Norsk
NO

GRC er vanskelig. Vi gjør det enkelt.

Håndter all din Governance, Risk og Compliance i en og samme plattform.

Les mer om våre løsninger
En puslespills Ikon_Synergy
Vårt software tar en helhetlig tilnærming Governance, Risk og Compliance, som skaper en synergi mellom de tre områdene og derfor hjelper deg med å skape en compliancekultur.
Vår GRC plattform bruker et modulært design som gjør det enkelt for deg å bygge en løsning som møter dine eksakte behov. Med dette designet blir hver enkelt Governance, Risk og Compliance modul bygget som en separat løsning, som du kan kombinere og strukturere slik du selv måtte ønske.

Ved på samle alle dine GRC aktiviteter i én plattform blir det enklere for deg å ha en komplett oversikt og håndtere alle dine GRC aktiviteter på alle fronter. Dette hjelper deg med å ta avgjørelser og gir deg trygghet i at alle risikoer er håndtert, og alle compliance krav er tilfredsstilt.
Be om demo
Et alt-inkludert GRC software som fokuserer på..
Documentasjon_Icon_Compliance solution
Dokumentasjon
Effektiviser din tilnærming til GRC, skap en gjennomgående tilnærming til å dokumentere tiltakene dine
Spare tid
Unngå gjentagende og tidkrevende oppgaver
Brukervennlig
Involver hele organisasjonen din, uavhengig av deres nivå eller tekniske ferdigheter
Oversikt
Oversikt og innsikt som støtter effektiv beslutningstaking
Brukervennlig Icon - Compliance
Spare tid_Icon_ compliance løsning
Forstørrelsesglas Icon_Compliance solution

Våre complianceløsninger
Vår GRC plattform tilbyr løsninger for flere av dine complianceprosesser.
Hver av disse er laget som for separate moduler, som gjør det mulig å tilpasse dem til dine spesifikke Governance, Risk og Compliance behov. Les mer om hvordan vår plattform fungerer.

Hva våre kunder sier

For oss er RISMA Systems sin GDPR-løsning et brukervennelig verktøy til å drive persondatabeskyttelse innen vårt complianceprogram. Kombinasjonen av gap-analyser og muligheten for å tildele ansvar for aktiviteter og regelmessige kontroller sikrer at vi løpende har oversikt over vårt compliancenivå, samt at vi kan ta hånd om eventuelle forhold vi ønsker å forbedre.
Niklas Kejlskov
Juridisk Chef - Newsec A/S
Som en offentlig organisasjon er det avgjørende for Movia å ha kontroll på persondata. Med RISMA får vi den trygghet som ligger i et godt utviklet verktøy, og som oppfyller mange av de eksisterende dokumentasjonsbehov som knytter seg til GDPR. Vi er særlig fornøyde med oversikten vi får over våre prosesser, og integrasjonen mellom de ulike dataene. Måten prosesser, databehandlere og systemer kan knyttes sammes på kryss og tvers gir en rask, men samtidig god oversikt...
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia
...dette gir igjen trygghet omkring det arbeidet med GDPR som handler om dokumentasjon. Det er selvfølgelig viktig å sikre at innholdet i RISMA løpende oppdateres, men vi opplever at verktøyets fleksibilitet bidrar til å gjøre dette til et overkommelig arbeid. En viktig årsak til at vi har valgt RISMA sin løsning er også muligheten for å automatisere og dokumentere de løpende kontroller som utføres.
Tina Cort Pedersen
Direktionssekretariat,  Stab og Kommunikation - Movia
Det koster tid og penger å bli GDPR compliant. Men når man ser det i forhold til hvor mye tid vi som blir spart internt - tid som våre konsulenter nå kan bruke på kunder – ved å jobbe effektivt med prosessen, så ser vi ikke på kostnaden ved RISMAs GDPR løsning som høy. Løsningen gir oss en god verdi og vil fortsette med det i fremtiden, som gjør den til et naturlig valg for oss.
Markus Vickery
Nordic IT Manager of Geelmuyden Kiese
RISMA gjør det mulig å endre omfattende oppgaver med en kompleks juridisk ramme, til en enkel og guidet prosess. Løsningen holder deg i hånden og fasiliterer deg til å gjennomføre oppgaver i en tydelig definert rekkefølge, og etter du har gjennomført disse, så er du compliant og kan dokumentere det helt ned til de minste detaljene. Og for veien videre så hjelper RISMA deg med å forbli compliant. Det er håndfast, konkret, og til sist – imponerende enkelt.
Dennis Østergaard
CIO - SKY-LIGHT
Jeg har stor respekt for Plesner, og de var tett involvert i utviklingen av verktøyet, og det var i grunn vår garanti for at alle de juridiske aspektene var hensytatt og på plass. Derfor, og med det som utgangspunkt, vil vi bli compliant og unngå overraskelser i en så stor grad som mulig.
Marianne Bo Krowicki
Informationssikkerhedskoordinator og DPO i Brøndby Kommune

Bli en del av denne fantastiske gruppen

Be om demo