Få kontroll över processen för redovisningsrapporteringen

Öppenhetslagen i Norge kräver rapportering och transparens för att skydda mänskliga rättigheter och säkerställa ordentliga arbetsförhållanden i värde- och leveranskedjan. Som efterlevnadsansvarig eller inköpsansvarig kan det vara ditt ansvar att hantera datainsamlingen, ofta i icke ändamålsenliga system eller Excel-ark.

RISMA:s efterlevnadslösning hjälper till att hantera insatserna så att ditt företag uppfyller kraven och har all nödvändig dokumentation redo för rapportering i enlighet med norska konsumentverkets riktlinjer.

Driften

Strukturera due diligence-processen

Din verksamhet leds på ett strukturerat sätt genom en process som börjar med en baslinjebedömning och en omfattande analys av dina leverantörer och affärspartners.

Lösningen innehåller riktlinjer från norska konsumentverket för att uppfylla kraven på redovisning och information.

Informationsförfrågningar om leverantörer samlade på ett ställe

Samla alla informationsförfrågningar om leverantörer och affärspartners centralt för att få full överblick och säkerställa konsekvens i efterlevnadsprocessen.

På så sätt undviker ni de fel och dataförluster som ofta förekommer i Excel-ark och andra system.

Leverandoerer
Risiko menneskerettigheder

Minska risken för brott mot mänskliga rättigheter

Skapa en solid grund för ansvarsfulla affärsmetoder och efterlevnad av öppenhetslagen genom att integrera alla data, kontrollåtgärder och processer.

Detta gör det möjligt att proaktivt identifiera och hantera risker som skyddar både företagets rykte och berörda parter i förhållande till företagets verksamhet och praxis.

Släpp allt vad leverantörsdata i Excel heter

Byt till ett effektivt leverantörssamarbete med en strukturerad efterlevnadslösning  

Låt oss prata

Ett effektivt regelverk för efterlevnad 

För att effektivt samla in och dokumentera dina leverantörsdata är det avgörande att det finns ett välstrukturerat ramverk på plats. Det guidar dig genom due diligence-processen och säkerställer att ditt företag uppfyller kraven inom redovisning och informationsskyldighet.

Det främjar också samarbete mellan olika funktionella team, såsom juridiska, ekonomiska och inköpsavdelningar, när det gäller insamling, validering och implementering av relevanta datapunkter.

I samarbete med Kvale Advokatfirma, som är juridisk kunskapspartner för innehåll och vägledning i RISMA:s lösning, guidas du genom alla viktiga steg för att säkerställa att ditt företag uppfyller due diligence för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden genom hela leveranskedjan.

Öppenhetslagens tre skyldigheter

Checkmark

Due diligence
Due diligence av eget företag, leverantörskedja och affärspartners

Checkmark

Redovisningsskyldighet
Publicera en due diligence-rapport

Checkmark

Informationsskyldighet
Alla har rätt till information från företag

Viktiga funktioner i vår lösning för öppenhetslagen

ikoner-01
Övergripande analys
Skapar överblick över bedömningar efter bransch, land och produkt
ikoner-02
Gap baseline assessment
Få en lista över alla krav för att upprätta handlingsplaner och kontroller
ikoner-03
Frågeformulär för datainsamling
Dokumentera och samla in relevanta data från utvalda leverantörer och affärspartners
ikoner-04
RISKVÄRDERING MED FÖRE- OCH EFTERMÄTNINGAR
Visualisering av risk på leverantörsnivå med före- och efter-analys som tydliggör vilka åtgärder som bör vidtas
ikoner-05
Automatisering av processer
Automatisering av processer och kontrollåtgärder som effektiviserar due diligence-processen
ikoner-06
Processbibliotek
Processbibliotek som samlar all dokumentation till redovisningen på ett ställe

Utvecklad i samarbete med juridisk kunskapspartner

Allt innehåll och all vägledning har utvecklats i samarbete med Kvale Advokatfirma, en väletablerad advokatfirma med expertis inom juridiska aspekter av företagens åtaganden inom mänskliga rättigheter och due diligence.

Blue checkmark

du alltid har tillgång till uppdaterat innehåll som uppdateras löpande för att återspegla de senaste lagändringarna och tilläggen.

Blue checkmark

du kommer uppleva ett minskat behov av löpande hjälp eftersom vi har tagit fram utförliga hjälptexter i samarbete med Kvale som guidar dig genom hela due diligence-processen och mycket mer.

Partner-kvale-01-01
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.

Oavsett om du väljer en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garanti för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid, som skapar stort värde för alla.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs om riskhanteringslösningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERAD ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs om ESG-lösningen →