EUs taksonomi er et sett regler for hvordan noe blir betraktet som bærekraftig aktivitet. Les her for å se hvordan dette påvirker deg.
Hva er EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet?

Hva er EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet?

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet, er et klassifiseringssystem over hvilke økonomiske aktiviteter som kan betegnes som bærekraftige. Taksonomien inneholder blant annet en rapporteringsforpliktelse som påvirker både store og små organisasjoner og virksomheter.

Bla nedover for å bli klokere på EUs taksonomi, og hvilken betydning denne kommer til å ha for deg.

Hva er EUs taksonomi?

EUs taksonomi er utarbeidet fra EUs klimastrategi, og har som målsetning å skape et klimanøytralt EU senest innen 2050. Forutsetningen for å kunne nå dette målet er blant annet ved å investere i bærekraftige aktiviteter. Ut fra dette har EU fastsatt et sett feller regler for om, og i hvilket omfang, en aktivitet kan betraktes som bærekraftig.

I praksis er dette et klassifiseringssystem basert på noen felles definisjoner av bærekraft, slik at det er enklere for bedrifter å jobbe med å synliggjøringen rundt bærekraft både i kommunikasjon, men også under arbeid. Ikke minst, slik at det også er mulig for investorer å skille mellom bærekraftige- og ikke-bærekraftige investeringer.

Taksonomien tar utgangspunkt i EUs klima- og miljømål, hvor de sentrale elementene er:

De seks miljømål

Taksonomien inneholder seks miljømål, og har som utgangspunkt blitt formet fra vår felles begrepsverden når vi på tvers av EU snakker om miljømessig bærekraft.

De seks miljømålene er:

  1. Motvirkning av klimaendringer
  2. Tilpasning av klimaendringer
  3. Bæredyktig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. Omstilling til sirkulær økonomi
  5. Forebygge og bekjempe forurensing
  6. Beskytte og gjenopprette biodiversitet og økosystemer

For at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig, må organisasjonens økonomiske aktiviteter bidra vesentlig til de overstående miljømål.

Fire kriterier

I tillegg er det fastsatt fire kriterier, som må oppfylles, dersom en aktivitet kan defineres som miljømessig bærekraftig.

Disse fire kriteriene er:

  1. Bidra positivt til minst ett av de seks miljømålene
  2. Unngå betydelig skade på noen av de andre miljømålene («Do No Significant Harm»)
  3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter
  4. Oppfylle tekniske screeningkriterier

Les også: Compliance-kultur – hvordan driver du endringen som trengs?

Tekniske screeningskriterier

For hver av de seks miljømålene er det oppstilt en rekke tekniske screeningskriterier, og disse er med på å presisere minimumsbetingelsene for at en økonomisk aktivitet bidrar vesentlig til et miljømål.

Minimumsbetingelsene skal være oppfylt og dokumentert, før en økonomisk aktivitet kan betegnes som miljømessig bæredyktig.  

Lovpliktige rapporteringskrav

I henhold til EUs taksonomi skal store organisasjoner, så vel som finansielle institusjoner, opplyse blant annet hvor stor andel av omsetningen som skapes innenfor forretningsområder som er bærekraftige.

Hva betyr EUs taksonomi for deg?

Taksonomien kommer til å påvirke mange europeiske virksomheter, også norske. Dette først og fremst fordi taksonomien inneholder rapporteringskrav for finansielle institusjoner.

Dette vil si at finansielle institusjoner kan og vil, i høyere grad, innlemme bærekraft som en del av beslutningsgrunnlaget rundt investeringene deres. Det stilles også krav til organisasjoner som for eksempel ønsker å finansiere et byggeprosjekt, utvikle virksomheten osv.

Små og mellomstore virksomheter er på nåværende tidspunkt ikke direkte omfattet av EUs taksonomi, men den kan likevel bli relevant. For eksempel, dersom en liten virksomhet leverer varer eller ytelser til en rapporteringspliktig organisasjon som skal skal hente ekstern finansiell investering, eller ønsker å markedsføre seg som en bærekraftig organisasjon.  

Her er et eksempel på dette. 

Finansielle institusjoner i EU skal rapportere i forhold til EUs taksonomi. De har derfor en klar interesse i å dokumentere en høy andel av miljømessige bærekraftige investeringer. Dette betyr i praksis at, i et eksempelvis norsk byggefirma, skal det forventes å kunne dokumentere bærekraftsopplysninger i forbindelse med finansiering. Dette er med på å påvirke hele byggefirmas verdikjede, hvor også den minste leverandør er nødt til å ta stilling til bærekraft.

EUs taksonomi kommer derfor til å påvirke både de store, men også de små organisasjonene. I fremtiden kan dette være en konkurransefordel, for dersom en er oppmerksom på taksonomien kan man på denne måten differensiere seg fra de konkurrerende virksomhetene.

 

Logo