Skapa en pålitlig process

Framgång med ISO 9001 definieras på olika sätt beroende på vem du frågar. För vissa organisationer handlar det om att få och behålla kunder, medan det för andra handlar om att skapa en effektiv och pålitlig försörjningskedja.

Vår lösning för efterlevnad av ISO 9001 hjälper till att skapa en solid grund för god kvalitetshantering genom att fokusera på underhåll och utveckling av kvalitetsprocesser.

Risk1

Effektiv riskhantering och kontrollr

Lösningens processdrivna tillvägagångssätt gör det lättare att identifiera och hantera risker samt implementera kontroller. Detta hjälper till att minimera potentiella problem och bidrar till att upprätthålla kvalitetsarbetet.

Ökad produktivitet och kundnöjdhet

produktiviteten. Detta leder också till förbättrad kundnöjdhet och skapar förtroende då organisationen kontinuerligt möter kundernas förväntningar.

Leverandoerer
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs om riskhanteringslösningen →
Other solutions

EFFEKTIVISERAD ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs om ESG-lösningen →