Ved å ta kontroll over organisasjonens ESG-risiko vil du fremstå mer pålitelig både internt og eksternt. Les mer om hvordan du gjør det her.
Få kontroll over organisasjonens ESG-risikoer

Få kontroll over organisasjonens ESG-risikoer

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

Før ble ikke ESG arbeidet til en organisasjon ansett som viktig for noen andre enn profesjonelle investorer, men dette har endret seg drastisk i nyere tid. Ikke på grunn av lovgivning eller endrede krav til det bærekraftige arbeidet til organisasjoner, men snarere på grunn av en bredere forståelse av at omdømme og anstendighet spiller en viktig rolle i organisasjonens bunnlinje.

Det betyr at ESG-forholdet i dag vurderes likt med finansiell og operasjonell risiko. Både investorer, forretningspartnere, leverandører, kunder og ansatte bryr seg om de bærekraftige initiativene som er på plass, og hvis du ikke allerede er i gang, bør du begynne nå.

ESG-risikoer er basert på FNs bærekraftsmål

Det store spørsmålet er selvfølgelig hvilken ESG-risiko som er relevant å se på, og svaret varierer fra organisasjon til organisasjon. Spekteret spenner mye – fra klimaendringer til styrets kjønnssammensetning til menneskerettigheter – men i utgangspunktet er de alle basert på FNs 17 bærekraftsmål.

Enten du liker det eller ikke, kan man dessverre ikke jobbe med alle 17 målene samtidig. I stedet kan du ta en titt på de respektive områdene innenfor ESG, og se hvor det er relevant å legge inn ekstra innsats for din organisasjon.

 • E (miljø) – inkluderer organisasjonens positive og negative innvirkning på klima og miljø, og hvordan risiko håndteres i praksis.
 • S (sosial) – inkluderer organisasjonens arbeid med arbeidsplasskultur, relasjoner med leverandører og forbrukere, samt grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.
 • G (styring) – inkluderer kjønnssammensetning i styret, åpenhet i ledelse, åpenhet i rapportering og organisasjonens handlinger i forbindelse med korrupsjon, bestikkelser osv.

Sammenlignet med tradisjonell risikostyring med mer konkrete operasjonelle risikoer, er ESG-risiko vanskeligere å håndtere - og ikke minst, å måle. Ved å introdusere overvåkingspraksis, sette arbeidet i system og ikke minst standardisere håndteringen av ESG på tvers av organisasjonen, kan du sikre nøyaktighet og åpenhet.

LÆS OGSÅ: Få kontroll over risikostyringen din

Integrering av ESG i din bedrift

Ved å innføre tiltak som skaper oversikt over ESG-risikoer, sikrer du at organisasjonen din er pålitelig og transparent. Informasjonen er ikke bare relevant for det interne arbeidet med for eksempel sosiale forhold og ledelse – den er også relevant både overfor investorer og offentligheten, som i økende grad tar investerings- og kjøpsbeslutninger basert på ESG-nøkkeltall. Ansvarlighet har rett og slett blitt en avgjørende parameter i mange situasjoner.

Hvis du vil ha en oversikt over organisasjonens ESG-risikoer, er det viktig å ha en konsekvent og systematisert tilnærming til innsamling og behandling av data. Alternativet, at arbeidet foregår i isolerte departementer rundt om i organisasjonen, fører til ineffektive prosesser som gjør det umulig å vurdere, dokumentere og ikke minst rapportere nøkkeltall.

Løsningen er heldigvis enkel. Med riktig ESG-programvare kan du strukturere prosesser og policyer, planlegge innsatsen, dokumentere fremdriften og ikke minst sette opp retningslinjer og delegere risikooppfølging.

Den riktige programvareløsningen kan:

 • utarbeide en veldokumentert bærekraftrapport;
 • skape sammenheng mellom policyer og prosedyrer;
 • sette mål og forpliktelser;
 • gjennomføre ESG-revisjoner av verdikjeden;
 • delegere aktiviteter;
 • administrere kontroller og handlingsplaner;
 • forberede pågående intern og ekstern rapportering;
 • dokumentere fremdriften på målsettinger.

Med en konsekvent og systematisk tilnærming til ESG kan du få oversikt over det samlede risikolandskapet. Samtidig lar den fullstendige oversikten deg identifisere problemområder som du kanskje ikke har vært klar over at eksisterte, og som det er nødvendig å adressere på enten kort eller lang sikt.

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med ESG-optimalisering av din organisasjon


 

Logo