Skapa hållbarhet i organisationen och gör ditt företag attraktivt för kunder och investerare. Läs om hur du ESG-optimerar din verksamhet här.
Så kommer du igång med ESG-optimering av din organisation

Så kommer du igång med ESG-optimering av din organisation

Time Reading
4 minuters läsning
ESG

ESG är från början ett engelskt begrepp och står för “environmental, social and governance” – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Begreppet refererar till hållbarhet och har idag anammats av många organisationer och företag när det gäller verksamhetens hållbarhetsarbete.

I grunden handlar ESG om att tydliggöra för potentiella investerare vad de egentligen lägger sina pengar på. ESG är ett slags måttverktyg, och baserat på företagets ESG-poäng kan investeraren bedöma företagets hållbara och samhälleliga påverkan. Ju högre ESG-poäng, desto attraktivare blir förstås företaget för investerare.

Det är dock en missuppfattning att tro att det enbart är de stora och internationella företagen som tjänar på höga ESG-poäng. Faktum är att ESG även är viktigt för de mindre företagen som inte söker investerare på samma sätt. Det handlar nämligen även om verksamhetens anständighet och påverkar sådant som samarbetspartners, anställda och inte minst kunder i deras val och prioriteringar.

ESG håller nu på att etablera sig på allvar i företagsvärlden. Man kan sammanfatta begreppets aktualitet och syfte i fyra olika punkter både nu och i framtiden:

  • Attrahera och behålla kunder.
  • Attrahera och behåll anställda.
  • Finansieringskällor och investerare.
  • M&A (Mergers & Acquisitions) – Företagsförvärv.

Så, nu är frågan – hur kommer du igång med ESG även i din organisation? Nedan lotsar vi dig hur du gör för att inleda ESG-optimeringen av ditt företag och skapa en än mer hållbar verksamhet.

Inspireras av FN:s 17 världsmål

Låter det komplicerat att byta ut ert nuvarande hållbarhetsarbete och ersätta det med ESG? Lugn, även om det kan verka överväldigande till en början behöver du inte göra det svårare än vad det är. Ett inledande tips är att du skapar en översikt över ESG:s tre områden:

  • E: Hur påverkar din organisation klimatet? Här kan du räkna in CO2-utsläpp, avfallshantering och hur mycket ni förbrukar av råvaror, vatten och energi.
  • S: Hur efterlever din organisation mänskliga och arbetstagares rättigheter? Det här handlar om hur ni förhåller er till faktorer som jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • G: Hur ser könsfördelningen ut i ledningen? Är organisationen transparent? Säkerställ att ditt företag har en öppenhet och ett kontrollsystem för att förebygga korruption.

Därefter kan du hämta inspiration från FN:s 17 världsmål. Det kan förstås bli övermäktigt att förhålla sig till allihop, välj därför ut två eller tre områden som har relevans för just din organisation.

Fundera på vad som är realistiskt för dig att arbeta med och vilken skillnad du skulle kunna göra. Till exempel kan du fokusera på målet om hållbar energi eller marint liv. Ett annat förslag på fokusområde är hälsa och välbefinnande – både internt och externt.

Sätt realistiska mål

När du fastställer organisationens åtgärdsområden och mål bör du komma ihåg att tänka realistiskt. Du måste inte rädda planeten och eliminera klimathot och miljöförstöring för att få höga ESG-poäng. Det som spelar roll är att din organisation visar att den anstränger sig och är öppen med hur den påverkar miljön. Samt naturligtvis vilka åtgärder som görs för att minska påverkningen.

Börja med små steg och ta dig inte vatten över huvudet. Annars är risken att projektet blir för svårt att hantera och istället rinner ut i sanden. Undersök också om du kan använda någon särskild programvara som kan hjälpa till att underlätta din ESG-optimering.

LÄS OCKSÅ: Ta kontroll över din riskhantering

Logo