En del tillkommande information på en rad
Intility optimerar sin strategi för informationssäkerhet och GDPR

Intility optimerar sin strategi för informationssäkerhet och GDPR

Time Reading
3 minuters läsning
Kundcase

Alexander Poverud Kjenner är Senior Legal & Privacy Officer på Intility och arbetar dagligen med personuppgifter och informationssäkerhet. Han och hans kollegor hanterar informationssäkerhet, styrning och efterlevnad av lagar och förordningar.

Intility valde att samarbeta med RISMA eftersom lösningen ger dem den överblick och funktionalitet som de har letat efter:

Vi arbetar i en organisation som har fokus på att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Att hitta en komplett och flexibel lösning som kunde hjälpa oss att dokumentera efterlevnad och bedöma risker i våra system var utmanande.

RISMAs lösning har varit till stor hjälp för att samla in och systematisera våra riskbedömningar och dokumentera efterlevnad. Det har varit en stor lättnad att arbeta med en mjukvaruleverantör som gör det enkelt och systematiskt att följa GDPR.

 

 

Risma breakers

Från Excel och SharePoint till RISMA: En omvandling i arbetet med GDPR och riskbedömningar

Tidigare använde Intility Excel och SharePoint för efterlevnad, dokumentation och matriser.

Med RISMA har vi fått bättre strukturering av arbetet med GDPR-efterlevnad och en bättre överblick över våra riskbedömningar. Det är också mycket roligare att arbeta med i denna typ av system än i statiska Excel-filer.

Resultatet av vårt arbete visas tydligt och ger en bra överblick. Lösningen har bland annat gett oss ett omfattande protokoll som är enkelt att anpassa efter våra behov. Detaljnivån i våra riskbedömningar är lämplig, och möjligheten att kontrollera åtkomst och delegera ansvar till rätt resurser i organisationen är mycket användbar.
risma_breakers-3

Optimerad metod för informationssäkerhet och kontroller

Som ett växande företag behövde Intility en lösning som kunde anpassas till en ständigt föränderlig IT-infrastruktur och säkerhetskrav. RISMAs plattform hjälper Intility med en skalbar och flexibel lösning för att hantera informationssäkerhet och samtidigt effektivisera arbetsprocesser och arbetsinsatser.

Jag tycker att RISMA har förändrat vårt sätt att närma oss informationssäkerhet och kontroller. Plattformens funktionalitet för att fördela uppgifter och samarbeta med kollegor i hela organisationen har definitivt bidragit positivt till vår dagliga verksamhet.

Med RISMAs plattform har Intility fått en bättre överblick över sitt GDPR- och efterlevnadsarbete och kan enklare koppla olika kontroller och åtgärder till de olika systemen i företagets IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög nivå av informationssäkerhet och dokumentera GDPR-efterlevnad och andra regelverk.

Om Intility:

Intility är en plattformstjänst som används av mer än 600 företag på 2500 platser i Norge och resten av världen. Intility består av en industrialiserad IT-infrastruktur och en multi-cloud driftplattform, som ansvarar för allt från användare och infrastruktur på varje plats till säkerhet och daglig drift av molnbaserade applikationer och system.

Logo