SEB 2000x800
Bonnier 2000x800
SSAB 2000x800
GlobalConnect 2000x800
Synoptik 2000x800

Kom igång på bästa sätt

Att ändra hur uppgifter blir lösta kan verka som ett överväldigande och komplicerat projekt. Men det behöver det inte vara.

När ni har bestämt er för att få systemstöd för ert styrnings-, risk- eller efterlevnadsarbete, hjälper vi er att få bästa möjliga start genom att utforma en implementeringsprocess som passar era behov.

Under årens lopp har vi hjälpt över 400 organisationer, allt från små och stora företag till styrelser och organisationer, att framgångsrikt övergå till RISMA:s plattform.

Onboarding med customer success teamet

Implementeringsförlopp i 5 faser

Customer Success-teamet ser till att du och ditt team på ett tryggt sätt går igenom alla faser av implementeringsprocessen, så att du kan känna dig lugn när systemet ska rullas ut i resten av organisationen.

1

KICKOFF OCH INSTÄLLNINGAR

Vi startar upp med en gemensam kickoff för hela projektgruppen. Vi stämmer av förväntningarna och gör en projektplan som gör att ni kommer igång ordentligt och har målsättningar för förloppet.

Vi ser över er nuvarande hantering och skapar en överblick över vad ni redan har arbetat fram: policyer, rutiner, kontrakt och system.

2

MIGRERING AV DATA

När du köper en lösning från oss ansvarar vi för att migrera data från exempelvis Excel. Strax efter uppstarten lägger vi upp en plan för migreringen så att ni kan arbeta vidare med befintligt och bekant innehåll.

Det betyder att ni enkelt kan komma igång med att använda RISMA. Det innebär också att ni kan arbeta vidare med de data ni redan har och känner till från tidigare lösningar, och att ni kan bibehålla metoder, datahantering och kontroller.

3

RAMAR OCH UPPBYGGNAD

I nästa fas möts vi igen och diskuterar ramarna för projektet. Vi hjälper er att analysera och bedöma vilka insatser som är mest meningsfulla att prioritera.

Det är också i denna fas ni beslutar er för hur lösningen ska byggas upp specifikt och eventuellt byggas ut så att den passar era behov och verklighet.

4

JUSTERINGAR OCH UTBILDNING

Under processens gång utbildar vi både projektgruppen och andra användare i att navigera i och använda plattformen så att ni får ut mesta möjliga av alla funktioner och möjligheter. Hela förloppet blir en välbalanserad kombination av workshops och uppföljningsmöten.

I takt med att er inlärningskurva stiger kommer ni att få upp ögonen för plattformens enorma potential och eventuellt efterfråga fler funktioner eller justeringar. Det lyssnar vi naturligtvis på och justerar så att lösningen passar era behov.

5

DRIFT OCH SUPPORT

När lösningen har implementerats i din organisation står Customer Success-teamet redo att hjälpa till med de behov och utmaningar som kan uppstå när du själv ska arbeta vidare med lösningen. Vi besvarar snabbt alla förfrågningar via telefon, e-post eller chatt.

Vi har också skapat en kunskapsdatabas där du kan få svar på dina frågor och därmed få snabb hjälp till självhjälp. Vi uppdaterar kontinuerligt kunskapsdatabasen med nya artiklar som speglar de frågor och utmaningar som vi upplever att flera kunder har.

We are not just a software. We are a partner.

Detta erbjuder vi också

När du väljer RISMA kan du förvänta dig en samarbetspartner med omfattande kunskap, partnernätverk, kundservice och support.

Exclusive Product Training Webinars

EXKLUSIVA KUNDEVENT OCH WEBBINARER

Som kund hos oss bjuder vi in dig flera gånger om året att delta i våra event och webbinarer. Här visar vi bland annat upp nya funktioner som vi kontinuerligt utvecklar i plattformen och ger dig tillfälle till input om vad som behöver utvecklas eller anpassas för att du ska ha ett verktyg som passar dina behov perfekt.

Du får också möjlighet att delta i nätverksmöten där du kan dela erfarenheter och bästa praxis med andra RISMA-användare.

Know-how from leading experts

RÅDGIVNING FRÅN DANMARKS LEDANDE EXPERTER

Nya kunder har möjlighet att få några timmars rådgivning från antingen Customer Success-teamet eller en av våra samarbetspartners i samband med implementeringen.

Om du till exempel köper vår GDPR-lösning får du råd från advokaterna i personuppgiftsteamet hos Plesner Advokatpartnerselskab. Om du köper ISMS-lösningen får du hjälp av specialisterna hos BDO Danmark.

Best Practice

BÄSTA PRAXIS

Vi har upptäckt att när det gäller arbete med efterlevnad, riskhantering och styrning, finns det en stor önskan om att följa bästa praxis, som lägger kursen för vad som ska göras och hur.

Vår programvara har utvecklats i samarbete med våra kunskapspartners och anpassats av våra kunder. Det innebär att den uppfyller de mest krävande bästa praxis-standarderna från båda hållen, och att den hela tiden anpassas så att den uppfyller gällande lagstiftning, standarder och inte minst kundernas behov.

Workshops

WORKSHOPS

Vi erbjuder våra kunder olika typer av workshops i samband med:

Arrow

nya medarbetare som ska introduceras till plattformen

Arrow

medarbetargrupper för att lösa specifika uppgifter

Arrow

utbildning av chefer i användning av plattformen.

Vi anpassar de enskilda seminarierna så att innehållet speglar era specifika behov och önskemål. Workshops är en separat tjänst som våra kunder kan köpa till.

Kontakta oss ➝

Vanliga frågor

Vad kostar RISMA:s lösningar?

Arrow

Priset på RISMA:s GRC-plattform beror bland annat på vilka efterlevnadsområden lösningen ska innehålla, företagets storlek och antal användarlicenser.

För att få ett pris som är anpassat efter era behov behöver du bara kontakta oss här.

Hur lång tid tar det att implementera GRC-plattformen?

Arrow

Räkna med att implementeringen tar cirka 4–20 veckor.Under de här veckorna kommer våra konsulter att anpassa implementeringsprocessen efter era behov, så att ni blir självständiga och känner er säkra med lösningen.