Norsk
NO

Enterprise Risk Management

Designet for å gjøre RISK Management lettere

Be om demo

Unngå å spille med risikoen

Våre løsning for risikostyring kan også brukes separat og egenhendig til risikostyring på organisasjonsnivå.

Løsningens design gjør det enkelt å legge til alle de informasjon-aktivumene som en risikoanalyse må baseres på, og den gjør det enklere for deg å få en helhetlig oversikt over risikolandskapet, konsekvensene og sannsynlighetene som dere står overfor. Samtidig er det mulig å trekke ut ledelsesrapporter som kan deles med ledelsen samt styret. Dette bidrar til høy åpenhet og gjør det lettere å ta viktige beslutninger basert på et fullstendig og oppdatert grunnlag.

I kombinasjon med våre løsninger, Actions og Controls, er det også mulig å observere rutiner og kontroller, noe som bidrar til å sikre en optimal arbeidsflyt med fokus på å redusere risiko. Dermed vil dere ikke bare få overvåke risikoer, men også forsikre at arbeidet for å forhindre risikoscenarier gjennomføres.
Garantert en optimal prosess som fokuserer på effektiv mitigering
Monitorer utviklingen i organisasjonens risikoer
Oppnå høy grad av åpenhet og gjennomsiktighet
Ta avgjørelser basert på fullstendig og oppdatert grunnlag
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Book en demo

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på den nye kunnskapen innen compliance*
* Nyhetsbrevet er på engelsk.