Ekstra informasjon på én linje
Intility optimaliserer sin tilnærming til informasjonssikkerhet og GDPR

Intility optimaliserer sin tilnærming til informasjonssikkerhet og GDPR

Time Reading
3 minutters lesing
Kundehistorier

Alexander Poverud Kjenner er Senior Legal & Privacy Officer i Intility og jobber daglig med personvern og informasjonssikkerhet. Han og hans kolleger håndterer styring av informasjonssikkerhet og etterlevelse av lover og regler.

Intility valgte å samarbeide med RISMA fordi løsningen gir den oversikten og funksjonaliteten de har sett etter:

Vi jobber i en organisasjon som er svært opptatt av å etterleve personvernforordningen (GDPR). Å finne en komplett og fleksibel løsning som kunne hjelpe oss med å dokumentere etterlevelsen og å risikovurdere systemene våre var utfordrende.

RISMAs løsning har vært til stor hjelp når det gjelder å samle og systematisere risikovurderingene og dokumentere etterlevelse. Det har vært en stor lettelse å jobbe med en programvareleverandør som tilrettelegger for etterlevelse av GDPR på en enkel og systematisk måte
risma_breakers-3

Fra Excel og SharePoint til RISMA: En transformasjon i arbeidet med GDPR og risikovurderinger

Intility baserte arbeidet med etterlevelse og dokumentasjon og matriser i Excel og SharePoint tidligere.

Med RISMA har vi fått bedre strukturering av arbeidet med etterlevelse av GDPR og bedre oversikt over risikovurderingene våre. Det er også mye morsommere å jobbe i et slikt system enn i statiske Excel-filer.

Resultatene av arbeidet som legges inn vises tydelig og gir god oversikt. Løsningen har blant annet gitt oss en omfattende protokoll som er enkel å tilpasse etter våre behov. Detaljgraden i risikovurderingene ligger på et passende nivå, og muligheten til å tilgangsstyre og delegere ansvar videre til riktige ressurser i organisasjonen er svært nyttig.
Risma Breakers

Optimalisert tilnærming til informasjonssikkerhet og kontroller

Som et selskap i vekst, trengte Intility en løsning som kunne tilpasse seg en stadig skiftende IT-infrastruktur og sikkerhetsbehov. RISMAs plattform bistår Intility med en skalerbar og fleksibel tilnærming til å administrere informasjonssikkerhet, samtidig som det effektiviserer arbeidsflyt og samarbeidsinnsats.

Jeg opplever at RISMA har transformert måten vi tilnærmer oss arbeidet med informasjonssikkerhet og kontroller på. Plattformens funksjonalitet til å distribuere oppgaver og samarbeide med kolleger i hele organisasjonen har definitivt bidratt positivt til vår daglige drift.

Med RISMAs plattform har Intility fått bedre oversikt over sitt arbeid GDPR og compliance og kan enklere knytte sammen ulike kontroller og tiltak med de ulike systemene i selskapets IT-infrastruktur for å opprettholde et høyt nivå av informasjonssikkerhet og dokumentere etterlevelsen av GDPR og andre regelverk.

Om Intility:

Intility er en plattformtjeneste som benyttes av mer enn 600 selskaper på tvers av 2500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility består av en industrialisert IT-infrastruktur og en multicloud-driftsplattform som til sammen ivaretar et totalt ansvar for alt fra brukere og infrastruktur på den enkelte lokasjon, til sikkerhet og daglig drift av skybaserte applikasjoner og systemer.

Logo