SSAB
GlobalConnect
EY_logo_slogan
SEB_Logo
Synotik_logo

Uppgradera dina kontroller

Manuella kontroller baserade på Excel-ark och olika kommunikationskanaler ökar risken för fel.

RISMA:s verktyg för kontrollarbetet hjälper dig att minimera risken för fel genom att systematisera och automatisera kontrollerna så att de utförs korrekt, i tid och kräver mindre manuellt arbete.

Visuell översikt

Få en visuell överblick över alla processer och dataflöden så att du alltid har koll på vad som är på gång, vad som saknas och när det är slutfört. Analysera utan begränsningar och låt dina data tala för sig själva.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Fatta beslut utifrån välinformerade underlag

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Identifiera fallgropar vid låg prestanda

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få anpassade visuella rapporter

Internalcontrols1
Internalcontrols2

Audit Trails – vem, vad och när

Med loggfunktionen Audit Trails kan du styra och spåra alla aktiviteter med information om vem, vad och när. Detta ger dig de data du behöver för att analysera och förbättra dina processer.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Skapa transparens över avdelningsgränserna

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Upprätta årshjul med automatiska kontroller

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Hjälp medarbetare att spara tid och resurser

Automatisera arbetsflöden

Luta dig tillbaka och slappna av. Alla uppgifter och tidsgränser styrs helt av vår plattform när den är konfigurerad. Personaliserade uppgifter skapas och fördelas till medarbetare utifrån deras roller och ansvar.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Skapa tydlig ansvarsfördelning

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Skapa processer för kunskapsdelning

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Undvik flaskhalsar

Internalcontrols3

Reducera manuella processer, förbättra transparensen och öka effektiviteten

Allt du behöver i en avancerad men okomplicerad styrningslösning.

Låt oss prata

Flera funktioner som hjälper er att bibehålla compliance

ikoner-05
AUTOMATISERING
Du kan automatisera kontrollerna genom att lägga upp dem i ett årshjul, tilldela roller och välja hur ofta de ska utföras.
ikoner-19
DOKUMENTERA ARBETSINSATSEN
Du har möjlighet att dokumentera arbetsinsatsen på de enskilda kontrollerna på både kontrollägarnivå och företagsnivå.
ikoner-10
ROLLFÖRDELNING
Du kan styra kontrollernas rollfördelning samt byta roller och därmed även ansvarsfördelning.
ikoner-17
ESKALERING OCH GODKÄNNANDE
Det är möjligt att eskalera en kontroll från en ansvarsnivå till nästa för att utvärderas och godkännas.
ikoner-18
SEPARATA KONTROLLER
Du har möjlighet att hålla kontrollerna separerade och oberoende av varandra, eftersom det finns åtkomstbegränsningar med olika användarnivåer.
ikoner-16
KONTROLLHISTORIK
De enskilda kontrollerna noteras med datum och tidpunkt när de utfördes. På så sätt får du bevis på att de har utförts i rätt tid.

Få en anpassad kontrollösning

Oavsett vilken typ av årshjul och kontroll du vill upprätta, dokumentera och rapportera, får du en lösning som kräver minimal anpassning till dina behov.

Boka en demo

EXEMPEL PÅ KONTROLLER

Checkmark

Årshjul för aktiviteter

Checkmark

Finansiella kontroller

Checkmark

Kontroller för GDPR

Checkmark

Organisationskontroller

Checkmark

Avdelningskontroller

Checkmark

Kontroll av personuppgiftsbiträden

Checkmark

Kontroll av affärsrutiner

Checkmark

Kontroll av leverantörer

Governance steg för steg – med utgångspunkt i förbättringshjulet PDCA

Plan – PLANERA EN FÖRBÄTTRING

I det första steget hjälper vi dig att identifiera och ställa in kontrollerna i systemet. Du måste ställa in dem första gången och sedan skickas de automatiskt till berörda medarbetare som ska hantera eller godkänna dem.

Do - UTFÖR KONTROLLERNA

I steg två hanterar eller godkänner de valda medarbetarna och cheferna kontrollerna som de får meddelanden om via e-post enligt automatiska arbetsflöden. Det säkerställer att inga uppgifter faller mellan stolarna.

Om en kontroll inte görs i tid kommer den automatiskt att eskaleras till andra medarbetare i organisationen.

Check - UTNYTTJA ERFARENHETER OCH KORRIGERA

Efterhand som kontrollerna utförs är det möjligt att eskalera dem till andra linjens kontrollnivå, där andra kollegor godkänner dem eller gör stickprover. I tredje nivån kontrollerar antingen interna eller externa revisorer att stickproven är korrekta.

Act – GÖR INSTÄLLNINGAR FÖR FÖRBÄTTRINGEN

I processens sista steg justerar och anpassar du de enskilda kontrollerna löpande. Därmed säkerställer du systematisk uppföljning och effektiviserar organisationens kontrollarbete.

Implementering av governancelösningen

För att få bästa möjliga start med RISMA:s governancelösning står Customer Success-teamet redo att hjälpa dig och ditt team att komma igång med en välplanerad implementeringsprocess.

De vet vad som är bästa praxis och vad som krävs för att bli självständiga användare i projektgruppen och på andra ställen i hela organisationen. De kommer också löpande att ge er support och stå till ert förfogande så att ni får ut mesta möjliga av er lösning.

Onboarding

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa dig att skapa större transparens och effektivitet genom att automatisera era arbetsrutiner.

Boka en demo
Ready to try RISMA
A GRC Platform To Bring The Organization Together

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garant för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid, som skapar stort värde för alla.

SYSTEMATISERAD IT-SÄKERHET

SYSTEMATISERAD IT-SÄKERHET

Få full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Läs mer
Security

Optimerad GDPR compliance

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs mer
RISK MANAGEMENT ORGANIZED

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, värdera och åtgärda era organisationsrisker, och använd era kunskaper för att uppnå strategiska fördelar.

Läs mer

Vanliga frågor

Kan jag lägga in konfidentiell information i RISMA?

Arrow

Ja, det kan du. Differentierad användaråtkomst säkerställer att ni har full kontroll över vilket innehåll de enskilda användarna kan se och arbeta med. Därmed kan ni sätta upp governancelösningen så att endast ett fåtal medarbetare har tillgång till konfidentiell information.

Vad händer när mina nyckelmedarbetare byter jobb?

Arrow

Det händer ju tyvärr då och då att du måste säga hejdå till någon av dina viktigaste medarbetare. När detta sker flyttar RISMA med några få klick alla uppgifter till den nya medarbetaren. Kontrollerna, som redan finns beskrivna i RISMA, kommer att hjälpa den nya medarbetaren att komma igång med uppgifterna.

Kan revisorer få tillgång till valda delar av RISMA?

Arrow

Ja, det kan de. Du ska endast ge revisorerna åtkomst till relevanta uppgifter och därefter kan de själva söka fram den dokumentation de behöver.

Hur många kontrollnivåer bör vi ha?

Arrow

Ni bör ha minst 3 kontrollnivåer i ert governancesarbete.

  • Line control – de som utför compliancearbetet.
  • Stickprovskontroll – de som kontrollerar och tar stickprover på att det har gjorts.
  • Interna/externa revisorer – de som kontrollerar att stickprov har tagits på att det är utfört.