NIS2 träder i kraft den 17 okt. 2024. Om din organisation omfattas av direktivet kan ISO 27001 användas för att uppfylla kraven. Läs mer här.
NIS2 vs. ISO 27001: Förstå sambandet

NIS2 vs. ISO 27001: Förstå sambandet

Time Reading
4 minuters läsning
NIS

NIS2 träder i kraft den 17 oktober 2024, vilket innebär att ett stort antal svenska företag kommer att omfattas av ny europeisk lagstiftning för cyber- och informationssäkerhet nästa år. NIS2-direktivet syftar till att öka cybersäkerheten i medlemsländerna.

Om ni redan är ISO 27001-certifierade är ni på god väg att bli NIS2-kompatibla - om ni inte har ett ISMS är det en bra idé att komma igång nu, och ISO 27001-standarden kan vara ett bra ställe att börja på. Kom också ihåg att även om din organisation inte omfattas av NIS2 direkt kan du fortfarande påverkas av lagstiftningen indirekt, t.ex. som leverantör till organisationer som omfattas av direktivet. Därmed kan efterlevnad vara nödvändig.

Genom att förstå samspelet mellan NIS2 och ISO 27001 kan ni lättare uppnå den efterlevnad som krävs för att möta framtida krav med en stadig grund.

NIS2 och ISO 27001 - förstå synergin

För många organisationer innebär NIS2 ett nytt sätt att arbeta med riskhantering, incidentrapportering, informationsdelning och revision, samt krav på informationssäkerhetspolicy och riskanalys. ISO 27001 kan hjälpa din organisation att få den nödvändiga överblicken, och med en ISO 27001-certifiering kommer du redan att ha uppnått överensstämmelse med flera av de nya kraven i NIS2.

Kort sagt sätter NIS2 ramarna för vad din organisation behöver göra, medan ISO 27001 tillhandahåller de verktyg och processer som behövs för att uppfylla kraven. Samtidigt ger ISO 27001 organisationer som inte direkt omfattas av NIS2 möjlighet att förbereda sig för framtida krav och förväntningar från kunder och partners.

Om du redan har en ISO 27001-certifiering betyder det inte att du är förberedd för alla aspekter av NIS2  men du är på god väg.

Bli kompatibel med NIS2-direktivet

Att bli NIS2-kompatibel kan kännas som ett enormt åtagande, men om du tar ett steg i taget och lutar dig mot ISO 27001 behöver det inte vara svårt.

Först och främst behöver din organisation en mognadsbedömning för att fastställa var organisationen befinner sig för närvarande, vad som behöver arbetas på från grunden och var ni redan har kommit en bra bit på vägen. Bedömningen kan också tydliggöra vilka resurser och kompetenser som behövs för att slutföra implementeringen.

Därefter måste ni införa ett ledningssystem för cyber- och informationssäkerhet, och det är här som den internationella ISO 27001-standarden blir mycket relevant. Standarden erbjuder ett effektivt styrningsramverk för att inrätta ett ISMS för cyber- och informationssäkerhet, och ISO 27001 betonar ledningsbaserad styrning, vilket också är relevant i NIS2.

Det är viktigt att komma ihåg att ni inte kommer att uppnå efterlevnad över en natt. Det är en längre process, och därför rekommenderar vi att ni börjar redan nu så att ni är redo när direktivet träder i kraft. Det är också viktigt att komma ihåg att en av huvudpunkterna i NIS2 är att cybersäkerhet är en ständigt föränderlig enhet, och därför kommer risklandskapet att fortsätta att förändras - vilket innebär att organisationer regelbundet måste se över processer och policyer för att säkerställa att de förblir relevanta.


LÄS ÄVEN: ISO 27001: Best practices för att säkerställa informationssäkerheten

Logo