Clever
Georg Jensen_Logo
bonnier_publications
GlobalConnect
Kamstrup

Transparens: Nyckeln till framgångsrik riskhantering

Riskhantering spelar en central roll i så gott som alla organisationer. Med den ökande komplexiteten blir det dock svårare att navigera i risklandskapet och samtidigt ha fullt förtroende för sin egen förmåga.

RISMA:s riskhanteringslösning hjälper dig att skapa en kristallklar överblick över hela riskområdet, så att du kan vara medveten om de värsta riskscenarierna och fatta beslut utifrån ett välinformerat underlag.

Risk1

360 graders överblick

Få en tydlig överblick och övervaka allt från din instrumentpanel. Analysera utan begränsningar och låt dina data tala för sig själva.

Blue checkmark

Se sambandet mellan risker på olika ställen i hela organisationen

Blue checkmark

Identifiera ömsesidig påverkan och planera din insats

Blue checkmark

Sätt upp riktlinjer och delegera riskuppföljning

Effektiv riskreducering

Prioritera och använd dina resurser effektivt på de mest kritiska riskerna. Du säkerställer transparens och kan konstant övervaka och automatiskt spåra utförda kontroller.

Blue checkmark

Få en guidad tillgång till riskhantering

Blue checkmark

Automatisera dina kontroller och välj hur ofta de ska göras

Blue checkmark

Uppnå bättre kunskapsdelning och transparens

Risk2
Risk3

Dokumentation av risker och kontroll

Slipp Excel-filer och manuellt arbete genom att bygga upp risk- och kontrollportföljer i en central databas. Koppla dem till relaterade databehandlingsaktiviteter för att uppnå större transparens och delegera ansvar för arbetsprocesser.

Blue checkmark

Dokumentera din riskhantering

Blue checkmark

Skapa styrelse- och ledningsrapporter

Blue checkmark

Ta beslut utifrån välinformerade underlag

Eliminera manuella processer och uppnå större transparens och effektivitet

Allt du behöver i en riskhanteringslösning.

Låt oss prata

Enterprise Risk Management steg för steg

Du får ett verktyg som med hjälp av olika steg gör det enklare och mer överskådligt att hantera organisationens riskhantering.

risma_ikoner_angle-circle

Du identifierar de risker som kan utgöra ett hot för organisationen.

risma_ikoner_angle-circle

Du skapar relevanta parametrar som du vill bedöma risken utifrån.

risma_ikoner_angle-circle

Du kan börja vidta åtgärder där du vill minska sannolikheten och därmed minska er sårbarhet.

risma_ikoner_angle-circle

Du kontrollerar och utvärderar löpande befintliga och nya risker och har därmed en ständigt uppdaterad riskbild.

Riskbedömningar är inte värda något om man inte åtgärdar och följer upp dem. Det har vi naturligtvis tänkt på, så att du får en 360-graders lösning för ert Enterprise Risk Management.

RISKHANTERING PÅ FLERA NIVÅER

Oavsett vilka typer av risker du behöver hantera kan vår programvara hjälpa dig att ha kontroll på era riskscenarier.

Vi levererar programvara för olika typer av riskbedömningar:

Checkmark

Enterprise Risk Management

Checkmark

Information Risk Management

Checkmark

Riskbedömning för registrerade individer

Checkmark

Project Risk Management

Checkmark

Operational Risk Management

Vad våra kunder säger

"RISMAs rapporteringsmodul gör det enkelt för mig att hämta ut data från systemet, så jag lätt kan serva organisationen."

PETER HEDEVANG CHRISTENSEN
IT SPECIALIST - SUND & BÆLT

Implementering av risklösning

För att få bästa möjliga start med riskhanteringslösningen, hjälper Customer Success-teamet dig och ditt team att komma igång med en välplanerad implementeringsprocess.

Efter otaliga implementeringsuppdrag vet de vad som är bästa praxis och vad som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt implementeringsförlopp. De kommer även att ge löpande support under implementeringsfasen för att se till att ni får ut mesta möjliga av er lösning.

Customer success-team_ Implementering av risklösning

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa och guida er till att få kontroll över organisationens riskhantering.

Låt oss prata
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garant för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid, som skapar stort värde för alla.

Operational Tools

RATIONALISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
ISO Standards

SYSTEMATISERAD IT-SÄKERHET

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs om ISMS-lösningen →
EU regulations-01

Optimerad GDPR compliance

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs om GDPR-lösningen →

Vanliga frågor

Vad är Risk Management?

Arrow

Riskhantering gör det möjligt för ledningen att ta ställning till och prioritera nödvändiga investeringar och åtgärder i förhållande till företagets riskvillighet.

Därför är det nödvändigt att känna till vilka risker ledningen är villig att ta. Utgångspunkten för det arbetet är en riskbedömning.

Risk Management omfattar en process där du som del av ledningen eller styrelsen ska identifiera och bedöma möjliga risker, problem eller katastrofer som kan påverka verksamheten, INNAN de inträffar.

På så sätt kan ni skapa rutiner som ska hjälpa företaget att undvika risker, minimera deras påverkan eller hjälpa till att lösa de problem de i värsta fall orsakar.

Vilka är de fyra viktigaste risktyperna?

Arrow

Det finns många olika typer av risker som kan vara potentiella hot mot företag och organisationer. Riskerna varierar beroende på vilken bransch eller marknad det rör sig om. Det finns dock några övergripande risker som kan drabba alla.

 • Strategiska risker – exempelvis en ny konkurrent på marknaden
 • Efterlevnadsrisker – exempelvis introduktion av nya regler och lagar
 • Finansiella risker – exempelvis ränteökningar på företagslån eller uteblivna betalningar
 • Operativa risker – exempelvis IT-virus eller stöld av utrustning

Dessutom finns det också flera andra typer av risker, som till exempel naturkatastrofer, hälso- och säkerhetskriser samt kommersiella risker som fel och misstag från viktiga leverantörer eller kunder.

Vilka är de fem stegen i riskhanteringsprocessen?

Arrow

Det finns många olika steg i en riskhanteringsprocess. I stort sett kommer processen att innehålla följande steg.

 • Du identifierar risker som kan utgöra hot och påverka verksamheten negativt.
 • I en riskanalys bestämmer du sannolikhet och konsekvenser.
 • Du bedömer riskens storlek som en kombination av sannolikhet och konsekvens.
 • Du accepterar risken eller vidtar åtgärder för att minska risken.
 • Du övervakar, kontrollerar och gör kontinuerliga utvärderingar av befintliga och nya risker.

Vilka standarder och ramverk erbjuder RISMA i sina riskhanteringsverktyg?

Arrow

RISMA är en flexibel lösning som kan anpassas till alla standarder och ramverk. Det är möjligt att arbeta med följande:

 • Sannolikhet och konsekvenser
 • Risktolerans och riskvillighet
 • FIT/CIA-analys där ni bedömer sekretess, integritet och tillgänglighet
 • Hot och sårbarhet

Ni kan naturligtvis också fastställa egna parametrar som ni arbetar med idag och lägga till nya parametrar i takt med att organisationen blir mer mogen.

Våra befintliga kunder använder riskhanteringslösningen för exempelvis riskbedömningar i samband med GDPR, ISMS och cloud-outsourcing.