Et godt GRC-program kommer med mange fordeler. Les mer om hvordan du kan redusere kostnadene dine og bli mer effektiv med riktig plattform.
Hva er GRC og hva er fordelene med et godt GRC-program?

Hva er GRC og hva er fordelene med et godt GRC-program?

Time Reading
4 minutters lesing

Dagens organisasjoner står overfor utallige utfordringer på grunn av endret kompleksitet i forretningsmiljøet, i form av blant annet regulering, mennesker, teknologi og prosesser. Av samme grunn er manuelle arbeidsflyter ikke lenger tilstrekkelig for å sikre fremdrift, og det er et økende behov for automatisering.

GRC – governance, risk and compliance – er et av de viktigste elementene en organisasjon kan få på plass for å nå sine strategiske mål, samt for å møte behovene til interessenter. En effektiv GRC-plattform kan realisere nødvendig automatisering.

Hva er GRC?

GRC er komplekst, og kan ikke reduseres ned til én ting. GRC handler om å sette seg mål, sette strategier, og å ta de riktige beslutningene (governance) på bakgrunn av en analyse av hva som kan skje (risiko) – og det uten å miste integritet (compliance).

Grovt sett er GRC en godt koordinert og integrert samling av alle egenskapene som trengs for å støtte optimal ytelse på alle nivåer i organisasjonen – inkludert:

 • arbeid utført av internrevisjon 
 • oppgaver knyttet til compliance 
 • risikovurdering og styring 
 • juss, økonomi, IT og HR.

Og GRC er ikke bare relevant for det interne arbeidet blant ansatte, ledelse og styre – det er også vesentlig i forhold til arbeid utført av samarbeidspartnere, leverandører og eksterne interessenter.

Hva står GRC for?

De tre disiplinene i GRC står for:

 • Governance: Styring og kontroll av organisasjonsaktiviteter 
 • Risk: Risikovurdering og styring 
 • Compliance: Å overholde gjeldende krav og lovverk 

I praksis gjør GRC-verktøyene det mulig for brukere å administrere data og overholde regulatoriske krav, samtidig som systemer kan deles sikkert mellom forretnings-, sikkerhets- og complianceavdelinger på tvers av organisasjonen.

LES OGSÅ: Kom i gang med GRC-strategien din

Hvorfor er GRC viktig for organisasjoner?

I en verden hvor utfordringene blir stadig mer komplekse – både når det gjelder regulering, mennesker, teknologi, prosesser og lignende – er det et økende behov for å sikre at data håndteres og behandles riktig. Det muliggjør GRC-verktøyene, som samtidig gjør det lettere å oppdage og forhindre risiko og ineffektivitet.

Særlig compliance-området er sårbart når det kommer til endringer og nye krav, og her kan en effektiv GRC-programvare være nettopp løsningen som sørger for at organisasjonen hele tiden er oppdatert på de nyeste lover, regler og standarder.

Det er imidlertid viktig å forstå at GRC ikke må håndteres oppdelt fra avdeling til avdeling. For å lykkes i feltet trengs en helhetlig tilnærming som gir oversikt over GRC-arbeid på tvers av organisasjonens avdelinger.

Hva er fordelene med et godt GRC-program?

Det er mange fordeler ved å investere i et godt GRC-program for å støtte organisasjonens forretningsmål – inkludert:

 • bedre beslutningstaking 
 • mer optimale IT-investeringer 
 • forbedret konsistens
 • redusert fragmentering mellom avdelingene 

Et vellykket GRC-program krever en kollektiv tilnærming som starter på toppen av ledelsen og beveger seg helt til siste mann på gulvet. Når GRC utføres på tvers av hele organisasjonen, kan organisasjonen forvente en reduksjon i kostnader, dobbeltarbeid og berørte operasjoner.‍

LES OGSÅ: Compliance-kultur – hvordan driver du endringen som trengs?

Logo