Er organisasjonen din omfattet av direktivet NIS2, kan du med fordel bruke ISO 27001 for å bli compliant.
NIS2 vs. ISO 27001: Forstå sammenhengen

NIS2 vs. ISO 27001: Forstå sammenhengen

Time Reading
4 minutters lesing
NIS

NIS2-direktivet trer i kraft 17. oktober 2024, noe som betyr at et stort antall norske selskaper blir underlagt en ny europeisk lovgivning om cyber- og informasjonssikkerhet fra og med neste år. NIS2-direktivet har som mål å øke informasjons- og cybersikkerheten på tvers av alle medlemsland og EØS.

Hvis du allerede er ISO 27001-sertifisert, er du på god vei til å bli kompatibel med NIS2 - hvis du ikke har et ISMS, er det en god idé å komme i gang nå, og ISO 27001-standarden kan være et godt sted å begynne. Husk også at selv om organisasjonen din ikke er underlagt NIS2, kan du likevel bli berørt av lovgivningen, for eksempel som leverandør til organisasjoner som omfattes av direktivet.

Ved å forstå sammenhengen og samspillet mellom NIS2 og ISO 27001 kan du lettere oppnå den nødvendige etterlevelsen, slik at du kan møte fremtidens krav med sikkerheten i orden.

NIS2 og ISO 27001 – forstå synergien

For mange organisasjoner innebærer NIS2 en ny måte å jobbe med risikostyring, rapportering av sikkerhetshendelser, informasjonsdeling og revisjon, samt krav til retningslinjer for informasjonssikkerhet og risikoanalyse. ISO 27001 kan hjelpe organisasjonen din med å få den nødvendige oversikten, og med en ISO 27001-sertifisering vil du allerede være i samsvar med flere av de nye kravene i NIS2.

Kort sagt setter NIS2 rammene for hva organisasjonen din er pliktig til å gjøre, mens ISO 27001 leverer verktøyene og prosessene som trengs for å oppfylle kravene. Samtidig gjør ISO 27001 det mulig for organisasjoner som ikke er direkte underlagt NIS2, å forberede seg på fremtidige krav og forventninger fra kunder og samarbeidspartnere.

Hvis du allerede har en ISO 27001-sertifisering, betyr ikke det at du er forberedt på alle deler av NIS2 - men du er på god vei.

Oppnå compliance med NIS2-direktivet

Å bli NIS2-kompatibel kan virke som en stor og utfordrende oppgave, men hvis du tar ett skritt av gangen og støtter deg på ISO 27001, trenger det ikke å være så vanskelig.

Først og fremst trenger organisasjonen din en modenhetsvurdering for å finne ut av hvor det er dere står i dag, hva som må jobbes med fra bunnen av og hvor dere allerede er godt i gang. Vurderingen kan også avklare hvilke ressurser og hvilken kompetanse som trengs for å fullføre implementeringen.

Deretter må du implementere et styringssystem for cyber- og informasjonssikkerhet, og det er her den internasjonale ISO 27001-standarden blir særlig relevant. Standarden tilbyr et effektivt styringsrammeverk for etablering av et ISMS for cyber- og informasjonssikkerhet, og ISO 27001 legger vekt på ledelsesdrevet styring, noe som også er relevant i NIS2.

Det er viktig å huske på at du ikke oppnår samsvar over natten. Dette er en lengre prosess, og derfor anbefales det å starte nå, slik at dere er klare når direktivet trer i kraft. Det er også viktig å huske på at et av hovedpoengene i NIS2 er at cybersikkerhet er noe som er i stadig endring, og at risikobildet derfor vil fortsette å endre seg - noe som betyr at organisasjoner regelmessig må gjennomgå prosessene og retningslinjene sine for å sikre seg at de er relevante.

LES OGSÅ: Forstå de viktigste prinsippene for informasjonssikkerhet.

Logo