Norsk
NO
Be om demo

Enterprise risk management – programvare til risikostyring

Få oversikt over det samlede risikolandskapet og ta beslutninger på et opplyst grunnlag

Risk management handler om å være klar for de værst tenkelige risikoscenarioer

Dere skal konstant vurdere strategiske, regulatoriske og finansielle risikoer som potensielt kan true virksomheten. Har dere eksempelvis vurdert deres risikoappetitt og toleranse for fremtidige finanskriser, cyberangrep, pandemier eller disruption i bransjen?

Som risikoanvsarlig, medlem av direksjonen eller bestyrelsesmedlem skal du kunne navigere organisasjonen rundt i et risikolandskap i kontinuerlig endring.

Ved å systemunderstøtte risikostyringen blir dere bedre rustet til å håndtere og overleve forandringer, og dermed stå sterkere i en forandelig verden.

Med RISMAs risk management-system får dere oversikt, og kan følge utviklingen på risiko og mitigerende handlinger for deretter å trekke tilpassede rapporter.
Kunder på Risk Managemen-løsning
Kunder på Risk Managemen-løsning
Kunder på Risk Managemen-løsning

Risikostyring på strategisk nivå

RISMAs enterprise risk management-løsning er relevant for deg som vil ha hjelp til å definere hvilken risikoappetitt og toleransegaps dere har på ulike forrettningsområder. Dere får større innsikt i virksomhetens risikoland, og kan vurdere hva som er akseptable risiko før dere iverksetter mitigerende handlinger.
Dere får oversikt over det samlede trusselsbilde på tvers av organisasjonen.
Dere kan utddelegere oppgaver og oppfølgningarbeid rundt om i organisasjonen.
Dere kan foreta vurderinger og treffe beslutninger på et opplyst grunnlag.
Dere kan rapportere og dokumentere arbeidet med risikostyring.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Book demo
Risk management-løsning_risikostyring på strategisk niveau

Enterprise risk management trinn for trinn

Du får et verktøy som gjennom ulike trinn gjør det lettere og mer oversiktlig å håndtere risikostyringen internt.

 • Dere identifiserer risikoer som kan være en trussel for organisasjonen
 • Dere oppretter relevante parametre til å vurdere konsekvens ut i fra
 • Dere iverksetter mitigerende handlinger på de områder dere ønsker å minimere sannsynligheten og dermed redusere deres sårbarheter
 • Dere kontrollerer og vurderer løpende både eksisterende og nye risikoer, og vedlikeholder på den måten risikobildet over tid

Risikovurderinger er lite verdt uten muligheten for å iverksette tiltak og kontroller. Det har vi naturligvis tatt høyde for, slik at dere får en 360 graders løsning for risikostyring.

Risikostyring på flere nivåer

Uansett hvilke typer risiko dere har bevhov for å håndtere, kan vår løsning hjelpe dere med å stå klare for hvertett scenario. Vi leverer programvare til risikovurderinger som:

 • Enterprise risk management
 • Information risk management
 • Riskovurderinger for dem registrerte
 • Project risk management
 • Operational risk management


Testimonials for RISMAs complianceløsning
RISMA har utvilsomt gjør vårt risikoarbeid mer håndgripelig. Som en internasjonal virksomhet er det viktig at vi konstant bevarer oversikten. RISMAs løsning hjelper oss med dette ved å sikre bedre informasjonsdeling og transparens på tvers av landegrensene. På den måten kan vi bedre identifisere gaps og iverksette mitigerende handlinger . Samtidig betyr det at vi ikke behøver å sende folk fysisk til andre land for å samle informasjon. Nå gjør vi det bare digitalt, hvilket er mye mer effektivt
Christian Uhrenholt
Group Finance Director i RelyOn Nutec

Fordeler ved systemunderstøttet risikostyring

Du og kollegaene dine vil oppnå mange fordeler ved å erstatte kompliserte regneark eller teksttunge dokumenter med en systemunderstøttet løsning for risikostyring.

Transparant overblikksbilde

Dere blir i stand til å se sammenheng mellom risiko på tvers av organisasjonen.
Dere kan identifisere gjensidig påvirkning og planlegge felles innsatser.
Dere kan stake ut retningslinjer og delegere oppgaver til organisasjonen.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning der skaber gennemsigtighed og overblik

Rapporter og dokumentasjon

Dere kan sette sammen og skrive ut rapporter til direksjon og bestyrelse.
Ledelsen får rettidig informasjon og kan treffe velfungerende beslutninger.
Dere kan dokumentere risikostyringen når dette er påkrevd.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning, der gør det nemt at rapportere og dokumentere risikostyringen.

Effektivitet og automatisering

Dere får en mer håndgripelig tilgang til risikoarbeid og kan identifisere gaps.
Dere kan automatisere kontroller, sette opp årshjul, og velge frekvens.
Dere oppnår en bedre informasjonsdeling og transparans slik at dere kan arbeide mer effektivt.
Checkmark - compliance solutionCheckmark - compliance solutionCheckmark - compliance solution
Risk management-løsning der risikoarbejdet effektivitet og automatiseret

Standarder og rammeverk til risikostyring

RISMA er en fleksibel løsning som kan settes opp og tilpasses til en rekke standarder og rammeverk. Helt grunnleggende er det mulig å jobbe med følgende:

 • Egendefinerte parametre for sannsynlighet
 • Risikoavers og risikoappetitt
 • Egendefinerte konseksvensparametre - som eksempelvis FIT, der dere kan vurdere fortrolighed, integritet og tilgjengelighet
 • Trusler og sårbarheter

Dere kan naturligvis også sette opp andre egendefinerte parametre og tilpasse løsningen i takt med virksomhetens utvikling.

Våre eksisterende kunder bruker også RISMA risk til eksempelvis risikovurderinger i forbindelse med GDPR, informasjonssikkerhet og outsourcing.

Information risk management

Med vår løsning for informasjonssikkerhet (ISMS) får dere hjelp til å identifisere informasjonsaktiver og utarbeide risikovurderinger og kartlegging av trusler og sårbarheter for systemene i deres IT-landskap.
Les om ISMS-løsningen

Implementeringen av risk-løsningen

Vår programvare har en intuitiv brukergrenseflate og er derfor enkel å jobbe med. Det kan likevel være fordeler i å bli hjulpet i gang med implementeringen.

For å få den best tenkelige starten med risk management-løsningen står våre kollegaer i Customer Success-teamet klare til å hjelpe dere i gang med prosjektet gjennom et tilrettelagt implementeringsforløp.

Etter å ha tatt del i mange implementeringer har de innsikt i best practice, og vet hva som kreves for å sikre et suksessfull implementering. De vil også yte løpende support både i og etter implementeringsfasen for å sikre at dere får det fulle utbytte av løsningen.
Enterprise Risk managementsoftware_Implemntering_RISMA Systems

Har du spørsmål?

Uansett hvilke risikoscenarioer du ønsker å få kontroll over har vi en løsning som kan hjelpe deg og din organisasjon på veien.

Her kan du lese mer om noen av de spørsmålene vi ofte får. Dersom du fremdeles mangler å få svar på nettopp dine utfordringer med risikostyring, så nøl ikke med å kontakte oss.

Etter å ha vært på markedet siden 2014 har vi god oversikt over hvilke muligheter som foreligger, og som kan dekke nettopp deres behov.
Kontakt oss

Hva er risk management?

Risikostyrung gjør det mulig for ledelsen å ta stilling til og prioritere nødvendige investeringer og tiltak i forhold til virksomhetens akseptable risiko.  

Dermed skal det forstås hvilken risiko man er villig til å påta seg. Utgangspunktet for dette arbeidet er risikovurderinger.

Risk management dekker dermed over en prosess hvor organisasjonen skal identifisere og vurdere mulig risiko, problemer eller katastrofer som kan påvirke virksomheten før de inntrekker.

Dette gjør dere i stand til å iverksette tiltak og prosedyrer for å unngå risikoen, minimere dens konsekvenser, eller hjelp med å håndtere de utfordringer som i værste fall kan oppstå.

Hvilke fem trinn er det i risk management prosessen?

Det er mange ulike trinn i en risikostyringsprosess. Helt overordnet vil den bestå av følgende:

 • Du identifiserer en risiko som kan være en trussel for eller påvirke organisasjonen negativt.
 • I en risikoanalyse avgjør du sannsynlighet og konsekvens.
 • Du vurderer risikoens størrelse som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.
 • Du aksepterer riskoen, eller iverksetter tiltak for å redusere risikoen.
 • Du følger opp åpå, kontrollerer og vurderer løpende eksisterende så vel som nye risikoer.

Hva er de fire viktigste typer risiko?

Det er mange ulike av risiko som alle kan vlre potensielle trusler mot organisasjonen. Det avhenger i stor grad av den bransje eller det markedet man befinner seg i. Det er likevel noen overordnede typer av risiko som kan påvirke alle.

 • Strategisk risiko – f.eks. at det kommer nye konkurrenter på markedet
 • Regulatorisk risiko – f.eks. introduksjonen av nye lover og regler
 • Finansiell risiko – f.eks. rentestigning på virksomhetslån eller utestående betalinger
 • Operasjonell risiko – f.eks. virusangrep eller tyveri av utstyr

Ut over dette er det også andre typer risiko som naturkatastrofter, helse- og sikkerhetsmessige kriser, eller kommersiell risiko som svikt fra leverandører eller kunder.

Nyhetsbrev

Motta artikler, case-beskrivelser og veiledninger, invitasjon til arrangementer, tilbud og mer til, og hold deg oppdater med kunnskap og erfaringer om compliance, risikostyring og governance
* Nyhetsbrevet utgis på  dansk