Risikovurderinger er en vigtig ingrediens i et sundt complianceprogram. Vi tager et kig på, hvorfor du bør afsætte ressourcer på området.
Risikovurderinger: Hvorfor er de nødvendige?

Risikovurderinger: Hvorfor er de nødvendige?

Time Reading
5 minutters læsning
Risk

Du kan ikke afbøde en risiko, hvis du ikke ved, den er der. Så enkelt kan det siges, og netop derfor bør risikovurderinger have høj status i enhver organisation. Mens det er forholdsvis ligetil at vurdere de organisatoriske risici i forhold til operationelle og finansielle risici, er det straks sværere, når det kommer til compliance – altså de lovgivningsmæssige risici.

Hvad er en risikovurdering?

En risikovurdering en proces, hvor organisationer kan identificere, analysere og vurdere risici forbundet med deres virke eller en given aktivitet. Formålet ved at kigge på risici forbundet med en organisations aktivitet er at evaluere risikoen for at uønskede hændelser sker og identificere, hvad konsekvenserne vil være i tilfælde af, at organisationen ikke kan undgå den. 

Risikovurderinger udføres i forbindelse forskellige sammenhænge, da det kan hjælpe med at identificere potentielle fare og konsekvenser – f.eks. i forbindelse med arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, økonomi og lovgivning. Der kan være tale om risici forbundet med fysisk arbejde, investeringer eller datahåndtering.

Risikostyring og compliance: Identificering og håndtering af risici 

For at sikre compliance med forskellige regelsæt, eksempelvis persondataforordningen (GDPR), er det nødvendigt for organisationer at have en overordnet ramme for at håndtere risikolandskabet, hvor forskellige risici kan identificeres og kategoriseres - fx sikkerhedsbestemmelser, interessekonflikter, fortrolighed og dokumentopbevaring. Det gør det lettere at kortlægge og prioritere risici – og ikke mindst sikre, at der bliver tildelt de nødvendige ressourcer til migreringen af risici.

I forbindelse med persondataforordningen kan en gdpr-risikovurdering eksempelvis hjælpe med at identificere risici i forbindelse med håndtering af persondata, og hvor organisationen skal sætte ind for at sikre compliance med GDPR. Dette kan omfatte risici ved behandling af følsomme personoplysninger, krav til samtykke fra registrerede personer, krav til datasikkerhed og risici ved overførsel af persondata til tredjelande.

Ved at gennemføre en gdpr-risikovurdering kan organisationen sikre, at de træffer passende foranstaltninger for at minimere og håndtere risiciene, og dermed undgå overtrædelser af GDPR og andre regelsæt. Dette kan bidrage til at beskytte organisationens omdømme og økonomi.

Optimer din compliance med risikovurderinger

Efterhånden som de globale regler vokser og interessenternes forventninger stiger, bliver det sværere og sværere at danne sig et overblik over organisationens svage punkter på complianceområdet. Med løbende risikovurderinger får du klarlagt de risici, der er forbundet med organisationens brug af eksempelvis informationer og data, så de kan bringes ned på et acceptabelt niveau.

For at opnå et samlet risikobillede skal du:

  • foretage en konsekvensvurdering
  • foretage en sandsynlighedsvurdering
  • udarbejde en samlet risikovurdering

Med ovenstående mellem hænderne har du et overordnet risikobillede af organisationen, og herefter er det vigtigt, at de respektive risici håndteres ved enten at:

  • acceptere risikoen og ikke foretage foranstaltninger
  • undgå risikoen ved at stoppe eller ændre aktiviteter der fremprovokerer den
  • flytte risikoen til en tredjepart – fx ved hjælp fra forsikring eller outsourcing
  • mitigere risikoen ved at indføre foranstaltninger der reducerer sandsynligheden eller konsekvenserne.

Når de aktuelle risici er håndteret, er det helt essentielt, at organisationen fortsat følger op på dem. Husk, at risikostyring er en løbende proces. Der opstår nye risici, eller gamle risici ændres, og som organisation skal I kontinuerligt tage stilling til dem, så I ikke ender med eksempelvis et økonomisk tab eller dårlig omtale.

LÆS OGSÅ: Risikostyring er ikke en opgave – det er en løbende proces

To store fordele ved risikovurderinger

Risikovurderinger på complianceområdet vil hjælpe organisationen med at forstå hele spektret af risikoeksponering, og der er to grundlæggende fordele ved at have klare retningslinjer for risikostyring.

  1. Organisationen har mulighed for at prioritere indsatser og ressourcer på baggrund af et dokumenteret grundlag og dermed øge sandsynligheden for at opnå optimal effekt.
  2. Risikobilledet giver ledelsen overblik over, hvor godt organisationens informationer og data er sikret, og ikke mindst hvor der kan sættes ind med forbedringer.

Desværre er det ikke så enkelt, som det lyder. Compliance er en svær størrelse, og der skal opbygges en stærk kultur på området, så compliance og risikostyring prioriteres. Ikke kun for organisationens egen skyld. Både kunder, samarbejdspartnere og investorer vil fremadrettet forvente velorganiserede risikovurderinger og -håndtering, og det kan koste dyrt ikke at tage det alvorligt – både gennem forretningsmæssige tab, tab af omdømme, kundeflugt og bøder.

Konklusionen på ovenstående må være, at det konstant skiftende lovgivningsmiljø gør de fleste organisationer sårbare over for vedligeholdelse af compliance – særligt organisationer der opererer på globalt plan. Risikolandskabets kompleksitet og konsekvenserne af manglende overholdelse gør det vigtigt at foretage grundige risikovurderinger.

Logo