EU's taksonomi er et sæt regler for, hvornår noget betragtes som værende miljømæssigt bæredygtigt. Læs med og se, hvordan det påvirker dig.
Hvad er EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed ?

Hvad er EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed ?

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

Med EU's taksonomi er der blevet indført et ensartet klassificeringssystem over, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betegnes som være miljømæssigt bæredygtige. Taksonomien indeholder blandt andet en rapporteringsforpligtelse, der påvirker både store og små organisationer.

Læs med nedenfor og bliv klogere på EU's taksonomi og den betydning, forordningen kommer til at få for dig.

Hvad er EU's taksonomi?

EU's taksonomi udspringer af EU's klimastrategi, der har som målsætning at skabe et klimaneutralt EU senest i 2050. Forudsætningen for at nå dette mål er blandt andet investeringer i bæredygtige aktiviteter, og derfor har EU fastsat et sæt fælles regler for, om og i hvilket omfang en aktivitet kan betragtes som værende miljømæssigt bæredygtig.

I praksis er det et klassificeringssystem baseret på fælles definitioner af bæredygtighed, der gør det muligt for virksomheder at arbejde med, synliggøre og kommunikere om bæredygtighed. Og ikke mindst for investorer at skelne mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige investeringer.

Taksonomien tager udgangspunkt i EU's klima- og miljømål, og de centrale elementer er:

De seks miljømål

Taksonomiforordningen har fastsat seks miljømål, der danner udgangspunkt for det fælles sprog, der tales, når vi på tværs af EU taler om miljømæssig bæredygtighed.

De seks miljømål er:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning af klimaændringer
  3.  Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

En organisations økonomiske aktiviteter skal bidrage væsentligt til ovenstående for at blive klassificeret som bæredygtige.

De fire betingelser

Der er yderligere fastsat fire betingelser, som skal være opfyldt for at kunne definere, om en aktivitet kan betragtes som miljømæssigt bæredygtig.

De fire betingelser er:

  1. Bidrag positivt til mindst ét af de seks miljømål
  2. Overhold "gør ikke nævneværdig skade"-kriterierne
  3. Overhold sociale minimumsgarantier
  4. Overhold de tekniske screeningskriterier

LÆS OGSÅ: Gør ESG til en integreret del af kulturen

Tekniske screeningskriterier

For hvert af de seks miljømål er der opstillet en række tekniske screeningskriterier, der præciserer minimumsbetingelserne for, at en økonomisk aktivitet udgør et væsentligt bidrag til et miljømål.

Minimumsbetingelserne skal være opfyldt og dokumenteret, før en økonomisk aktivitet kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtig.

Lovpligtige rapporteringskrav

Store organisationer såvel som finansielle institutioner skal blandt andet oplyse, hvor stor en andel af deres omsætning, der skabes inden for forretningsområder, der er bæredygtige i henhold til EU's taksonomi.

Hvad betyder EU's taksonomi for dig?

Taksonomien kommer til at påvirke stadig flere europæiske virksomheder – også de danske. Først og fremmest fordi taksonomiforordningen indeholder rapporteringsforpligtelser for finansielle institutioner.

Det betyder, at finansielle institutioner i langt højere grad kan og vil integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer, og det stiller krav til de organisationer, der eksempelvis ønsker at finansiere et byggeprojekt, udvikle virksomheden etc.

SMV'er er på nuværende tidspunkt ikke direkte omfattet af taksonomiforordningen, men den kan alligevel blive relevant. For eksempel hvis en lille virksomhed leverer varer eller ydelser til en rapporteringspligtig organisation, der skal indhente ekstern finansiel investering eller blot ønsker at markedsføre sig som en bæredygtig organisation.

Lad os tage et eksempel.

Finansielle institutioner i EU skal rapportere i forhold til EU's taksonomi, og de har derfor en klar interesse i at dokumentere en høj andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer. I praksis betyder det, at eksempelvis danske byggevirksomheder må forventes at skulle dokumentere bæredygtighedsoplysninger i forbindelse med finansiering – og det påvirker hele byggeriets værdikæde, hvor selv den mindste leverandør skal tage stilling til bæredygtighed.

EU's taksonomi kommer altså til at påvirke både store og små organisationer. I fremtiden kan det derfor være en stor konkurrencefordel for særligt de små og mellemstore virksomheder at holde taksonomien for øje og på den måde differentiere sig fra konkurrerende virksomheder.

LÆS OGSÅ: 3 gode grunde til at arbejde med ESG

 

Logo