Antibestikkelse og -korrupsjon – ABC-compliance

ABC - Anti-Bribery and Corruption

Forenkle arbeidet med ABC-compliance

Verken gode intensjoner eller overordnede policy fratar ledelsen og organisasjonen for ansvar i forbindelse med korrupsjon. Arbeidet med anti-korrupsjon og -bestikkelse (ABC) kan imidlertid raskt bre om seg, og det kan bli vanskelig å beholde oversikten.

ABC-løsningen kan bidra til å skape et målrettet arbeid for å samle inn, analysere og rapportere data, slik at du kan oppdage, forebygge og avskrekke korrupt atferd.

Løsningen veileder dere gjennom prosessen, samtidig som det blir lettere å dokumentere deres styrker og minimere svakheter. Dermed kan dere avdekke avvik og prioritere arbeidet.

Nøkkelfunksjoner

Utarbeidet i samarbeid med Plesner Advokatpartnerselskab
Utarbeidet i samarbeid med Plesner Advokatpartnerselskab
Identifiser risikoområder og kom i mål med arbeidet
Identifiser risikoområder og kom i mål med arbeidet
Øk kunnskapsnivået om hva man kan og ikke kan gjøre som representant
Øk kunnskapsnivået om hva man kan og ikke kan gjøre som representant

Gjør ABC-tiltakene mer effektive

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med vår kunnskapspartner, Plesner Advokatpartnerselskab, for å sikre at alle relevante elementer blir inkludert i compliance-arbeidet. Dere får de beste forutsetninger til å danne dere et helhetlig bilde av arbeidet og komme i mål med prosessen.

Den systematiske tilnærmingen til bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon gjør det enklere å definere, håndheve og dokumentere relevante regler og retningslinjer.

Dette gir organisasjonen mulighet til å identifisere risikoområder og sette inn tiltak der det har størst effekt. Samtidig er det med på å fremme kunnskapsdelingen på tvers av organisasjonen, samt øke kjennskapsgraden til hva dere kan og ikke kan gjøre som representant for organisasjonen.

Se hvordan vi passer inn i din organisasjon

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe og veilede organisasjonen med å oppnå ABC-compliance.

Bestill demo

Antihvitvasking – AML-compliance

AML - Anti-Money Laundering

Målrettet AML-løsning

Hvitvaskingsloven er et omfattende regelverk som det kan være vanskelig å overholde på en konsekvent måte. Derfor er det behov for et styrt og målrettet arbeid for å sikre compliance.

AML-løsningen vår kan bidra til å effektivisere arbeidet for å avdekke fallgruver og arbeidsområder, samt dokumentere samsvar og dempende tiltak.

Nøkkelfunksjoner

Utarbeidet i samarbeid med vår partner Plesner Advokatpartnerselskab
Utarbeidet i samarbeid med vår partner Plesner Advokatpartnerselskab
Styrk kjennskapen til ditt anti-hvitvaskprogram
Styrk kjennskapen til ditt anti-hvitvaskprogram
Dokumenter arbeidet mot hvitvasking overfor relevante interessenter
Dokumenter arbeidet mot hvitvasking overfor relevante interessenter

Styrk den interne bevisstheten om AML-compliance

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med vår kunnskapspartner, Plesner Advokatpartnerselskab, som til daglig arbeider med hvitvaskingsloven. Manglende kunnskap om hvitvaskingsloven vil derfor ikke bli en stopper fordi løsningen veileder og hjelper dere til bare å fokusere på de områdene som er relevante for deres aktiviteter.

Informasjonsflyten på tvers av organisasjonen blir mindre komplisert, ettersom løsningen gjør det enkelt å involvere alle relevante partnere og delegere oppgaver. Dette bidrar til å styrke den interne kjennskapen til arbeidet og sikrer at alle involverte kontinuerlig har kontroll over prosedyrer og den enkeltes ansvar. Dermed har dere de beste forutsetninger for å skape et godt kontrollmiljø for deres kontinuerlige arbeid med å sikre compliance.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Bestill en demo og se hvordan programvaren vår kan hjelpe og veilede organisasjonen med å oppnå AML-compliance.

Bestill demo

Lag din egen compliance-løsning

Byg selv complianceløsning GRC platform

Din egen compliance-løsning

Ikke alle compliance-behov kan dekkes av eksisterende løsninger. Organisasjoner er uavhengige av størrelse, bransje og kompleksitet underlagt en rekke regler og forskrifter – både interne og eksterne. Noen av dem er enklere å håndtere, mens det krever mer arbeid og ettertanke å sikre samsvar med andre. Felles for dem alle er at de bidrar til compliance-situasjonens kompleksitet og er med på å skape nye og spesielle behov for organisasjonen.

Nøkkelfunksjoner

Få tilgang til malen vår som er bygd opp etter vår compliance-logikk
Få tilgang til malen vår som er bygd opp etter vår compliance-logikk
Få hjelp og bli veiledet gjennom hele prosessen
Få hjelp og bli veiledet gjennom hele prosessen
Kom i gang og få oversikt over compliance-arbeidet
Kom i gang og få oversikt over compliance-arbeidet

Bygg en løsning som passer dine behov

Vi har skapt en fleksibel bygg-selv-løsning til plattformen vår som sikrer at dere ikke undergraver compliance-arbeidet deres ved å måtte tilpasse det etter et oppsett som ikke passer helt.

Du kan innlemme hvilke premisser du vil at compliance-arbeidet skal baseres på – og dermed ta compliance til et helt nytt nivå. Denne bygg-selv-løsningen tar utgangspunkt i den samme logikken som våre andre løsninger. Det vil si at brukerne fortsatt systematisk hjelpes med å identifisere risikoer og veiledes gjennom de nødvendige trinnene for å sikre compliance.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Bestill en demo og se hvordan GRC-plattformen vår kan hjelpe og veilede organisasjonen med å oppnå governance, risikostyring og compliance.

Bestill demo

Arbeidsmiljø og sikkerhet - OHS-compliance

OHS løsning GRC platform

Få et godt fundament

Sykdom og arbeidsskader kan bli en kostbar affære for organisasjoner. I mange tilfeller kan det imidlertid unngås ved å skape og vedlikeholde et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Med vår ISO 45001-løsning kan dere håndtere alle helse- og sikkerhetsdata, samt identifisere styrker og svakheter i arbeidet. Dette gir dere et godt grunnlag der dere kan jobbe målrettet mot å skape en arbeidsplass som prioriterer et godt arbeidsmiljø.

Nøkkelfunksjoner

Få et helhetlig bilde av det totale arbeidet
Få et helhetlig bilde av det totale arbeidet
Øk bevisstheten rundt OHS
Øk bevisstheten rundt OHS
Oppnå god kunnskapsdeling og arbeidsfordeling
Oppnå god kunnskapsdeling og arbeidsfordeling

Sett medarbeiderne først

Med et risikoorientert fokus gjør løsningen arbeidet deres til en systematisk prosess der dere har mulighet til å samle, sammenligne og evaluere dataene på ett sted. Dette bidrar til å gi dere en samlet oversikt, som dere kan sammenligne med konteksten organisasjonen deres befinner seg i. På denne måten har du hele tiden muligheten til å identifisere områder som utgjør de største risikoene og dermed forbedre sikkerheten for dine ansatte, redusere ulykker på arbeidsplassen og skape bedre arbeidsforhold.

Løsningens fleksible oppsett gjør det mulig å involvere alle relevante medarbeidere mer aktivt gjennom kunnskapsdeling og arbeidsfordeling. Dette sikrer at alle aspekter av helse og sikkerhet i prosessene blir involvert i arbeidet.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Bestill en demo og se hvordan programvaren vår kan hjelpe og veilede organisasjonen med å oppnå ISO 45001-compliance.

Bestill demo

Kvalitetsstyring – QMS-compliance

Kvalitetsstyring – QMS-compliance

Skap en troverdig prosess

Suksess med ISO 9001 defineres forskjellig avhengig av hvem du spør. For noen organisasjoner handler det om å få og beholde kunder, mens det for andre handler om å skape en effektiv og troverdig forsyningskjede.

Løsningen vår til ISO 9001-compliance bidrar til å skape det beste grunnlaget for god kvalitetsstyring ved å fokusere på vedlikehold og utvikling av kvalitetsprosesser.

Det blir enklere å effektivisere organisasjonens arbeid ettersom alle prosesser tilpasses og styres på samme sted. Dette øker produktiviteten, forbedrer kundetilfredsheten og skaper tillit ettersom du hele tiden oppfyller kundenes forventninger.

Nøkkelfunksjoner

Ikke kast bort tiden med unødvendige analyser
Ikke kast bort tiden med unødvendige analyser
Identifiser risikoområder
Identifiser risikoområder
Få et helhetlig bilde av kvalitetsarbeidet ditt
Få et helhetlig bilde av kvalitetsarbeidet ditt

Veiledning til fullstendig ISO 9001-compliance


Løsningens prosessdrevne tilnærming gjør det mer håndgripelig å tilrettelegge og arbeide med kvalitet ettersom bedriftens arbeid blir samlet på ett sted. Dette gir en samlet oversikt over arbeidet deres. Du kan lettere identifisere og håndtere risikoer og sette opp dempende kontroller som bidrar til å opprettholde kvalitetsarbeidet.

Løsningens forenklede språk tilrettelegger for forståelse på tvers av organisasjonen – til tross for manglende kjennskap til hele ISO 9001-standarden. Samtidig gjør det fleksible oppsettet det enkelt å gjøre forbedringer i det dynamiske arbeidet og varsle alle som er involvert.

Se, hvordan vi passer ind i din organisation

Bestill en demo og se hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå ISO 9001-compliance.

Bestill demo