plan for, hvordan I skaber opmærksomhed omkring informationssikkerheden på tværs af organisationen, så alle medarbejdere tager de nye systemer og processer til sig.

LÆS OGSÅ: Succes med compliance kræver de rette mennesker ved roret

3) Find en risk management-løsning

Risikostyring er en essentiel del af ISO 27001. Derfor skal du finde et redskab, der kan hjælpe med at skabe overblik over, hvordan potentielle risici kan påvirke dine følsomme oplysninger.

Valget af en risk management-løsning er et af de vigtigste faktorer i implementeringen af ISMS, og selvom ISO 27001 ikke specificerer, hvilken løsning du skal vælge, stilles der krav til funktionerne.

Dit risikostyringssystem skal blandt andet kunne:

 • Vurdere risici relateret til fortrolighed, integritet og tilgængelighed
 • Sætte mål og grænser for et acceptabelt risikoniveau
 • Etablere målbare kriterier for, hvornår en risiko er acceptabel

4) Identificer risici og definer handlinger

Med det rette risikostyringssystem om bord, kan det reelle arbejde gå i gang. I forbindelse med opbevaring og deling af data skal I identificere, analysere og vurdere alle risici.

Her skal I kunne svare på:

 • Hvad er kriterierne for acceptable og uacceptable risici?
 • Hvilke handlinger skal vi gennemføre for at føre sikkerheden op på det ønskede niveau?

I denne proces skal I også tage højde for eventuelle juridiske, lovgivningsmæssige og kontraktlige forpligtelser.

5) Uddannelse af medarbejdere

Hvis ISO 27001-certificeringen skal blive en realitet, skal I afsætte ressourcer i form af både personale, tid og penge til at implementere ledelsessystemet til informationssikkerheden og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Det er imidlertid mindst lige så vigtigt, at I afsætter ressourcer til uddannelse af organisationens medarbejdere, så alle, der kommer i kontakt med følsomme data eller ISMS-løsningen i sin helhed, får den nødvendige træning og uddannelse.

Det tager tid at få en ISO 27001-certificering, og derfor er vores bedste råd, at du starter tidligt. Der er ingen grund til at skubbe projektet foran dig. Så hellere komme i gang med det samme, så du kan vise omverdenen, at I tager informationssikkerheden alvorligt.

LÆS OGSÅ: Forstå hovedprincipperne i informationssikkerhed

Logo