Få hela vägen runt alla NIS2-kraven

NIS2 kräver att organisationer implementerar effektiva säkerhetsåtgärder och dokumenterar deras efterlevnad för att skydda kritiska tillgångar och gemenskapskontinuitet. Det kan dock vara komplicerat att implementera sådana omfattande säkerhetsrutiner.

RISMAs NIS2-lösning är utformad för att underlätta bördan och säkerställa efterlevnad. Den kan anpassas till dina befintliga säkerhetsprocesser i ISO 27001/2, så att du kan fokusera på dina kritiska processer.

Riskmatris över risker i leveranskedjan

Minska riskerna i försörjningskedjan

Samlar ni organisationens leverantörskedjasdata i olika Excel-ark, eller system och plattformar med olika ägare? Då vet du också att det kan orsaka förvirring, fel och att data försvinner.

Genom att samla all information om leverantörer och affärspartners på en central plats blir det enklare för din organisation att behålla överblicken och minska riskerna.

Optimera alla säkerhetsåtgärder

Börja med att utveckla policyer och procedurer som du kan utvärdera för relevans, implementera och mäta för effektivitet.

Detta är avgörande för att förbättra kvaliteten och optimera implementeringen av NIS2, vilket säkerställer kontinuerlig driftsäkerhet.

Optimera alla säkerhetsåtgärder
Översikt över GAP-analys.

Förbättrad efterlevnad och revisionsberedskap

Genom att samla all information på ett ställe förbättras efterlevnaden av efterlevnadskraven och förbereder dig för revisioner, inklusive övervakning av CSIRT.

Detta resulterar också i tids- och resursbesparingar för efterlevnadsrevisioner.

Förbättra hanteringen av risker i din kritiska infrastruktur

Håll dig före viktiga händelser med hjälp av ett effektivt ramverk.

Låt oss prata

Nyckelfunktioner i vår NIS2-lösning

ikoner-24
Översikt över rapportering till CSIRT
Strukturera och få en överblick över rapporteringen av betydande incidenter och träna organisationen att känna till processen.
ikoner-03
Kartläggning av kritiska tillgångar
Skapa en översikt över de olika typerna av kritiska tillgångar som ingår i din värdekedja och dokumentera deras säkerhetsnivå.
ikoner-04
Kritiska tillgångar, system och processer
Utarbeta riskbedömningar utifrån den aktuella hotbilden, tillgångarnas placering i värdekedjan och de potentiella konsekvenserna för samhället.
ikoner-19
Efterlevnadskontroll och omfattning av SoA
Möjlighet att börja med en första granskning av efterlevnad och därefter prioritera och omfånga SoA baserat på kraven i NIS2.
GAP-analys
GAP-analys
Tydlig översikt över din nuvarande nivå av efterlevnad och implementering i förhållande till de kontrollmål som är väsentliga för att uppfylla NIS2.
ikoner-05
Automatiserade processer
Genom att automatisera kontrolluppföljningar och kommunikation med interna intressenter säkerställer du att alla relevanta uppgifter utförs korrekt och i tid.
GRC-desktop-01

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs mer
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs mer
ISO Standards

SYSTEMATISERAD IT-SÄKERHET

Få full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Läs mer