Den rette GRC-platform kan ensrette arbejdet med governance, risk og compliance. Læs her, hvilke overvejelser du bør gøre, før du vælger.
Hvad skal du overveje, når du vælger GRC-platform?

Hvad skal du overveje, når du vælger GRC-platform?

Time Reading
5 minutters læsning
GRC

De udfordringer, organisationer møder i form af risiko- og leverandørstyring, it-sikkerhed og overholdelse af lovgivning på en lang række områder, udvikler sig med en fart, der gør det svært at følge med. Særligt for de organisationer hvor afdelingerne stadig håndterer kritiske forretningsaspekter uafhængigt af hinanden.

Opdelte siloer gør det umuligt at ensrette organisationens arbejde med governance, risk management og compliance (GRC) og mitigere risici forbundet med disse. Det er nødvendigt med en holistisk tilgang, der giver overblik på tværs af organisationens afdelinger, samtidig med at informationsdelingen effektiviseres og risikoen for manglende compliance mindskes. Og det er her, hvor den rette GRC-platform kan komme dig til gode. 

Spørgsmålet er, hvordan du finder den løsning, der bedst matcher din organisation? Neden for gennemgår vi de nøglefaktorer, du bør overveje – forhåbentlig kan det give dig et godt udgangspunkt for at træffe en beslutning.

GRC-indsatsen – nu og i fremtiden

For at sikre effektiviteten og overblikket på de respektive områder, er det nødvendigt med GRC-platform. En løsning der strømliner og automatiserer daglige forretningsaktiviteter, og som giver fuldkommen synlighed og gennemsigtighed.

Fordelene ved dét er mange – for eksempel:

  • bedre risikostyring
  • færre gentagelser af opgaver
  • mere effektive arbejdsgange
  • bedre informationsdeling
  • større sikkerhed.

Udfordringen i denne henseende er, at der ikke er én løsning, der passer alle brancher og alle organisationer. Du skal finde netop den, der passer din. Den løsning der ikke bare opfylder dine nuværende behov, men som også løser fremtidige udfordringer.

Du kan med fordel starte med at skitsere de organisatoriske mål og kigge på, hvordan organisationen og de enkelte afdelinger hver især arbejder med governance, risk og compliance. Her bør alle interne interessenter involveres, og hver afdeling kan med fordel definere deres nuværende og langsigtede behov uafhængigt af hinanden.

I bør først og fremmest undersøge:

  • arbejdsgange – både nuværende og ønskede
  • procedurer – hvornår og hvor ofte udføres GRC-relaterede opgaver
  • software – fx Excel, Word, Jira eller noget helt fjerde.

Omfanget og håndteringen af de respektive opgaver giver en forståelse for fordele og ulemper ved forskellige løsninger, som I kan bruge, når I skal definere organisationens kollektive behov i forbindelse med en GRC-platform.

LÆS OGSÅ: Kom godt fra start med din GRC-strategi

Klarlæg behovene, og vælg det rette værktøj

Med den rette GRC-platform bliver det muligt at overvåge brugeradgang og privilegier, føre handlingslog, udarbejde risikoanalyser og ikke mindst rapportere og dokumentere, når det er nødvendigt.

Kort sagt – GRC-software er et uvurderligt aktiv for hele organisationen, hvis det vel at mærke matcher jeres specifikke behov. I den forbindelse kan I med fordel overveje følgende faktorer:

Brugervenlighed

Målet med implementeringen af en GRC-platform er at strømline arbejdet på tværs af alle afdelinger. Systemet vil blive brugt af langt de fleste medarbejdere, og derfor skal det være brugervenligt og intuitivt at håndtere.

Integration

Det værktøj du vælger at bruge til arbejdet med GRC, skal let kunne integreres med organisationens nuværende systemer. På den måde kan de anvendes uafhængigt af hinanden, men også kollektivt.  

Sikkerhed

Den digitale æra har sat it-sikkerhed og databeskyttelse i højsædet, og de udfordringer det medfører, skal din GRC-platform naturligvis imødekomme. Samtidig skal den interne sikkerhed effektiviseres – for eksempel gennem adgangskontrol.

Skalerbarhed

I takt med at organisationen vokser, øges mængden og kompleksiteten af de data, du håndterer. Derfor bør du overveje, om den GRC-platform, du vælger, er fleksibel og tager hensyn til fremtidige behov.

Tilpasning

Selv organisationer af samme størrelse inden for samme branche kan have helt forskellige behov. Løsningen skal derfor imødekomme dine unikke udfordringer, og du kan med fordel vælge et værktøj, der tilbyder individuelle tilpasningsmuligheder.

Support

Én ting er support i forbindelse med implementering af din GRC-platform, en anden ting er løbende support i forbindelse med tekniske udfordringer. Begge dele skal være på plads. Men du bør også undersøge, om løsningen byder på kontinuerlige opdateringer og vedligeholdelse, så du kan udnytte det fulde potentiale både nu og fremadrettet.

LÆS OGSÅ: 3 vigtige faktorer for dig der vil lykkes med GRC

Logo