GRC er svært. Vi gør det simpelt.

Håndter din governance, risk og compliance på én samlet platform.

Læs om vores løsninger
Dansk
Governance, risk & Compliance - GRC platform - Compliancekultur
Vores software tager en holistisk tilgang til Governance, Risk og Compliance. Herved skabes der synergi mellem de tre områder, hvilket giver jer det bedste grundlag for at opbygge en compliancekultur.
Vores GRC-platform bruger et moduldesign, hvilket gør det nemt for jer at bygge en løsning, der passer til jeres præcise behov. Med et moduldesign er hver governance-, risk- og complianceløsning opbygget som en separat blok, som I let kan kombinere og strukturere på jeres helt egen måde.

Ved at have alle jeres GRC-aktiviteter på én samlet platform  bliver det muligt at danne sig et fuldt overblik over jeres indsatser og tackle GRC på alle fronter. Dette vil hjælpe med beslutningstagningen og give jer sikkerhed for, at alle risici håndteres, og at alle compliancekrav overholdes.
En one-stop GRC-software der fokuserer på...
Tidsbesparelse - complianceløsningBrugervenlig platform - ComplianceFå overblikket -  GRC-platformDokumentér din indsats - compliance
Dokumentation
Streamline din tilgang til GRC, og skab en konsekvent måde at dokumentere dine indsatser på.
Tidsbesparelse
Fjern gentagne og tidskrævende opgaver
Brugervenlighed
Involvér alle niveauer i din organisation uanset deres tekniske færdigheds-niveau
Overblikket
Få business intelligence, der understøtter effektiv beslutnings-tagning.

Time-saving solution - complianceUser-friendly platform - Compliance
User-friendliness
Involve all levels of your organization no matter their level of technical skills
Time-saving
Eliminate repetitive and time-consuming task
Overview
Get business intelligence that supports effectiv decision-making.
Documentation
Streamline your approach to GRC, creating a consistent way to document all your effort
Get a full overview - complianceOne Stop Compliance
Vores complianceløsninger
Vores GRC-platform leverer løsninger til en bred vifte af dine compliance-processer.
Hver løsning er oprettet som en separat blok, hvilket gør det muligt at blande og matche dem til dine specifikke behov for governance, risk og compliance. Læs mere om, hvordan vores platform fungerer, og hvordan den kan hjælpe jeres organisation.

Hvad siger vores kunder?

For os er RISMA Systems' løsning til GDPR et brugervenligt værktøj til vores complianceprogram for persondatabeskyttelse. Kombinationen af gap-analyser og muligheden for at tildele ansvar for aktiviteter og kontroller sikrer, at vi løbende har et overblik over vores complianceniveau, og at vi kan tage hånd om eventuelle forhold, som kan eller skal forbedres.
Niklas Kejlskov
Juridisk Chef - Newsec A/S
Som offentlig virksomhed er det afgørende for Movia at have styr på persondata. Med RISMA får vi den tryghed der ligger i et gennemarbejdet værktøj, der kan opfylde mange dokumentationsbehov i forhold til GDPR. Vi er især glade for den overskuelige oversigt over vores processer og integrationerne mellem de forskellige data. Måden hvorpå processer, databehandlere og systemer kan bindes sammen på kryds og tværs, giver et godt og hurtigt overblik...
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia
...Det giver tryghed i den del af arbejdet med GDPR, der handler om dokumentation. Der er selvfølgelig en opgave med at sikre, at indholdet af RISMA løbende ajourføres, men vi oplever at RISMA gør dette overkommeligt på grund af værktøjets fleksibilitet. En vigtig årsag til at vi har valgt RISMA Systems' løsning er også muligheden for at automatisere og dokumentere de løbende kontroller.
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia

Bliv en del af denne fantastiske gruppe

Kunder - RISMA Systems - GRC-Platform
Dansk