SSAB
bonnier_publications
Georg Jensen_Logo
GlobalConnect
Synotik_logo

Förverkliga företagets strategi

Samla organisationen kring ett integrerat förhållningssätt där data, processer, personer och rapporter samverkar och resulterar i optimal prestanda och smidighet.

Deliver on corporate strategy
Improve operational efficiency

Skapa effektivare verksamhet

Automatisera manuella rutiner för kontinuerliga kontroller och riskövervakning så att organisationen kan fungera effektivare.

Omvandla isolerade punktinsatser till en sammanhängande tillgång som minskar manuellt arbete och stärker organisationen

GDPR Compliance

GDPR-compliance

Optimerad efterlevnad

Ersätt komplicerad informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en integrerad GDPR-lösning.

GDPR Compliance
ISMS Compliance
ISMS Ikon

ISMS-compliance

SYSTEMATISERAD INFORMATIONSSÄKERHET

Systematisera informationssäkerheten och uppnå full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Risk Management

Riskhantering

Strukturerad riskhantering

Definiera, analysera, värdera och åtgärda riskerna inom organisationen och använd era kunskaper för att uppnå strategiska fördelar.

Risk Management
Controls
Controls

Kontroller

Effektiviserade interna kontroller

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Vad våra kunder säger

"RISMA har lyckats omvandla ett ganska tungt område med en hel del juridiska aspekter till en enkel, guidad process. Du vägleds i genomförandet av några uppgifter i en tydligt definierad ordning, och när det är klart är efterlevnadskraven uppfyllda och dokumentationen redo in i minsta detalj. Det är konkret och imponerande enkelt."

Dennis Østergaard
CIO för SKY-LIGHT

"RISMAs plattform hjälper oss att bilda en visuell överblick, så vi alltid vet var organisationen står och hur långt vi har kommit i processen."

PETER HEDEVANG CHRISTENSEN
IT SPECIALIST - SUND & BÆLT

För samman organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.

Boka en demo
Learn how we can fit into your business