Bena ut komplexiteten

Med det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering står företag inför nya utmaningar som kommer att påverka deras efterlevnadsarbete i hög grad. Att implementera ett nytt regelverk utan att förstå dess omfattning och förlita sig på Excel för att strukturera processen kan dock visa sig vara överväldigande. 

Med RISMA:s CSRD-lösning kan du strukturera arbetet med att samla in, validera och implementera alla dina kvalitativa och kvantitativa ESG-data för att uppnå rapporteringsberedskap. 

Förstå omfattningen av ESRS

Förstå omfattningen av ESRS

Få insikt och full översikt över de 12 europeiska standarderna för hållbarhetsredovisning (ESRS) från en och samma källa.

Lösningen innehåller samtliga upplysningskrav och är uppdelad i individuella E-S-G-noder, vilket gör det enkelt att navigera och hålla koll på ESG-informationsflöden tvärs över funktioner. 

Stärk och engagera er organisation

Det är lätt att brista i kontrollen över komplexa projekt. Håll alla uppdaterade och ge personal möjlighet att fatta beslut om vad och när genom att delegera roller och ansvar. 

Dela kunskap och lär snabbt. ESG-efterlevnad handlar inte bara om handlingsplaner och kontroller – det handlar om att stärka och engagera hela organisationen.

Stärk och engagera er organisation
Börja med det du har

Börja med det du har

Dina ESG-insatser har inte varit förgäves. Allt ditt tidigare arbete med hållbarhet – GRI, SASB, UNGC – due diligence för mänskliga rättigheter, klimat eller materiality assessment och annat är en del av dokumentationskraven i CSRD-rapporteringen. 

Allt du behöver göra är att lägga till samtliga policy- och kontrolldata – och skapa din nya CSRD-baserade baslinje. 

Ta ditt ESG-arbete till nästa nivå 

Komplexa Excelark och mejl i olika inkorgar håller verksamheten tillbaka. Skapa systemstöd för företagets CSRD-insatser och få en bra start på efterlevnadsarbetet. 

Låt oss prata

CSRD-rapportering börjar med ett projektramverk 

Du kanske är på jakt efter ett verktyg som hjälper dig med CSRD-rapporteringen. Men för att samla in och dokumentera den omfattande mängden kvalitativa och kvantitativa data behövs ett projektramverk som förbereder din verksamhet för efterlevnadsrapportering. 

Med RISMA:s CSRD-lösning får du ett projektramverk som är skräddarsytt för CSRD. Compliancearbetet är inte längre begränsat till HR och de juridiska och ekonomiska teamen

VILKA ÄMNEN SKA RAPPORTERAS? 

Blue checkmark

Lägg till alla era policyer, kvalificera data och skapa en ny referens för CSRD-rapportering.

Blue checkmark

Övergångsplaner för klimatförändringar är i linje med 1,5-gradersscenariot

Blue checkmark

Övergångsplaner för biologisk mångfald i linje med scenariot utan nettoförlust

Blue checkmark

Åtgärder och handlingsplaner för alla obligatoriska upplysningskrav

Blue checkmark

Dokumentation av era styrnings- och kontrollramverk för ESG-rapportering

Blue checkmark

Scope 1, 2 och 3 utsläpp

Blue checkmark

Hur ni hanterar påverkan, risk och möjligheter (dubbel väsentlighetsanalys)

Blue checkmark

Och mycket mer ...

Byggstenar i CSRD

GAP-analys
GAP-analys
Identifiera rapporteringsluckor och sätt upp åtgärder, policyer och kontroller för att täppa till dem. Jämför nuvarande resultat med förväntningar och mål för olika funktioner och affärsenheter.
60ae55ab6296f7f0f50de581_Audit trails_Ikon
Strukturering av ESG
För att underlätta navigering och översikt inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) är lösningen uppdelad i tre pelare för att spegla rapporteringsstandarderna.
60ad1843b7e5140a6458bc05_Andre løsninger_Ikon  20
Skapa en rapporteringsreferens
Börja utveckla er rapporteringsreferens med hjälp av referensmodulen som finns tillgänglig för alla rapporteringskrav och datapunkter.
ikoner_audit
GRC Intelligence Center
Etablera en stark datastyrning. Definiera alla relevanta nyckeltal för att mäta framsteg med efterlevnad och prestanda och få insikter i realtid.
60ae55ab4aae9dbbd26684f8_Review af kontroller_Ikon
Upprätta handlingsplaner
Upprätta handlingsplaner för organisationen för att minska potentiella risker. Involvera och engagera relevanta intressenter genom att delegera roller och ansvar.
Skapa en UPPLYSNINGSKRAV
Hantering av UPPLYSNINGSKRAV
Skapa en kvalitativ och kvantitativ baslinje för upplysningskraven på alla datapunkter. Strukturera och styr implementeringen genom att kartlägga befintliga data efter relevanta upplysningskrav.

Redo att prova RISMA?

Vi har redan hjälpt fler än +500 små och medelstora företag att lyckas med sina efterlevnadsinitiativ – och hjälper gärna även dig. 

Boka en demo
Ready to try RISMA
En GRC-plattform som samlar hela organisationen

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Ikoner

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs Mer
Arrow Right
 ORGANISERAD RISKHANTERING

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs Mer
Arrow Right
ESG ikon

Effektiviserad ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs Mer
Arrow Right