ESG har været på agendaen i mange år, og enhver organisation bør i dag kunne måle sit ESG-aftryk. Læs med, og se, hvordan du kommer i gang.
Sådan kommer du i gang med ESG-optimering af din organisation

Sådan kommer du i gang med ESG-optimering af din organisation

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

Bæredygtighed er på den ene eller anden måde blevet en naturlig del af de fleste organisationers hverdag, men begrebet har udvidet sig og omfatter i dag det mere komplekse fokus på ESG – environmental, social og governance.

Man fristes til at tænke, at ESG er forbeholdt store koncerner med mange ansatte, produktion i udlandet og investorer i ryggen, men faktum er, at alle organisationer bør tænke ESG ind i forretningsplanen. Også dig der ikke stræber efter at tiltrække investorer. ESG er nemlig et spørgsmål om ordentlighed, og det bliver vigtigere og vigtigere for både investorer, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere, når de skal til- og fravælge virksomheder.

Som begreb er ESG opfundet for, at professionelle investorer kan vurdere virksomheders bæredygtige og samfundsmæssige indflydelse, inden de investerer. Der udarbejdes en såkaldt ESG-score, der viser, hvordan organisationen klarer sig på de tre områder – environmental, social og governance – og jo højere score, jo mere interessant er organisationen for investorerne.

Med tiden har ESG dog grebet om sig, og fremadrettet bliver det relevant i flere sammenhænge – for eksempel i forbindelse med:

  • tiltrækning og fastholdelse af kunder
  • tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
  • finansieringskilder
  • M&A – køberes interesse.

Har du endnu ikke implementeret ESG som en fast del af organisationen, kan du med fordel overveje, hvordan du kommer i gang med at registrere og optimere bæredygtige tiltag. Nedenfor tager vi dig igennem de vigtigste punkter, så du kan påbegynde ESG-optimeringen af din virksomhed.

Tag udgangspunkt i FN's 17 verdensmål

Det kan virke uoverskueligt at komme i gang med sin ESG-omstilling, og derfor er det essentielt, at du ikke gør det sværere, end det er. Til en start kan du skabe overblik over de tre områder inden for ESG:

  • E: Hvordan påvirker organisationen klimaet – herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning og affaldshåndtering?
  • S: Hvordan lever organisationen op til fundamentale menneske- og arbejdsrettigheder samt forholder sig til ligestilling, sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen?
  • G: Hvordan er kønssammensætningen i ledelsen, og er der gennemsigtighed, åbenhed og kontrolsystemer til eksempelvis hindring af korruption?


Herefter kan du med fordel kigge på FN's 17 verdensmål og udvælge 2-3 områder, der er relevante og realistiske for din organisation at arbejde med. Spørg dig selv, hvor du kan gøre en forskel? Måske bør du fokusere din indsats mod målet om bæredygtig energi, livet i havet eller sundhed og trivsel – internt såvel som eksternt?

Med områderne på plads er du klar til næste skridt; nemlig at definere en række tiltag, der kan forbedre de valgte områder. Her er det essentielt, at du udarbejder en plan eller metode for, hvordan du kan måle ESG-aftrykket både før og efter indførelsen af de aktuelle tiltag, så du kan fremvise nøgletallene efter behov.

Vær realistisk, når du fastsætter mål

I fastlæggelsen af indsatsområder og mål er det vigtigt at være opmærksom på, at en høj ESG-score ikke er ensbetydende med, at alle miljøbelastende aktiviteter skal elimineres. Det afgørende er, at organisationen gør en indsats, registrerer og er ærlig omkring sin miljøpåvirkning og ikke mindst indfører tiltag, der begrænser omfanget.

Derudover skal du naturligvis huske at starte i det små, så projektet ikke bliver uoverskueligt og løber ud i sandet. Samtidig bør du overveje, om ESG-optimeringen kræver særlig software.

LÆS OGSÅ: Reducer manuelle processer med ESG-software

Logo