En organisations GRC-modenhed har indflydelse på om I arbejder siloopdelt eller strømlinet med GRC. Lær mere om, hvorfor en høj modenhed er vigtig.
Høj eller lav GRC-modenhed; hvor ligger din organisation?

Høj eller lav GRC-modenhed; hvor ligger din organisation?

Time Reading
4 minutters læsning
GRC

Det kan være svært at vurdere, hvor moden din organisation er, når det kommer til jeres arbejde med governance, risk og compliance (GRC). Men ikke desto mindre er graden af din GRC-modenhed vigtig at kende, da det spiller ind på, hvordan det væsentlige arbejde angribes internt, samt hvilke risici og muligheder din organisation har. 

En høj modenhed betyder oftest, at din organisation arbejder effektivt med GRC ved at investere ressourcer, har en fælles tilgang og er systemunderstøttet, hvorimod en lav modenhed ofte kommer til udtryk via en mere siloopdelt indsats og som ofte ikke er prioriteret af ledelsen. 

Det rette mindset styrker GRC-indsatsen

Med en høj modenhed kan organisationen integrere GRC-arbejdet på tværs af organisationen, hvilket giver en række fordele.

Ved at klarlægge hvor stærkt din organisation står på de afgørende dimensioner for arbejdet med governance, risk og compliance, bliver det muligt at målrette indsatsen og hæve modenhedsgraden. Og med høj modenhed følger større effektivitet og bedre synergi mellem de forskellige GRC-områder – alt sammen faktorer der gør det lettere for organisationen at prioritere og arbejde strategisk med indsatserne.

En lav modenhed giver manglende overblik

Modenhedsgraden er det, der styrer, hvilken tilgang organisationen har til GRC. Ingen vælger aktivt at arbejde siloopdelt og nedprioritere vigtigheden af GRC, men det er ofte resultatet af en lav modenhed. Ulempen er, at virksomheden indsatser er arbejder reaktivt og brandslukker, der er mangel på effektiv styring af processer, , som kan lede til ressourcespild, dobbeltarbejde og menneskelige fejl.

Samtidig bevirker den begrænsede standardisering og ad hoc-tilgang til GRC, at det er svært for ledelsen at danne sig et overblik over organisationens indsatser på virksomhedsniveau. Følgerne heraf er, at det i højere grad bliver den nødvendige dokumentation, der er i fokus, frem for at kræfterne bruges på at skabe fremdrift og synergi.

LÆS OGSÅ: Sådan opnår du en succesfuld implementering af dit complianceprojekt

En høj modenhed sikrer effektivitet og synergi

Når du kender graden af organisationens GRC-modenhed, bliver det lettere at arbejde målrettet med processerne og strømline indsatserne på tværs af afdelinger. Fælles processer og information sikrer større effektivitet og synergi mellem de forskellige GRC-områder og sætter ledelsen i stand til at prioritere og arbejde strategisk med indsatserne.
Alt i alt sikrer en fælles tilgang til GRC, at alle tre områder – governance, risk og compliance – opererer med én sammenhængende strategi og teknologi, hvilket giver grobund for en stærk compliancekultur.

GRC-arbejdet kan forbedres på alle niveauer

Uanset om din organisation har en lav eller høj modenhed på GRC-området, så bør I ikke læne jer tilbage og acceptere stilstand, hvis de mange fordele kan udnyttes fuldt ud.

GRC er en dynamisk størrelse, og der er altid plads til forbedringer. Det er klart, at jo længere nede på modenhedsskalaen organisationen befinder sig, desto større omvæltninger og mærkbare fordele vil I opleve på kort sigt.

Og fordelene er til at tage og føle på – for eksempel:

  • Bedre overblik over den samlede indsats
  • Mere effektive arbejdsprocesser
  • Minimering af menneskelige fejl
  • En stærk compliancekultur
  • Bedre mitigering af risici
  • Overholdelse af lovgivningen

På sigt vil høj modenhed – og derved en mere strømlinet og integreret tilgang til GRC - komme til udtryk i form af initiativer, der understøtter forretningens målsætninger og strategier, ligesom organisationen vil få en holistisk indsigt i risici og performance på tværs af forretningsenheder.

Logo