Environmental. Social. Governance.

ESG-compliancesoftware der sætter transformationen mod FN’s verdensmål og en bæredygtig fremtid i system, skaber overblik og sikrer fuld dokumentation og rapportering

Book demo

Systematiser arbejdet med bæredygtighed

Det komplekse arbejde med at spore data og processer på tværs af afdelinger og manuelt dokumentere alt i Excel og Word kan hurtigt blive en uoverskuelig affære. Det er samtidig ineffektivt og en kæmpe tidsrøver.

Med RISMAs ESG-værktøj får du hjælp til at strukturere processer og politikker, så I effektivt kan håndtere og kontrollere alle ESG-initiativer på tværs af organisationen. ESG-løsningen gør det også nemt at dokumentere fremdrift på, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.

Skærmbillede af ESG-løsning, som viser, at man kan lave risikostyring.

Risikostyring

Definér, vurdér og analysér ESG-risici og brug din indsigt til at tage velovervejede beslutninger om virksomhedens tilgang.

Grønt flueben
Integrer de mange ESG-risici i hele organisationens rammeværk
Grønt flueben
Få overblik over det samlede risikolandskab og planlæg din indsats
Grønt flueben
Opsæt retningslinjer og delegér risikoopfølgning
Illustration der viser et link mellem kontroller og handlingsplaner i ESG-løsningen.

Strømlinede kontroller og handlingsplaner

Få hjælp til at vedligeholde din compliance med automatisering af kontroller, så du slipper for det manuelle kontrolarbejde og minimerer risikoen for fejl.

Grønt flueben
Strukturer og håndter fremdriften af dine ESG-initiativer
Grønt flueben
Opret årshjul med automatiske kontroller
Grønt flueben
Gennemfør ESG-audits af værdikæden - scope 2 og 3

Dokumentation og rapportering

Med hurtig adgang til dokumentation og rapporter får du nemt overblikket, så du præcist ved, hvilke aktiviteter der er blevet foretaget, hvad status er, og hvad der mangler.

Grønt flueben
Nem adgang til dokumentation af bæredygtighedsfaktorer
Grønt flueben
Automatisér fundamentet for din sustainabilityrapport
Grønt flueben
Dokumentér ESG-indsatsen overfor relevante interessenter
Skærmbillede der viser hurtig adgang til dokumentation i RISMAs ESG-løsning.
Et billede af det fysiske produktblad for RISMAs ESG-løsning.

Vil du se en liste med alle ESG-løsningens nøglefunktioner?

Download produktbladet

Fra strategi til handling

Når først bæredygtighed og FN’s verdensmål er sat på dagsordenen, skal strategien omsættes til handling og gennemsyre hele organisationens værdikæde samt forankres på tværs af lande og afdelinger.

RISMAs ESG-løsning hjælper med at skabe sammenhæng mellem alle de indsatser og områder, som ESG-compliance kræver.

book demo

RISMA ESG skaber sammenhæng

Flueben
Sustainability-rapporten
Flueben
Politikker og procedurer
Flueben
Mål og commitments
Flueben
Værdikæden scope 1, 2 og 3
Flueben
Delegering og forankring
Flueben
Kontroller og handlingsplaner
Flueben
Løbende intern og ekstern rapportering
Flueben
Dokumentation af fremdrift på målsætninger

Nøglefunktioner i ESG-løsningen

Et ikon som viser en computerskærm med fire kolonner.
Alt-i-én platform
Al information der berører jeres bæredygtighedsstrategi bliver samlet og struktureret ét sted og eliminerer det rod, der kan opstå omkring informationsindsamling og ved manuelt at logge alt i Excel.
Et ikon som illustrerer risikovurderinger.
Risikovurdering
Du får hjælp til at udarbejde risikovurderinger i relation til de enkelte bæredygtighedsfaktorer. Du skal kende til de konkrete risici for at kunne vurdere hvilke foranstaltninger, du skal implementere.
Et ikon som illustrerer kortlægning af ESG-processen.
Kortlægning
Gennem en komplet kortlægning får du overblik over omfanget af organisationens arbejde med politikker og processer samt anvendte leverandører.
Et ikon som illustrerer reviews af kontroller i ESG-løsningen.
Reviews af kontroller
Du bliver i stand til at foretage reviews af udførte kontroller og få overblik over, hvorvidt I efterlever målsætningerne på tværs af organisationen.
Et ikon som illustrerer audit trails.
Audit trails
Audit trails giver dig mulighed for at styre og spore alle aktiviteter med hvem, hvad og hvornår. Den indsigt bruger du til at analysere og forbedre din overholdelse af ESG.
Et ikon som illustrerer interne audits.
Interne audits
Med interne audits får du overblik over hvilke handlinger, du skal igangsætte for at opnå ESG-compliance på tværs af organisationen.
Et ikon af et organisations hierarki mellem 4 personer.
Deleger opgaver og ansvar
Du kan placere konkrete opgaver hos relevante medarbejdere og dermed placere ansvaret for indsamling af information om bæredygtighedsfaktorerne hos de rette medarbejdere.
Et ikon der illustrerer en gap-analyse.
Gap-analyse
Du får hjælp til udarbejde gap-analyser, som indikerer det nuværende complianceniveau og giver dig et godt udgangspunkt for at identificere problemområder, som du bør adressere på kort og lang sigt.
Et ikon der illustrerer et simpelt procestræ.
Policy management
I procesbiblioteket har du mulighed for at sætte struktur på jeres politikker og procedurer samt skabe awareness om dem.

ESG-compliance
Vi guider dig gennem processen trin for trin

Forretningsoverblik

Du får hjælp til at skabe fuldt overblik over jeres behandlingsaktiviteter. Overblikket skabes på grundlag af den information, du indsamler, om blandt andet anvendte databehandlere og leverandører, it-systemer, implementerede politikker og processer samt dataflows.

Informationsindsamling

Gennem en klar og struktureret spørgeramme får du hjælp til at indsamle alle de nødvendige informationer om jeres behandlingsaktiviteter. ESG-softwaren gør det desuden muligt for dig at uddelegere indsamlingen af information til de rette medarbejdere.

Dermed er du sikret, at det er de mest kompetente medarbejdere inden for de respektive områder af organisationen, der leverer input.

Gap-analyse

På grundlag af informationsindsamlingen hjælper ESG-løsningen til at udarbejde delvist automatiske gap-analyser for de forskellige behandlingsaktiviteter.

Gap-analyserne hjælper til at forstå, hvor organisationen lever op til målsætningerne, men de identificerer også, hvor der er behov for at igangsætte yderligere mitigerende handlinger og kontroller.

Mitigerende handlinger og kontroller

Med afsæt i de udarbejdede gap-analyser giver ESG-løsningen dig mulighed for at opsætte mitigerende handlinger. Det er handlinger, der skal sikre, at identificerede gaps lukkes, så behandlingsaktiviteterne sker i overensstemmelse med de definerede målsætninger. De kan udføres gennem enkeltstående initiativer eller kontinuerlige opfølgende kontroller.

Du får hjælp til at opsætte de opfølgende kontroller, så du kan sikre, at lukkede gaps også fremadrettet forbliver lukkede.

Dokumentation

Du kan nemt trække rapporter over organisationens politikker, leverandører og processer samt alle indførte tiltag i relation til disse. Fx ESG-rapporter i forbindelse med årsregnskabet.

Rapporteringen kan blandt andet anvendes som dokumentation over for bestyrelsen, direktionen og ikke mindst aktionærerne.

Implementering af ESG-løsningen

For at få den bedst mulige start og sikre en optimal implementering står Customer Success-teamet klar til at hjælpe din organisation godt i gang med et tilrettelagt forløb.

De ved, hvad der er best practice, og hvad der skal til for at blive flyvende i projektgruppen og på tværs af organisationen. De vil også løbende supportere jer og stå til rådighed, så I får mest mulig værdi ud af jeres løsning.

Udforsk vores 5-trins implementering ➝
Et billede af RISMAs implementeringsteam.

Klar til at prøve RISMA?

Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe din organisation til at give konkurrenterne baghjul i arbejdet med ESG.

Book demo nu
Skærmbillede af RISMAs GRC-platform, som viser et samlet overblik.
Billedet af GRC-platform på en computerskærm.

En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen

Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.  

Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.

Udforsk vores GRC-platform ➝
Et ikon som symboliserer RISMAs Kontrol-løsning.

Strømlinede kontroller

Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.

Læs mere
Pil
Et ikon som symboliserer RISMAs ISMS-løsning.

Systematiseret informationsSIKKERHED

Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.

læs mere
Pil
Et ikon som symboliserer RISMAs GDPR-løsning.

optimeret GDPR-COMPLIANCE

Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.

læs mere
Pil