EU:s lagstiftning
GDPR - lösning
GDPR & Integritet

Förenkla GDPR-arbetet. Mindre manuellt arbete, uppfyll lagkrav effektivt och säkert.

CSRD
CSRD

Bryt ner komplexiteten och få översikt över CSRD med ett implementerings- och styrningsramverk.

NIS2
NIS2

Uppnå NIS2-efterlevnad med en lösning utvecklad för att integrera med ramverket för ISO 27001.

EBA EIOPA - løsning
EBA & EIOPA

Omvandla EBA:s och EIOPA:s riktlinjer till en guidad process och behåll översikten över uppgifter, bedömningar och processer.

DORA_løsning Kommer snart
DORA

Uppnå DORA-efterlevnad med en lösning som hjälper till att strukturera ditt arbete.

Andra lagstiftningar
ESG Hållbarhet - lösning
ESG & Hållbarhet

Underlättar omvandlingen mot en hållbar framtid genom att skapa översikt, kontrollera initiativ och säkerställa dokumentation.

Åpenhetsloven - løsning
Öppenhetslagen

Få kontroll över leverantörsdata och dokumentation för lagen om öppenhetens redogörelse med en strukturerad due diligence-process.

ABC - løsninger
ABC

Uppnå kontroll och transparens för att säkerställa efterlevnad samt förebygga mutor och korruption.

ISO-standarder
ISMS - løsning
ISMS & ISO 27001

Få översikt och en handlingsplan så att du kan uppnå ISMS-efterlevnad och optimera din informationssäkerhet.

QMS - løsning
QMS & ISO 9001

Skapa en stabil grund för kvalitetsledning med fokus på underhåll och utveckling av processer.

EMS & ISO 14001
EMS & ISO 14001

Säkerställ efterlevnad med ISO 14001 genom att identifiera standarduppfyllnad, underlätta GAP-analys och implementera handlingsplaner.

OHS & ISO 45001
OHS & 45001

Få kontroll över hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att identifiera risker, samt förbättra arbetssäkerhet och arbetsförhållanden.

Operationell Excellens
Internal Controls - lösning
Interna kontroller

Ta bort manuella och tidskrävande revisions- och kontrollförfaranden, och åstadkom mer på kortare tid.

contract lösning
Kontraktshantering

Få ut mesta möjliga värde från dina kontrakt och ge dig själv den bästa utgångspunkten i en förhandlingssituation.

Risk Management - lösning
Riskhantering

Definiera, bedöm och analysera dina risker för att fatta välgrundade beslut och stärka din organisation.

Incidents-lösning
Incidentshantering

Stärk incidenthanteringen med strömlinjeformad rapportering, effektiv åtgärd och uppföljning för alla typer av händelser.

Policy - løsning
Policyhantering

Optimera policyer, processer och procedurer med strukturerad överblick, ägarskap, ansvar och kontinuerlig synlighet.