Genom att ta kontroll över organisationens ESG-risker skapar du en pålitligare redovisning både intern och externt. Läs mer hur du gör här.
Ta kontroll över organisationens ESG-risker

Ta kontroll över organisationens ESG-risker

Time Reading
4 minuters läsning
ESG

Fram till ganska nyligen ansågs organisationers arbete med ESG inte spela särskilt stor roll för aktörer som inte är professionella investerare. Den bilden har dock förändrats, men det beror varken på lagstiftning eller att kraven har skärpts på organisationers hållbarhetsarbete. Snarare beror det på att organisationer själva har börjat förstå att anseende och anständighet är viktigt för det egna varumärket.

Idag bedöms ESG-poäng på sådant som finansiella och operativa risker. Allt från investerare och partners till leverantörer, kunder och anställda kommer att premiera de hållbara initiativ du tar. Har du därför inte redan satt igång är det med andra ord hög tid.

ESG-risker bygger på FN:s globala mål

Du och din organisation måste göra ett urval och titta på specifika ESG-risker, som dock alltid varierar mellan olika verksamheter. Alla risker har emellertid sin grund i FN:s 17 globala mål och inkluderar exempelvis klimatförändringar, könsfördelning i styrelser och mänskliga rättigheter.

För de flesta är det omöjligt att arbeta med alla 17 mål på samma gång. Har du inte systematiserat din ESG-insamling och bearbetat den blir det svårt att ens jobba med något mål överhuvudtaget. Du kan då börja med att titta på de olika områdena inom ESG och undersöka vad som går att åtgärda just i din organisation.

  • E (miljö) – inkluderar organisationers positiva och negativa påverkan på klimatet, samt hur riskerna hanteras i praktiken.
  • S (socialt) – inkluderar hur verksamheten jobbar med arbetsplatskultur, relationer med leverantörer och konsumenter och hur mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter efterlevs.
  • G (styrning) – inkluderar könsfördelning i styrelsen, ledningens transparens och öppenhet i rapportering och organisationens arbete mot korruption och mutor etc.

ESG-risker kan vara något svårare att hantera, och inte minst att mäta, jämfört med traditionell riskhantering som fokuserar mer på påtagliga operativa risker. Det kommer därför att behövas metoder för att följa upp och systematisera arbetet. Viktigt är också att effektivisera hanteringen av ESG genom hela organisationen för att säkerställa noggrannhet och transparens.

LÄS OCKSÅ: Ta kontroll över din riskhantering

Integrering av ESG

När du initierar en överblick över dina ESG-risker säkerställer du en trovärdighet i hela organisationen. Det är inte bara inom verksamheten som ni har nytta av informationen. Även investerare och allmänheten vill se kunna se att ni arbetar med exempelvis sociala förhållanden och förvaltning. Många beslut om att investera tas just på basis av hur organisationen är rankad utifrån ESG-statistik. Att ta ansvar kan med andra ord vara en avgörande faktor för organisationen i många avseenden.

Dock behövs ett enhetligt system, och det löser du enklast i form av ESG-mjukvara. Det underlättar dokumentation och hela processens struktur. Inte minst för att sätta upp riktlinjer och uppföljning.

Rätt mjukvarulösning kan:

  • dokumentera hållbarhetsredovisningen
  • skapa samstämmighet mellan policyer och förfaranden
  • sätta upp mål och dokumentera framstegen
  • genomföra ESG-revisioner
  • delegera och förankra uppgifter
  • kontrollera handlingsplanen
  • förbereda intern och extern rapportering löpande

Det blir lättare att planera insatserna med ett systematiskt förhållningssätt till ESG. En annan fördel är att det också blir lättare att identifiera problemområden – som du kanske inte ens visste fanns.

LÄS OCKSÅ: Så kommer du igång med ESG-optimering av din organisation

Logo