Lær hvordan du kan komme i gang med ESG-optimalisering av din organisasjon i dag, slik at du kan sikre en bærekraftig utvikling for fremtiden.
Slik kommer du i gang med ESG-optimalisering av din organisasjon

Slik kommer du i gang med ESG-optimalisering av din organisasjon

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

Bærekraft har på en eller annen måte blitt en naturlig del av de fleste organisasjoners hverdag, men konseptet har utvidet seg og inkluderer i dag det mer komplekse fokuset på ESG – miljø, sosial og styring. Mange tror kanskje at ESG er forbeholdt store konsern med mange ansatte, produksjon i utlandet og investorer i ryggen, men faktum er at alle organisasjoner bør inkorporere ESG i forretningsplanen. ESG er et spørsmål om anstendighet, og hvordan et selskap håndterer ESG blir viktigere og viktigere for investorer, partnere, kunder og ansatte når de skal velge blant forskjellige selskaper.

Som et konsept ble ESG oppfunnet slik at profesjonelle investorer skulle kunne vurdere den bærekraftige og samfunnsmessige effekten av selskaper før de investerer. Det utarbeides en såkalt ESG-score, som viser hvordan organisasjonen ligger an på de tre områdene. Jo høyere score, jo mer interessant er organisasjonen for investorer. I dag er derimot ESG aktuelt i flere sammenhenger – for eksempel i forbindelse med:

  • å tiltrekke og beholde kunder
  • å tiltrekke og beholde ansatte
  • finansieringskilder
  • M&A - kjøpers interesse.

Nedenfor tar vi deg gjennom nøkkelpunktene for å implementere ESG, slik at du kan begynne ESG-optimaliseringen av virksomheten din i dag.

Basert på FNs 17 verdensmål

Det kan virke overveldende å komme i gang med ESG-konverteringen, og det er derfor viktig at du ikke gjør det vanskeligere enn det er. Til å begynne med kan du lage en oversikt over de tre områdene innenfor ESG:

  • E: Hvordan påvirker organisasjonen klimaet – inkludert forbruk av råvarer, vann og energi samt CO2-utslipp og avfallshåndtering?
  • S: Hvordan lever organisasjonen opp til grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, og hvordan forholder det seg til likestilling, helse- og sikkerhetsforhold på arbeidsplassen?
  • G: Hvordan er kjønnssammensetningen i ledelsen, og finnes det kontrollsystemer for for eksempel forebygging av korrupsjon?

Ta gjerne en titt på FNs 17 verdensmål og velge ut 2-3 områder som er relevante og realistiske for din organisasjon å jobbe med. Spør deg selv: på hvilke områder kan du gjøre en forskjell? Kanskje du bør fokusere innsatsen på målet om bærekraftig energi, marint liv eller helse og trivsel – internt så vel som eksternt?

Med områdene på plass er du klar for neste steg; nemlig å definere en rekke tiltak som kan forbedre de utvalgte områdene. Her er det essensielt at du lager en plan eller metode for hvordan du kan måle ESG-avtrykket både før og etter innføring av dagens tiltak, slik at du kan presentere nøkkeltallene ved behov.

Vær realistisk når du setter deg mål

Ved fastsettelse av handlingsområder og mål er det viktig å være klar over at høy ESG-score ikke betyr at all miljøskadelig virksomhet må elimineres. Det avgjørende er at organisasjonen gjør en innsats, registrerer og er ærlig på sin miljøpåvirkning, og ikke minst at dere setter inn tiltak som begrenser omfanget. I tillegg må du selvfølgelig huske å begynne i det små, slik at prosjektet ikke blir uhåndterlig. Samtidig bør du vurdere om dere trenger en spesiell programvare for en vellykket ESG-optimalisering.

LES OGSÅ: Få kontroll over risikostyringen din 

Logo