Skapa en stark sammanhållning inom organisationen

Oavsett om målet är att minimera riskerna kring företagets informationssäkerhet, skapa synlighet om efterlevnadsarbetet eller att effektivisera styrning och hållbarhetsagendor mellan olika avdelningar, så kan arbetet för att nå dit vara omständligt.

Istället för att arbeta med GRC i olika lösningar har vi samlat allt som ett företag kan behöva i en integrerad GRC Suite. Här kan du hantera styrning, riskhantering och efterlevnadsarbete i en och samma programvarulösning och få en solid grund för att bygga en stark verksamhet.

GRC Intelligence Center

Ha ett proaktivt förhållningssätt till företagets efterlevnad. Sätt upp relevanta nyckeltal (KPIs) för efterlevnadsarbetet och övervaka status och framsteg för alla GRC-aktiviteter. Skapa förtroende för styrelse, myndigheter och samarbetspartners genom att etablera en fast struktur för datahantering och statusrapportering.


Som en del av GRC Suite får du tillgång till RISMA GRC Intelligence Center, som ger dig aktuella data att agera utifrån. Genom att samla GRC-insatserna mellan avdelningar i en integrerad lösning säkerställer du att affärsbesluten baseras på samma information, rapporter och nyckeltal.

GRC-Intelligence-Center_Smaller-size
GRC IC - Data insights - spiderweb

Information samlad på ett och samma ställe

Blue checkmark

Få tillgång till alla nyckeltal för olika lösningar, team och avdelningar

Blue checkmark

Få relevant information om pågående aktiviteter och låg efterlevnadsnivå

Blue checkmark

Data uppdateras i realtid

Aktuella efterlevnadsnivåer och utveckling över tid

Blue checkmark

Mät insatser genom anpassade nyckeltal – du sätter själv ambitionsnivån

Blue checkmark

Historiska data från tidpunkten för implementeringen

Blue checkmark

Identifiera och reagera på pågående efterlevnadsuppgifter

GRC IC - Compliance Score and progression over time
GRC IC - Data insights

Effektiv statusrapportering

Blue checkmark

Effektiv statusrapportering till styrelse, ledning och myndigheter

Blue checkmark

Dela och jämför med interna och externa intressenter

Behöver du hjälp med att effektivisera styrning, riskhantering och efterlevnad inom företaget?

Kontakta oss idag och omvandla era GRC-insatser till en konkurrensfördel.

Låt oss prata

Byggstenarna i GRC Suite

EU regulations-small-01

GDPR & PERSONUPPGIFTSHANTERING

Hantera ramverk för efterlevnad, kontroller, risker, policyer, dokumentation och rapportering i en enda integrerad lösning.
Other regulations - small-01

ESG OCH HÅLLBARHET

Gör sociala löften till verklighet genom att effektivt hantera alla ESG-initiativ inom hela organisationen i en och samma lösning. Spåra mål, sätt upp kontroller och rapportera enkelt framsteg och status med on-demand-rapportering.
ISO Standards-small-01

INFORMATIONSSÄKERHET

Systematisera informationssäkerheten och uppnå full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och enkel rapportering.
Operational Tools-small-01

FINANSIELLA KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning.
Operational Tools-small-01

RISKHANTERING

Definiera, utvärdera, analysera och dämpa riskerna i din organisation – och använd sedan dina insikter för strategiska fördelar.
Operational Tools-small-01

KONTRAKTSHANTERING

Identifiera, värdera och spåra dina leverantörer och tredje parter samtidigt som du har kontroll på deras risknivå. Skicka frågeformulär, samla in information och sätt upp interna kontroller för att säkerställa att inget går förlorat i processen.
Operational Tools-small-01

POLICY MANAGEMENT

Förenkla livscykeln för policyer med onlinedistribution, underskrifter och spårning för att säkerställa att alla medarbetare alltid är uppdaterade och följer standarder och krav.
Operational Tools-small-01

INCIDENTHANTERING

Skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för incidenthantering och säkerställ att alla medarbetare följer företagets policyer och riktlinjer i händelse av en incident.

Intresserad av GRC Suite?

Boka en demo

Utvecklat i samarbete med ledande experter – skräddarsytt av kunder

Vårt samarbete med ledande kunskapspartners inom olika lösningar ger dig flexibilitet, säkerhet och hög efterlevnadsgrad. Partnerskapen omfattar ett brett spektrum av juridiska områden, riskhantering och revision och betyder att innehållet i lösningen är uppdaterat och följer lagstiftningen.

 

Vi har omvandlat expertkunskap till systematiserade processer som gör det enklare för dig att följa bästa praxis. Allt baseras på kända standarder.


RISMAs samarbetspartners
Onboardingkonsult som hjälper kunder

Implementering av GRC Suite

Vårt mål är att ert företag får den bästa möjliga starten. Därför hjälper vårt Customer Success-team din organisation att komma igång via en välplanerad process. De vet vad som är bästa praxis och vad som krävs för att säkerställa att ni får ut så mycket som möjligt av lösningen.

De ger också löpande support och står till ert förfogande. Varje företag är unikt och därför implementerar vi utifrån era behov.

Vi har hjälpt över 500 företag att omvandla sin verksamhet

Boka en demo med våra experter och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förvandla din verksamhet med vår professionella svit.

Boka en demo
RISMAs GRC suite