Få överblick över företagets alla avtal

Med RISMA behåller du enkelt överblicken och får en bra utgångspunkt vid en avtalsförhandling. Få en central plats för lagring och hantering av avtal och leverantörer med löpande varningar och påminnelser, så att du aldrig fastnar i automatiska förnyelser av tjänster som du inte använder i ditt arbete.

Central styrning och översikt

Genom att samla avtal på en plats i organisationen behåller du lätt överblicken över alla avtal. Resultatet är bättre relationer och starkare samarbete – både internt och externt.

Contracts1
Contracts2

Skapa sammanhang

Du kan koppla dina dokument så att du enkelt kan se sambandet mellan avtal och leverantörer. Det innebär att arbetet blir mindre personberoende och enklare kan röra sig i organisationen.

Skapa den bästa utgångspunkten

Du kan markera avtal som kräver särskild uppmärksamhet inom en viss tidsram, exempelvis kandidater för omförhandling, dålig leverantörsservice och upphandlingsprocesser. På så sätt undviker du att missa en deadline eller hamna i en dålig förhandlingsposition.

Contracts3

Du får meddelande om när dina avtal kräver handling vilket minimerar företagets ekonomiska risker.

Sätt dina avtal i system

Låt oss prata

Viktiga funktioner för avtals- och leverantörslösningar

ikoner-20
MASSINLÄSNINGAR
Kom enkelt igång med vår funktion för att ladda upp relevant innehåll som säkerställer att du kan ta avstamp i det arbete du redan har utfört.
ikoner-16
AVTALSVERSION OCH HISTORIK
Se utvecklingen i ditt samarbete med leverantörer och andra så att du ligger i framkant när det gäller omförhandling. Den här funktionen hjälper dig också i det interna samarbetet.
ikoner-14
OCR-SÖKNING
Spara massor av tid med OCR-sökningsfunktionen som gör att du kan söka igenom alla dokument och hitta nyckelord eller specifika formuleringar.
ikoner-10
DELEGERA UPPGIFTER OCH ANSVAR
För varje avtal har du möjlighet att delegera roller och skapa uppgifter. Det säkerställer samarbetet inom hela organisationen.
ikoner-21
MEDDELANDEN OM EVENT
Få aviseringar om viktiga händelser för alla avtal och skapa fokusavtal som kräver särskild uppmärksamhet.
ikoner-13
VISUELL ÖVERSIKT
Få en visuell översikt över avtalens livscykel som hjälper dig att bevara överblicken över alla avtal.
kontrakt

Se en lista över viktiga funktioner för avtals- och leverantörslösningar

Ladda ner produktblad
Customer success-team som hjälper till med implementeringen

Implementering av lösning för leverantörshantering och avtalshantering

Vårt Customer Success-team hjälper din organisation att komma igång via en välplanerad process, allt för att du ska få bästa möjliga start och säkerställa optimal implementering.

De vet vad som är bästa praxis och vad som krävs för att bli självständig användare i projektgruppen och på andra ställen i hela organisationen. De ger också löpande support och står till förfogande så att ni får ut så mycket som möjligt av lösningen.

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa din organisation att ligga i framkant i arbetet med dina avtal.

Boka en demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman team, policyer, processer och rapportering i en integrerad GRC-plattform.

Oavsett om du implementerar en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garanti för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid. Allt detta skapar i sin tur stort värde.

Operational Tools

SMIDIGA
KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

SYSTEMATISERAD INFORMATIONSSÄKERHET

Få full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Läs om riskhanteringslösningen →
EU regulations-01

Optimerad GDPR compliance

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs om GDPR-lösningen →